حریم خصوصی سیاست

سیاست حفظ حریم خصوصی ZoodMall

ملاحظات مربوط به حق نشر

 1. حق نشر، حق ایجاد پایگاه داده یا حقوق مشابه در کلیه مطالب ارائه شده در وب سایت و یا اپلیکیشن گوشی همراه زودمال (که مجموعا «وب سایت» نامیده می شود)، شامل تصاویر گرافیکی، متون، ویدئو کلیپ ها، تصاویر باز تولید شده از مستندات، صداها، تصاویر نمایشی و دیگر فایل ها، در مالکیت، کنترل و تحت مجوز زودمال یا وابسته به زودمال بوده و تحت پوشش و حمایت قانون حق نشر، علامت تجاری، حق مالکیت معنوی و دیگر حقوق اختصاصی می باشد، مگر آنکه غیر از این صراحتاً بیان شده باشد.
 2. شما از اجازه محدودی جهت نمایش، چاپ یا دانلود چکیده های مطالب از این صفحات برای استفاده شخصی غیر تجاری و غیرانتفاعی خود برخوردارید و مجاز به استفاده تجاری از هیچ یک از مطالب این سایت به هر نحو نمی باشید.
 3. ذخیره هرگونه کپی از صفحات وب سایت در دیسک یا هر سیستم یا ابزار حافظه دیگر باید صرفا به هدف مشاهده های بعدی یا چاپ چکیده ها برای استفاده شخصی باشد.
 4. شما نمی توانید بطور مستقیم یا غیرمستقیم، مثلا از طریق استفاده از یک برنامه، با دانلود و ذخیره کلی یا جزئی از صفحات این وب سایت بدون دریافت رضایت کتبی قبلی ما که در آن صراحتاً و طی یک توافق نامه مکتوب به شما اجازه و اختیار داده شده، اقدام به ایجاد پایگاه داده ها به هر شکل الکترونیک یا هر طریق دیگر نمایید.
 5. باز تولید، انتقال یا ذخیره هر بخشی از این وب سایت در وب سایت دیگر، بدون اجازه قبلی ما غیرمجاز می باشد. همچنین نشر هر یک از صفحات این وب سایت یا بخشی از آن ها به هر شکل الکترونیک یا غیرالکترونیک یا استفاده در سیستم یا خدمات الکترونیک خصوصی یا عمومی غیر مجاز می باشد.
 6. ما از دادن لینک به صفحه اصلی وب سایت مان استقبال می کنیم، ولی جهت استفاده از نام، لوگو یا لینک سایت ما، اجازه کتبی قبلی الزامی است. لطفا در این خصوص با ما تماس بگیرید. هیچ لینک عمیق یا فریمینگ بدون توافق نامه قبلی مجاز نمی باشد. شرکت ما حق لغو این اجازه را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.
 7. اصلاح، بازنشر، توزیع، بازتولید، تطبیق یا تغییر هر یک از متریال های این وب سایت یا استفاده از مطالب این وب سایت جهت ارائه عمومی و یا هرگونه استفاده تجاری از مطالب این وب سایت بدون رضایت کتبی قبلی ما مجاز نمی باشد.
 8. اجازه اعطا شده بطور خودکار با نقض هریک از شرایط فوق یا دیگر شرایط و ضوابط مربوط به این وب سایت فسخ و لغو می گردد.
 9. هیچ بخشی از وب سایت و ازجمله استفاده شما از خدمات آن، بمنزله اعطای مجوز یا امتیاز استفاده از حق مالکیت معنوی یا دیگر حقوق اختصاصی مالکین و گردانندگان زودمال، وابستگان آن یا سایر اشخاص ثالث، تلقی نمی گردد، چه بطور ضمنی یا غیرضمنی القا شده باشد، مگر آنکه صراحتاً بیان شود.

سلب مسئولیت

محتوای این وب سایت تابع موارد ذیل می باشد:

 1. محتوای سایت تنها جهت ارائه اطلاعات کلی یا استفاده مشتریان (همانگونه که اشاره شد) می باشد.
 2. اطلاعات این صفحه و وب سایت متناوباً به روز می گردد. اما شرکت بدینوسیله هر گونه ضمانت (صریح یا ضمنی) کیفیت، دقت، کارآرایی، کامل بودن، عملکرد و مناسب بودن اطلاعات برای هدف خاصی را از این صفحه، وب سایت یا هر یک از مطالب آن، شامل (و نه محدود به) استعلام قیمت یا بازنمایی غیرجعلی در وب سایت از خود سلب می نماید.
 3. شرکت بابت پرداخت هرگونه غرامت (شامل و نه محدود به غرامت خسارات تبعی، از دست رفتن موقعیت ها یا پروژه های کسب و کار، یا زیان در سود) که به هر نحو مرتبط با قرارداد، اعمال جریمه یا بدلیل استفاده یا عدم توانایی در استفاده از وب سایت یا بخشی از مطالب و محتوای آن، یا بر اثر هرگونه اقدام یا عدم اقدام منتج از استفاده از وب سایت یا مطالب آن ناشی شده باشد، مسئولیتی نمی پذیرد. در هرصورت، تعهد شرکت بابت پرداخت کلیه غرامات و خسارات (شامل غفلت) تحت هیچ شرایط بیش از مبلغ احتمالی پرداختی شما برای دسترسی به وب سایت نخواهد بود.
 4. این وب سایت دربردارنده متریالی در قالب اطلاعات، استعلام قیمت یا بازنمایی هایی است که توسط اشخاص ثالث ارائه شده و در قبال محتوا یا صحت این مطالب هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد، همچنین شرکت به موجب محتوای وب سایت در خصوص دسترسی تضمینی به هریک از خدمات تبلیغی، هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد.
 5. ما هیچ ضمانتی نمی کنیم که محتوای این وب سایت فاقد هر گونه آلودگی ویروسی یا غیره با ویژگی های آلوده کننده یا مخرب باشد و مسئولیتی در این زمینه نداریم.
 6. کلیه مسئولیت ها شامل هرگونه شرایط ضمنی تا حداکثر مجاز قانونی فاقد هرگونه تضمین می باشد چرا که محتوای این وب سایت با شرایط «همانگونه که هست» می باشد. شرکت حق تغییر کلیه محتوای این وب سایت را در هر زمان بدون اطلاع قبلی به شما برای خود محفوظ می دارد.

قانون کشور سوئیس و صلاحیت انحصاری موسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس (محل داوری ژنو، سوئیس بوده؛ و داوری مطابق با قوانین داوری بین المللی کشور سوئیس ۲۰۱۲ مصوب موسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس؛ و تنها با یک داور منتخب موسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس برگزار می گردد) نسبت به محتوای این وب سایت اعمال می گردد. چنانچه شما با قانون حاکم یا شرایط مذکور موافق نیستید لطفا از این وب سایت استفاده ننمایید.

سیاست امنیت اطلاعات

امنیت فیزیکی در ارتباط با اطلاعات و داده های شخصی که در سیستم خدمات رسانی قرارگرفته توسط ما کنترل می شود و دسترسی به این وب سایت، ساختمان ها، اتاق های کامپیوتر، میزهای دفتری، حوزه های فنی، تجهیزات و دیگر بخش هایی که دسترسی غیرمجاز افراد به آنها می تواند امنیت ما را به مخاطره بیاندازد محدود می نماییم.

کلیه اطلاعات اختصاصی یا محرمانه، شامل اطلاعات شخصی، در حافظه کامپیوترها قرارگرفته و ذخیره شده و هرگونه اطلاعاتی که در فایل های دستی ذخیره شده قفل شده و ایمن می باشد.

دسترسی به اطلاعات و داده های شخصی شامل رویه های موجود در اعطای اختیار و احراز صلاحیت کاربرها و همینطور کنترل های نرم افزاری جهت محدود نمودن دسترسی ها و تکنیک های حفظ داده ها مانند رمزگذاری اطلاعات را کنترل می کنیم.

با برقراری طرح تداوم کسب و کار بعنوان یک طرح احتمالی، شرکت ما بخش ها و دارایی های کسب و کار خود (شامل اطلاعات شخصی) را که باید در زمان بلایا حفظ شوند، شناسایی کرده و رویه هایی برای محافظت و بازیابی آنها در صورت لزوم تهیه و تنظیم می کنیم.

در ارتباط با شناسایی و بررسی نقض امنیت در محل وقوع آنها، از سیستم های کنترل در محل برخورداریم که به ما در خصوص نقض امنیت اخطار می دهد. تلاش ما رسیدگی به هرگونه نقض امنیت است.

شرکت نمی تواند امنیت اطلاعات شخصی یا داده هایی که در اختیار شرکت قرار گرفته یا توسط شرکت جمع آوری شده را تضمین نماید.

سیاست حفظ حریم خصوصی و بیانیه حفاظت از اطلاعات

شرکت ما قویاً نسبت به حفظ حریم خصوصی آنلاین شما متعهد بوده و در همین راستا، با اقدامات حفاظتی خود اطلاعات شخصی که از سوی شما در اختیار ما قرار گرفته را حفظ می نماییم. همچنین اقدامات بیشتری را بکار می گیریم تا با بیانیه مرتبط با آنچه می توانیم با اطلاعات شخصی که از شما بدست می آوریم انجام دهیم در مطابقت باشد.

شرکت ما در مطابقت با کلیه تعهداتی که بموجب قوانین اجرایی ایجاد می گردد عمل کرده و به این مطابقت با تعهدات ادامه خواهد داد. ما رضایت شما را در پردازش اطلاعاتتان جلب خواهیم نمود.

با این سیاست حفظ حریم خصوصی هیچگونه حقوق قراردادی یا حقوق و تعهدات قانونی دیگری برای شما یا ما ایجاد نمی شود و به این هدف تدوین نشده است.

شما می توانید با ارائه گاه به گاه اطلاعات خود که ممکن است مورد درخواست یا استفاده ما با هدف ارائه هرگونه خدمات درخواستی شما باشد، به ما کمک کنید. اطلاعات ثبتی که شما در اختیار ما قرار می دهید ممکن است جهت استفاده از خدمات یا وب سایت مورد نیاز باشد.

ما این اطلاعات و داده ها را ذخیره کرده و از آنها جهت ارتباط با شما، ارائه جزئیات بیشتر خدمات به شما و یا استفاده عادی، ارائه خدمات و بهبود وب سایت استفاده می کنیم مگر آنکه شما از ما بخواهید که از آنها استفاده نکنیم.

اطلاعات ثبت نامی ارائه شده از سوی شما برای استفاده از خدمات یا وب سایت لازم خواهند بود. این اطلاعات و داده ها را ذخیره خواهیم کرد و از آن ها برای تماس با شما، ارائه جزئیات بیشتر در مورد خدمات و به هر صورت دیگری برای کاربرد معمول، ارائه خدمات و بهبود وب سایت استفاده خواهیم کرد، مگر اینکه طور دیگری از ما بخواهید.

این اطلاعات ممکن است در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد تا شما بتوانید به بخش های دارای محدودیت وب سایت دسترسی داشته باشید و امکان دریافت اطلاعاتی که درخواست ارسال آنها را با پست نموده اید و دریافت خدمات بخصوص برای شما فراهم گردد.

با استفاده از کوکی ها ما می توانیم اطلاعات شما را ذخیره و ردیابی کنیم. این امر به ما در سنجش میزان اثربخشی تبلیغات بنری و ارائه تحلیل دقیق تر از فعالیت وب سایت کمک می نماید. یک کوکی اطلاعات مختصری است که از یک سرور به شما ارسال می گردد و در کامپیوتر شما ذخیره می گردد.

ما کلیه اقدامات لازم و مناسب را جهت حفظ اطلاعات و داده های شخصی شما بکار گرفته و برای تداوم این اقدامات تلاش می کنیم. اما نمی توانیم امنیت هرگونه اطلاعات و داده شخصی که توسط شما بصورت آنلاین افشا می گردد را با توجه به ماهیت اینترنت تضمین کنیم. استفاده از فن آوری رمزگذاری که گاه به گاه انجام می گردد به حفظ هرگونه اطلاعات و داده ای که شما ارائه می دهید کمک می نماید. در هرصورت، شما نیز با پیامدهای ذاتی امنیتی افشای اطلاعات در اینترنت موافقید و می پذیرید که ما را مسئول هرگونه نقض امنیت ندانید مگر آنکه این نقض امنیت ناشی از مسامحه یا بی توجهی عمدی به تعهدات پیش فرض ما به موجب قوانین مربوطه باشد.

در هر زمان، چنانچه نگرانید که اطلاعات شما نزد ما اطلاعات ناصحیح می باشد، لطفا حتما با ما تماس بگیرید تا جهت اصلاح این اطلاعات اقدام کنیم.

شرایط و ضوابط

شرایط فروش زودمال

این شرایط فروش استاندارد ("شرایط فروش") سندی الکترونیکی به شکل قراردادی الکترونیکی است. این شرایط فروش به هیچ گونه امضای واقعی، الکترونیکی یا دیجیتال نیاز ندارند.

این شرایط فروش، سند قانونی الزام آوری بین خریدار و فروشنده است که به موجب آن فروشنده با ارائه فهرست کالاها در وب سایت، پیشنهاد فروش آن ها را می دهد و خریدار با موافقت برای خرید کالای پیشنهاد شده در وب سایت، این پیشنهاد فروشنده را می پذیرد. این شرایط فروش برای فروشنده در مورد تبلیغات، نمایش فروش و ایجاد فهرست کالا در وب سایت مؤثر و الزام آور است و برای خریدار در مورد توافق خریدار با خرید کالاهای فهرست شده توسط فروشنده، مؤثر و الزام آور است.

در این شرایط فروش، کاربر (اعم از کاربر مهمان یا کاربر ثبت شده) که کالاهای (تعریف شده در زیر) مختلف را از فروشنده روی وب سایت زودمال واقع در www.ZoodMall.af و اپلیکیشن موبایل به نام و سبک "زودمال" (که در مجموع "وب سایت" نام دارد) خریداری می کند، "خریدار" نامیده می شود و فروشنده فردی یا هر موجودیت حقوقی است که کالاها را از طریق وب سایت برای خریدار فهرست، تبلیغ، عرضه، ارائه برای فروش، قابل دسترس، بازاریابی کرده ، می فروشد و تحویل می دهد (که "فروشنده" نامیده می شود). این شرایط فروش، علاوه بر سایر موارد، شرایط پیشنهاد فروش/فروش، قبول پیشنهاد فروش از سوی خریدار و خرید اجناس و خدمات ("کالاها") از طریق وب سایت از فروشنده را توضیح می دهد. این شرایط فروش شامل بیانیه ها و سلب مسئولیت های خاصی نیز هست که زودمال ("زودمال") وضع کرده و برای خریدار و فروشنده الزام آور خواهند بود. گاهی فروشنده و خریدار هر دو مجموعاً "شما" همراه با گونه های دستوری و اصطلاحات هم ریشه اش، نامیده می شوند.

لطفاً قبل از فهرست کردن هر کالا یا قبل از خرید هر کالایی، این شرایط فروش را با دقت مطالعه فرمایید. این شرایط فروش در کنار موافقت نامه ها، مفاد، خط مشی حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده و سایر خط مشی های وب سایت وجود دارند. فروشنده می تواند شرایط اضافی یا مفاد و شرایط متعارض فروش را در فهرست بندی کالا یا شرح کالا در زمان در دسترس قرار دادن آن ها در وب سایت بگنجاند ("شرایط فروش اضافی"). در صورت وجود هر گونه تعارضی بین این شرایط فروش و شرایط فروش اضافی، در حد تعارض مزبور و متناسب با آن فروش، شرایط فروش اضافی اولویت خواهد داشت. اگر فروشنده ای با این شرایط فروش موافق نیست لطفاً فهرست یا پیشنهادی برای فروش کالا در وب سایت نگذارد و اگر خریداری با این شرایط فروش و شرایط فروش اضافی موافق نیست، لطفاً اقدام به خرید هیچ یک از کالاهای فهرست شده در وب سایت نکند.

این شرایط فروش به صورت دوره ای بازنگری می شود و در نتیجه از خریداران و فروشندگان، هردو، تقاضا می شود که گاه گاهی قبل از فهرست بندی کالا یا قبل از اقدام به خرید کالاها، این شرایط فروش را با دقت مطالعه فرمایند. شرایط فروش بازنگری شده بر روی وب سایت قابل دسترس می باشد.

از شما درخواست می شود که مرتباً از وب سایت بازدید کنید تا جدیدترین شرایط فروش را مشاهده بفرمایید. بررسی دوره ای این شرایط فروش در مورد تغییرات بر عهده شماست و خریدار باید شرایط فروش اضافی فروشنده را نیز در فهرست بندی کالا بررسی کند. شاید از شما خواسته شود که قبل از ادامه استفاده از وب سایت و خدمات مربوطه، رضایت خود را از هر به روزرسانی به روشی خاص اعلام کنید. در صورت عدم درخواست برای اعلام رضایت، ادامه استفاده شما از وب سایت پس از اعمال تغییرات و اصلاحات مزبور در وب سایت یا این شرایط فروش به منزله ی قبول این تغییرات و اصلاحات از سوی شما قلمداد خواهد شد.

 1. پیشنهاد و قبول کالا

  1. در اینجا، فروشنده پیشنهادی برای فروش کالاهای فهرست شده توسط فروشنده در وب سایت ارائه می دهد و خریدار با قبول خرید کالاهای فهرست شده توسط فروشنده در اینجا، پیشنهاد فروش فروشنده را قبول می کند. متعاقباً، قرارداد فروش کالا، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است. زودمال، شخص ثالث ذینفع از این قرارداد دو طرفه نیست. خریدار درک کرده و موافقت می کند که پیشنهاد فروش کالا از سوی فروشنده، پیشنهادی مطلق و قطعی نیست. پیشنهاد فروش مزبور از سوی فروشنده، در معرض انکار فروشنده در هر زمانی قبل از تحویل کالا به خریدار و بدون هیچ گونه تعهدی برای تعیین تکلیف یا ارائه دلیل برای انکار مزبور و بدون نیاز به رضایت خریدار یا هیچ گونه تعهدی در قبال خریدار، قرار دارد. فروشنده و خریدار درک کرده و موافقت می کنند که زودمال حق فسخ هر معامله فروش، فهرست بندی یا قبول را (الف) به هر دلیلی بر اساس موافقت نامه فروشنده، این شرایط فروش، شرایط استفاده از وب سایت، خط مشی حفظ حریم خصوصی یا به موجب هر قرارداد یا خط مشی دیگری بین زودمال از یک طرف و فروشنده یا خریدار از طرف دیگر؛ یا (ب) به موجب حکم یا دستوری از مرجع قانونی، شبه قضایی یا قضایی، دارد.
 2. کالا(ها)

  1. زودمال به حقوق مالکیت فکری تمام موجودیت ها نیز احترام می گذارد. اگر بر این باورید که حقوق مالکیت فکری شما به هر طریقی نقض شده است، لطفاً اطلاعیه نقض مالکیت فکری ("اطلاعیه نقض IP") را ارسال بفرمایید. لطفاً اطلاعیه نقض IP تکمیل را از طریق ایمیل برای ما بفرستید.
  2. قابلیت دسترسی به کالای پیشنهادی برای فروش ممکن است بدون اطلاع، قبل از خرید کالا توسط خریدار، تغییر کند. با این حال، ممکن است تحت شرایطی کالا برای تحویل به خریدار پس از تراکنش خرید، موجود نباشد. در این صورت، فروشنده می تواند بدون هیچ گونه ارجاعی به خریدار و بدون هیچ گونه تعهدی برای فروشنده یا خریدار، معامله خرید را فسخ کند یا به زودمال دستور فسخ معامله را بدهد. اگر سفارش خریدار به این صورت فسخ شود، پس از پردازش پرداخت، همان مبلغ به حساب بانکی معرفی شده توسط خریدار یا به ابزار پرداخت خریدار یا هر حساب ابزار پرداخت از پیش پرداخت شده ی خریدار واریز/باز گردانده خواهد شد. زودمال برای تعیین روش بازگرداندن وجه از میان روش های فوق، اختیار تام دارد.
  3. درمورد فروش کالا توسط فروشنده به خریدار، فروشنده در اینجا به خریدار نشان داده و تضمین می دهد که:
   1. فروشنده حق دارد کالاها را در وب سایت یا از طریق آن به خریدار بفروشد.
   2. خریدار مالکیت تام کالاها را دارد و از آن برخوردار خواهد بود.
   3. کالاها فاقد هر گونه هزینه یا مخارج به نفع شخص ثالث خواهند بود؛
   4. خریدار حق دارد از کلیه ضمانت ها و سایر وثیقه های ارائه شده توسط سازنده یا فروشنده کالا برخوردار شود؛
   5. کالا باید با شرح و ویژگی های ارائه شده در وب سایت همخوانی داشته باشد.
   6. ضمانت فروشنده باید در مورد کلیه کالاها، حداقل به مدت 90 روز پس از خرید معتبر باشد.
 3. اطلاعات قیمت گذاری

  1. قیمت فروش کالا ممکن است بدون اطلاع قبل از خرید کالا از سوی خریدار، تغییر کند. قیمت فروش ارائه شده در وب سایت بر مبنای "همان گونه که هست" می باشد. ممکن است به دلایل فنی خطاهایی در قیمت فروش رخ بدهد که زودمال در هر زمانی می تواند آن را اصلاح کند و قبول پیشنهاد فروش از سوی خریدار کالاها در مورد قیمت فروش خطادار، طبق نظر زودمال، قبول معتبری نیست و زودمال و یا فروشنده می توانند از تراکنش مزبور اجتناب کنند.
  2. کلیه قیمت ها در زودمال مشمول هزینه حمل و نقل و و مالیات ها می شوند مگر اینکه طور دیگری اظهار شده باشد.
 4. تحویل کالا

  1. کالا از طریق عرضه کننده تدارکات منتخب زودمال تحویل داده می شود. ریسک هر گونه خسارت، زیان یا خرابی کالاها در طول مسیر یا تحویل یا در طول حمل و نقل بر عهده فروشنده است و خریدار ریسکی متحمل نمی شود. فروشنده نشان می دهد و تضمین می کند که کالاها بدون نقص تحویل داده می شوند و دقیقاً همان کالاهایی هستند که فروشنده در وب سایت فهرست و تبلیغ کرده و خریدار آن را خریده است و با کلیه توضیحات و خصوصیات ارائه شده در وب سایت مطابقت دارد.
  2. شاید مکان ها/ آدرس های خاصی باشند که عرضه کنندگان سرویس تدارکات قادر یا فروشنده قادر به سرویس دهی به آن ها نباشند. در چنین مواردی، خریدار نشانی ارسال دیگری ارائه می کند که عرضه کننده سرویس تدارکات یا فروشنده می توانند کالا را به آنجا تحویل دهند. پس از شروع ارسال کالا، خریدار نمی تواند محل را تغییر دهد.
  3. لطفاً توجه داشته باشید که زمان ترخیص ضمانت شده ای وجود ندارد و هر گونه اطلاعات در مورد زمان ترخیص صرفاً تقریبی است و نباید به آن اتکا کرد. بنابراین، زمان، اساس قرارداد دوطرفه بین خریدار و فروشند برای خرید و فروش کالا در یا از طریق وب سایت و اپلیکیشن نیست. با این حال، کالا در صورتی به خریدار تحویل داده می شود که خریدار هزینه خرید کالا را پرداخته باشد.
  4. خریدار ملزم به تحویل کالاهای خریداری شده خود در وضعیت قابل تحویل است. در صورتی که خریدار از قبول تحویل کالاهای سفارش شده خود امتناع یا سهل انگاری کند، خریدار برای این عدم قبول در قبال فروشنده و نیز برای زیان ناشی از هر گونه هزینه یا درآمدی که زودمال و اشخاص ثالث آن در صورت تکمیل تحویل یا تراکنش از فروشنده دریافت می کردند، در قابل زودمال مسئولیت خواهد داشت. خریدار تأیید می کند که خسارات یا زیان های مزبور به زودمال و اشخاص ثالث آن، برآیندی یا غیر مستقیم نیستند.
  5. مالکیت کالاها و سایر حقوق و منافع موجود در کالاها باید در زمان تحویل کالا و پس از پرداخت کل هزینه کالا، از فروشنده به خریدار انتقال یابند. در زمان تحویل، فرض می شود که خریدار کالاها را قبول کرده است. در زمان تحویل کالا، ریسک زیان به خریدار منتقل می شود.
  6. دریافت مفروض: در صورتی که خریدار کالا را در حداکثر زمان تقریبی تحویل سفارش دریافت نکرد، باید بلافاصله ظرف 3 روز از تاریخ تقریبی تحویل مزبور با زودمال تماس بگیرد، زودمال نهایت تلاش خود را برای تعیین محل و تحویل کالا خواهد کرد. اگر زودمال ظرف 3 روز از تاریخ تحویل مزبور، پیامی از خریدار دریافت نکند، فرض می شود که خریدار کالا را دریافت کرده است.
 5. سیاست استرداد کالاها

  1. با شکایت خریدار در مورد بازپرداخت یا تعویض کالا طبق سیاست استرداد زودمال برخورد خواهد شد. با این حال، در صورت طرح شکایت های نادرست، بیهوده و بی اساس در مورد تحویل یا کیفیت کالاها، خریدار، واجد شرایط بازپرداخت یا تعویض نخواهد بود.
  2. قبل از قبول تحویل هر کالایی، خریدار باید کاملاً مطمئن شود که بسته بندی کالا خراب یا پاره نشده باشد.
  3. فرآیند پس دادن کالا بر اساس ماهیت و رسته کالا، تابع شرایط اضافی خواهد بود. شرایط اضافی مزبور ممکن است در وب سایت مشخص شده باشند یا در زمان خرید کالا، توسط فروشنده مطرح شده باشند.
  4. در صورتی که زودمال با پس دادن کالا موافقت کند، بهای کالای مزبور، که در اصل طی قبول کالا توسط خریدار پرداخته شده است، یا به خریدار یا به حساب بانکی معرفی شده از سوی خریدار برای این منظور یا به ابزار پرداخت خریدار که از طریق آن پرداخت صورت گرفته است یا به هر حساب ابزار پرداخت از پیش پرداخت شده دیگری، بازپرداخت خواهد شد. زودمال در تعیین روش واریز وجه از میان گزینه های فوق، اختیار تام دارد.
  5. اگر زودمال از جانب فروشنده اجناس جایگزین را عرضه کند یا به خریدار بازپرداخت بدهد، اجناس مرجوعی یا قطعات آن ها جزء اموال فروشنده می شوند.
 6. لغو تراکنش/سفارش ها

  1. فسخ از سوی فروشنده: ممکن است سفارش های خاصی باشند که فروشنده قادر به قبول آن ها نباشد و حق دارد که مستقیماً یا با واسطه زودمال، سفارش مزبور را فسخ کند. فروشنده به صلاحدید خود محق است که به هر دلیلی از قبول سفارش امتناع کرده یا آن را لغو کند. برخی از موقعیت هایی که می توانند منجر به لغو سفارش از سوی خریدار شوند، بدون محدودیت عبارتند از عدم دسترسی به کالا یا مقادیر سفارش شده ی خریدار یا بروز اشتباه یا خطا در اطلاعات مربوط به قیمت گذاری. همچنین ممکن است که فروشنده قبل از پردازش هر سفارشی، به وارسی ها یا اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد. تمامی موارد فسخ مذکور بدون نیاز ارجاع به خریدار و بدون هر گونه مسئولیتی برای زودمال خواهند بود. اگر سفارش خریدار پس از انجام پرداخت فسخ شود، همان مبلغ به خریدار یا حساب بانکی معرفی شده برای این منظور یا به ابزار پرداختی که خریدار از طریق آن پرداخت صورت گرفته است یا به هر حساب پرداخت از پیش پرداخته دیگر خریدار واریز/بازپرداخت می شود. زودمال در تعیین روش بازپرداخت از میان گزینه های فوق، اختیار تام دارد. در صورت ارائه کد تخفیفی از سوی زودمال برای خرید کالا، مبلغ کد تخفیفی مذکور در صورت لغو سفارش، بازپرداخت نخواهد شد.
  2. فسخ از جانب خریدار: در صورت درخواست لغو سفارش، فروشنده حق دارد که به هر دلیلی درخواست لغو سفارش را قبول یا رد کند. به عنوان بخشی از رویه معمول کسب و کار، در صورتی که فروشنده اطلاعیه فسخ دریافت کند و سفارش پردازش نشده باشد، فروشنده می تواند سفارش را لغو کرده و کل مبلغ را ظرف زمان قابل قبولی به خرید پس بدهد. خریدار قادر به لغو سفارش هایی نیست که فروشنده پس از 8 ساعت از زمان ثبت سفارش، پردازش کرده است.خریدار موافقت می کند که با تصمیم اتخاذ شده فروشنده مخالفتی نخواهد داشت و تصمیم فروشنده در مورد لغو را خواهد پذیرفت.
  3. لغو از سوی زودمال: زودمال حق دارد که در هر زمانی و به هر دلیلی، سفارش ها را لغو کند. در صورت عدم پرداخت هزینه سفارش ظرف 3 روز پس از ثبت سفارش، زودمال می تواند آن را لغو کند.
  4. کسر منافع بهره برداری شده توسط خریدار: در صورتی که خریدار از هر منفعتی تحت هر نوع بازاریابی یا تبلیغات ارائه شده توسط زودمال در مورد کالایی بهره مند شود که خریدار یا فروشنده، سفارش آن را لغو کردند، خریدار موافقت کرده و به زودمال اجازه می دهد که این منافع را از خریدار وصول کند یا آن ها را از هر گونه بازپرداخت به خریدار کسر کند.
 7. قانون حاکم

  1. این شرایط فروش تحت کنترل قوانین سوئیس بدون ارجاع به اصول تعارض قوانین است. کلیه ی تنازعات علیه زودمال انحصاراً به داوری توسط یک داور منصوب از سوی مؤسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس ارجاع داده می شوند. محل داوری شهر ژنو در سوئیس است. داوری بر طبق مقرارت داوری بین المللی سوئیس، 2012 مربوط به مؤسسه داوری اتاق های بازرگانی سوئیس صورت خواهد گرفت. تصمیم داور برای طرفین، قطعی و الزام آور خواهد بود.
  2. تصدیق می کنید که این شرایط فروش صرفاً به نفع شماست. برای منفعت شخص دیگر، به غیر از جانشینان شما و واگذاری های مجاز، نیست.
 8. ارتباطات

  در صورتی که هرگونه سؤال یا شکایتی دارید، لطفاً با گروه پشتیبانی زودمال تماس بگیرید.
 9. سلب مسئولیت توسط زودمال

  1. نقش زودمال، نقش واسطه ای به شکل بازار آنلاین است و به مدیریت وب سایت برای قادر ساختن فروشنده به عرضه، تبلیغ، نمایش، ارائه و پیشنهاد فروش کالاها و قادر ساختن خریدار به خرید کالاهای پیشنهادی و سایر خدمات ضمنی در راستای تسهیل تراکنش ها بین فروشندگان و خریداران محدود می شود. همچنین، قرارداد فروش هر نوع کالا، قراردادی دوطرفه بین فروشنده و خریدار خواهد بود. تحت هیچ شرایطی زودمال هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در مورد قرارداد مزبور نخواهد داشت و از هیچ عنوان مالکیتی در کالاها برخوردار نخواهد بود. عنوان مالکیتی در کالاها و سایر حقوق و منافع موجود در کالاها باید مستقیماً از فروشنده به خریدار انتقال یابند.
  2. زودمال هیچ گونه کنترلی بر هر نوع کالای ( از جمله کاتالوگ های کالا و غیره) پیشنهادی توسط فروشندگان که از طریق وب سایت، اپلیکیشن یا هر سایت لینک شده ای قابل دسترسی ندارد، آن را تأیید نمی کند و مسئولیتی را در مورد آن بر عهده نمی گیرد. زودمال هیچ گونه نیابت یا ضمانت از هر نوعی در مورد فروشنده یا هر شخص ثالث دیگری، کالاهایشان از جمله نیابت مربوط به معامله پذیری، تناسب کالا یا خدمات برای هدفی خاص و عدم نقض حقوق مالکیت فکری از سوی شخص ثالث ندارد و در این موارد مسئولیتی برعهده نمی گیرد. ریسک هر تراکنشی که خریدار با اشخاص ثالث مزبور دارد برعهده خود خریدار خواهد بود. کالاها تابع شرایط و مفاد فروشنده در مورد ضمانت، سرویس دهی، حفظ و نگهداری خواهند بود و زود مال مسئولیتی در این مورد نمی پذیرد. همچنین زودمال هیچ مسئولیتی در مورد کاربرد کالاها از سوی خریدار را برعهده نمی گیرد.
  3. زودمال به طور خاصی هر گونه مسئولیت مربوط به هر گونه کالای غیرقانونی، متخلف، جعلی، کپی شده، ساختگی، معیوب یا تقلبی، نوسازی شده یا تاریخ گذشته که خریدار از فروشنده خریده است، را از خود سلب می کند و در صورتی که کالای خریداری شده یا بهره برداری شده ی خریدار از فروشنده دقیقاً با خصوصیات مشروح در سفارش تأیید خرید مطابقت نداشته باشد، زودمال هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
  4. زودمال به هیچ وجه مسئولیت یا تعهدی در قبال پیشنهاد فروش یا فروش کالا توسط فروشنده، تحویل آن، شرایط ضمانت (در صورت وجود) مربوط به کالا و پس دادن، بازپرداخت یا فسخ خرید هر کالایی را نخواهد داشت.
  5. زودمال ضمانت نمی کند که قیمت فروش ارائه شده از سوی فروشنده کالا، درست، مناسب و معتبر باشد. هر گونه خطا در قیمت خرید فقط به فروشنده نسبت داده می شود و نه به زودمال. قیمت ها، شرح کالا و قابلیت دسترسی به کالا جزء مسئولیت های فروشنده به شمار می روند.
  6. خریدار صریحاً تأیید می کند که در صورت فروش کالای معیوب، فروشنده مسئول هر گونه دعوی خریدار در مورد کالای معیوب خواهد بود و در این مورد زودمال به هیچ وجه مسئولیتی نخواهد داشت.
  7. زودمال مسئولیتی در مورد عدم دسترسی به کالا، تحویل مستقیم کالا توسط فروشنده و نصب کالا در صورت نیاز، نخواهد داشت.

شرایط استفاده ZoodMall

این شرایط استفاده وب سایت («شرایط استفاده») یک ثبت الکترونیکی در قالب قرارداد الکترونیکی است. این شرایط کاربری مستلزم هیچکونه امضای فیزیکی، الکترونیک یا دیجیتال نمی باشد.

این شرایط استفاده یک سند الزام آور حقوقی میان کاربر و زودمال (هر دو ذیلا تعریف شده) می باشد. این شرایط استفاده با پذیرش سند توسط شما (مستقیما یا غیرمستقیم در قالب الکترونیک یا بواسطه یک ثبت الکترونیکی) مؤثر و قابل اجرا می گردد و رابطه میان کاربر و زودمال را جهت استفاده از وب سایت (ذیلا تعریف شده) کنترل می نماید.

این شرایط استفاده از وب سایت که در www.ZoodMall.af و اپلیکیشن تلفن همراه تحت عنوان "ZoodMall" (به انضمام وب سایت) قرار دارد، فی ما بین "زودمال" یا "ما" یا "به ما" یا "مال ما" ) و کاربران مهمان یا کاربران ثبت شده ی وب سایت (که از این پس "شما" یا "مال شما" یا "خودتان" یا "کاربر" نامیده می شود) است و شرایطی را توصیف می کند که در آن زودمال برای شما امکان دسترسی به وب سایت یا سایر خدمات ضمنی و فرعی آن ("خدمات") را فراهم می کند.

لطفاً قبل از ثبت نام و استفاده از وب سایت یا دسترسی به هر یک از مطالب، اطلاعات یا خدمات از طریق وب سایت، این شرایط استفاده را به دقت مطالعه فرمایید. چنانچه با شرایط مندرج موافق نیستید، از این وب سایت استفاده نکنید.

چنانچه به اپلیکیشن گوشی همراه زودمال دسترسی پیدا می کنید یا از طریق اپلیکیشن گوشی همراه زودمال به خدمات دسترسی پیدا می کنید، ضمن اینکه این شرایط کاربری شامل این گونه استفاده می گردد، ممکن است شرایط بیشتری (مانند شرایط وضع شده گاه به گاه توسط فروشگاه های اپلیکیشن گوشی همراه از قبیل Apple iTunes و Android play store، Microsoft store) وجود داشته باشند که استفاده از اپلیکیشن گوشی همراه را کنترل خواهد نمود. این شرایط اضافی تا جایی که قابل اعمال باشند بدین ترتیب در صورت رجوع بخشی از شرایط کاربری تلقی می گردند.

 1. کلیات

  1. زودمال واسطه ای در قالب یک بازار آنلاین است و محدود به مدیریت وب سایت می باشد تا امکان نمایش، تبلیغ، بازنمایی، در دسترس قراردهی و پیشنهاد فروش کالاها را برای فروشنده و امکان خرید کالاهای پیشنهادی («کالاها»)، و دیگر خدمات مرتبط («خدمات») شامل استفاده از وب سایت توسط کاربر را برای خریدار ایجاد نماید.
  2. این شرایط استفاده مشمول نسخه های بازبینی شده زودمال در هر زمان می باشند و بنابراین از کاربران درخواست می گردد تا به دقت این شرایط کاربری را متناوباً پیش از استفاده از وب سایت مطالعه نمایند. شرایط کاربری بازبینی شده در وب سایت قابل دسترسی خواهند بود. لطفا مرتباً از وب سایت بازدید نمایید تا از آخرین شرایط اصلاحی مطلع گردید. بازبینی منظم تغییرات در شرایط استفاده مسئولیت شما خواهد بود. ممکن است زودمال به شیوه ای مشخص قبل از استفاده بیشتر از وب سایت یا خدمات، رضایت مستقیم یا غیر مستقیم شما را درخصوص هرگونه بروز رسانی مطالبه نماید. در صورت عدم درخواست چنین رضایت جداگانه ای، ادامه استفاده شما از وب سایت و/یا خدمات پس از تغییرات مذکوربه منزله پذیرش این تغییرات از جانب شما تلقی می گردد.
 2. خدمات

  1. وب سایت زودمال یک پلتفورم الکترونیک در قالب یک بازار الکترونیک بوده و واسطه ای است که الف) پلتفورمی را در اختیار کاربران (که فروشندگان می باشند) جهت تبلیغات، نمایش، در دسترس قراردهی و پیشنهاد کالاهای مختلف برای فروش به دیگر کاربران (که خریداران/مشتریان می باشند) قرار می دهد؛ و ب) پلتفومی را برای دیگر کاربران (خریداران/مشتریان) جهت پذیرش پیشنهاد فروش محصولات توسط فروشندگان در وب سایت و انجام پرداخت ها به فروشندگان بابت خرید محصولات فراهم می سازد؛ و ج) خدماتی را جهت تسهیل تعامل تجاری فروشندگان و خریداران در محل وب سایت فراهم می آورد؛ و د) خدمات تابع و فرعی مربوطه دیگر را ارائه می دهد. این خدمات به کاربران از طرق مختلف از قبیل صدور بن ها و کالابرگ ها پیشنهاد می شود که کاربران می توانند از آنها برای خرید انواع محصولات استفاده نمایند.
 3. حق استفاده از خدمات

  1. این خدمات برای افراد زیر سن قانونی هجده (۱۸) سال یا کاربرانی که توسط زودمال به هردلیل از سیستم زودمال حذف شده یا در وضعیت تعلیق قرار گرفته اند، قابل دسترسی نمی باشد. چنانچه شما براساس جمله فوق واجد شرایط شناخته نشوید، اجازه دسترسی به خدمات یا استفاده از وب سایت را نخواهید داشت. شما متعهد می گردید که دارای سن قانونی جهت تشکیل یک قرارداد الزام آور می باشید و از دریافت خدمات بموجب قوانین اجرایی منع نشده اید. باتوجه به مراتب فوق، درصورتیکه زیر ۱۸ سال می باشید، لطفا کلیه شرایط کاربری را همراه با ولی یا سرپرست قانونی خود مطالعه کنید و در این صورت این شرایط کاربری بمنزله قرارداد میان زودمال و ولی یا سرپرست قانونی شما تلقی می گردد و تا جایی که طبق قوانین اجرایی مجاز باشد برای شما قابل اجرا می باشد.
  2. زودمال حق رد دسترسی کاربران جدید جهت استفاده از خدمات پیشنهادی در وب سایت یا خاتمه دسترسی اعطا شده به کاربران موجود را در هر زمان بدون استناد به هر دلیل برای خود محفوظ می دارد.
  3. شما نباید بیش از یک حساب فعال (ذیلا تعریف شده) در وب سایت داشته باشید. بعلاوه، نباید اقدام به فروش، معامله، یا به هرطریق واگذاری حساب خود به شخص دیگر نمایید. زودمال قویا استفاده از حساب های چندگانه توسط یک کاربر منفرد یا استفاده از یک حساب برای چند کاربر به هدف کسب جایزه بیشتر منع می نماید. به این گونه حساب ها جایزه ای از سوی زودمال تعلق نمی گیرد.
 4. حساب کاربری

  1. شما می توانید بعنوان کاربر ثبت شده یا کاربر میهمان به وب سایت و خدمات دسترسی داشته و از آنها استفاده کنید. اما همه بخش های وب سایت و خدمات برای کاربران میهمان قابل دسترسی نمی باشد.
  2. کابران ثبت شده: زودمال بخش های معینی از خدمات را از طریق وب سایت برای شما قابل دسترسی می سازد تنها اگر شما برخی اطلاعات درخواستی را در اختیار زودمال قرار داده و یک حساب کاربری و یک نام کاربری زودمال از طریق نام کاربری و رمز ورود («حساب کاربری») به زودمال ایجاد کرده باشید. شما می توانید از طریق ورود به سایت بوسیله نام کاربری و رمز وب سایت شخص ثالث خود شامل فیسبوک، وب سایت های تحت مالکیت شرکت یاهو یا شرکت های فرعی آن، شرکت گوگل یا شرکت های فرعی آن، توییتر یا هر وب سایت رسانه جمعی دیگر یا هر خدمات اینترنتی که در وب سایت مجاز می باشند، حساب خود را در وب سایت ایجاد نمایید (نام کاربری و/یا دیگر شناسه های ورودی شخص ثالث که در بالا ذکر شد منفردا و مجتمعا «اطلاعات حساب کاربری» نامیده می شود).

   در صورت ثبت نام با ایجاد حساب کاربری جهت بهره گیری از خدمات وب سایت، مسئولیت حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات حساب برعهده شما بوده و نسبت به کلیه فعالیت هایی که بموجب حساب شما انجام می شود کاملا مسئول می باشید. شما توافق می نمایید که:

   زودمال تعهد هر گونه خسارت یا ضرر ناشی از عدم رعایت این بخش توسط شما را نمی تواند و نخواهد پذیرفت. شما ممکن است بابت ضررهای متحمله بر زودمال یا هر کاربر یا بازدیدکننده دیگر وب سایت به دلیل استفاده مجاز یا غیر مجاز از حساب کاری خود که ناشی از عدم امن ومحرمانه نگاه داشتن اطلاعات حساب کاربری شماست، مسئول شناخته شوید.

   شما باید از تکمیل، صحت و بروز بودن اطلاعات ثبتی که در اختیار وب سایت قرار داده اید اطمینان حاصل کنید. استفاده از اطلاعات حساب کاربر دیگر جهت استفاده از خدمات صراحتاً ممنوع است.

   اگر اطلاعاتی را ارائه دهید که غیرواقعی، غیردقیق، بروز نشده یا ناقص بوده (یا غیرواقعی، غیردقیق، بروز نشده یا ناقص شوند)، یا زودمال با دلایل منطقی نسبت به غیرواقعی، غیردقیق، بروز نشده یا ناقص بودن این اطلاعات مظنون باشد، زودمال می تواند حساب کاربری شما را معلق یا لغو نموده و هر گونه استفاده جاری یا آتی شما از وب سایت/خدمات (یا هر بخشی از آن) را رد کند.

  3. کاربران میهمان: این وب سایت همچنین اجازه دسترسی محدود به خدمات را به کاربران ثبت نشده (یا کاربران میهمان) می دهد. این کاربران قادر به مرور در وب سایت و استفاده از خدمات به هدف خرید کالا و ارسال سفارش می باشند. اما، امکان دسترسی به برخی مزایا که تنها برای کاربران ثبت شده محفوظ است برای کاربران میهمان وجود ندارد. این مزایا ممکن است گاه به گاه دستخوش تغییراتی شوند.
  4. بسته به اینکه شما یک فروشنده باشید یا یک خریدار یا کاربر دیگری که تمایل به استفاده متفاوتی از وب سایت دارد، و بسته به ماهیت خدماتی که تمایل به بهره گیری از وب سایت دارید، ممکن است برخی اطلاعات شخصی از شما درخواست شود و زودمال می تواند برخی اطلاعات شخصی را جمع آوری کند.
 5. پرداخت ها

  1. در حال حاضر، زودمال هیچ هزینه ای را بابت مرور در وب سایت یا خرید محصولات در وب سایت وضع نمی کند. زودمال می تواند از کاربران هزینه معینی بابت استفاده از وب سایت و خدمات بطور کلی، یا ویژگی های معینی از وب سایت/خدمات دریافت نماید. شما موافقت خود را با پرداخت چنین هزینه ای که ممکن است شامل خدمات مورد استفاده شما باشد اعلام می کنید. زودمال تلاش خواهد نمود تا از مطلع شدن شما نسب به شمول چنین هزینه ای برای استفاده خاص از وب سایت/خدمات و همینطور میزان هزینه پرداختی توسط شما برای اینگونه استفاده از خدمات/وب سایت، اطمینان حاصل نماید. شما توافق می نماییدکه زودمال می تواند در هرزمان مبالغی مورد نیاز برای استفاده از وب سایت را شارژ، اصلاح یا لغو نماید. ادامه استفاده شما از وب سایت/خدمات پس از این تغییر در هزینه ها به منزله پذیرش شما نسبت به این تغییرات و شمول این شرایط کاربری در این تغییرات تلقی می گردد.
  2. شما توافق می نمایید که اطلاعات مالی صحیح و دقیق مانند اطلاعات کارت اعتباری برای درگاه تأیید پرداخت یا جزئیات حساب سند پیش پرداخت را جهت دسترسی به خدمات در وب سایت در اختیار ما قرار دهید. شما نباید از کارت اعتباری یا سند پیش پرداختی که قانونا به شما تعلق ندارد، در هیچ تراکنشی، استفاده نمایید، شما باید از کارت اعتباری یا حساب سند پیش پرداخت خود استفاده نمایید. اطلاعات ارائه شده توسط شما مورد استفاده هیچ شخص ثالثی قرار نگرفته یا با هیچ شخص ثالثی به مشارکت گذاشته نمی شود مگر آنکه جهت تأیید جعل یا بواسطه قانون، مقررات یا حکم دادگاه یا در مطابقت با شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی مورد نیاز باشد. شما به تنهایی مسئول امنیت و محرمانگی اطلاعات کارت اعتباری یا حساب سند پیش پرداخت خود می باشید. زودمال صراحتاً کلیه مسئولیت های ناشی از هرگونه استفاده غیر مجاز از کارت اعتباری یا حساب سند پیش پرداخت شما را از خود سلب می نماید.
  3. زودمال ممکن است ترتیباتی با بانک های خود در خصوص محدودیت مبلغ قابل پرداخت (اگر خریدار می باشید) یا قابل دریافت (اگر فروشنده می باشید) در جریان یک معامله منفرد داشته باشد. زودمال تلاش می کند ازمطلع شدن شما از چنین محدودیتی درصورتی که مشمول این محدودیت باشید اطمینان حاصل نماید. بهرحال، زودمال بابت هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم پذیرش مستیقیم یا غیرمستقیم شما/صاحب کارت نسبت به صحت یک معامله که بیش از محدودیت موجود مورد توافق دوجانبه زودمال و بانک این شرکت بصورت گاه به گاه می باشد، هیچگونه مسئولیتی به هر نحو را نمی پذیرد.
  4. بابت انجام پرداخت ها جهت خرید کالا در وب سایت، علاوه بر توافق نامه (ها)، شما نسبت به رعایت شرایط و ضوابط بانک، موسسه مالی و/یا شرکت صادر کننده کارت خود نیز متعهد می باشید. بانک، موسسه مالی یا شرکت صادرکننده کارت شما ممکن است مانع انجام پرداخت های الکترونیکی شما بابت خرید محصولات در وب سایت شده یا پرداخت های شما را نپذیرند و زودمال این موضوع را کنترل نکرده و نسبت به آن مسئول خواهد بود.
  5. امکانات پرداخت برای سفارشات شما: زودمال ممکن است گاه بگاه با اشخاص ثالث عرضه کننده خدمات پرداخت شامل بانک ها، قراردادی برای افتتاح حساب بانک مرکزی تحت قوانین جاری جهت تسهیل پرداخت میان کاربران، یعنی خریداران و فروشندگان، و جهت دریافت هزینه های زودمال و دیگر هزینه ها منعقد نماید. این اشخاص ثالث عرضه کننده خدمات پرداخت ممکن است شامل موارد زیر باشد: درگاه های پرداخت بانکی یا کارت اعتباری، جمع کننده های پرداخت، عرضه کنندگان خدمات اسناد پیش پرداخت، پرداخت نقد هنگام تحویل یا برات دیداری/پرداخت سفارش هنگام تحویل، عرضه کنندگان خدمات پرداخت با گوشی همراه یا هر تسهیلات مجاز دیگر برای وصول، بازپرداخت و تأیدیه، بسته به اینکه پرداخت یا پشتیبانی از پرداخت باشد. زودمال تأیدیه پرداخت های انجام شده توسط شما بابت سفارشات خرید شما در وب سایت را پس از تحویل محصولات به شما آغاز می نماید و تاریخ تکمیل معامله پس از تحویل محصولات به شما و هر تاریخ دیگری است که ممکن است مورد توافق زودمال و فروشندگان باشد
 6. تعهدات

  1. در مطابقت با توافق نامه (ها)، زودمال به شما یک حق غیر انحصاری، غیرقابل ارائه مجوز فرعی، غیر قابل واگذاری، قابل فسخ و محدود جهت دسترسی و استفاده از این وب سایت و خدمات ارائه شده در وب سایت اعطا می نماید.
  2. شما توافق می نمایید که از خدمات، وب سایت و محتوا (طبق تعریف مندرج در اینجا) که در وب سایت ارائه شده تنها برای اهدافی که به موجب الف) توافق نامه (ها) (شامل این شرایط استفاده)؛ و ب) هر قانون قابل اجرا، استفاده نمایید.
  3. شما توافق می نمایید که به کلیه محدودیت های وضع شده برای نشر، استفاده و بازتولید هرگونه مواد و متریالی (مانند کاتالوگ کالاها) که در وب سایت مطابق با بند ۷ دسترسی دارید، پایبند باشید.
  4. شما توافق می نمایید که غیر از شیوه رابط کاربری که توسط زودمال ارائه شده، به طریق دیگری به وب سایت یا خدمات دسترسی پیدا نکنید. شما نباید از ربات، دیپ لینک یا اسپایدر یا دیگر ابزار، برنامه ها، الگوریتم ها یا روش های اتوماتیک، یا هر فرآیند دستی مشابه یا معادل جهت دسترسی، دستیابی، کپی کردن یا کنترل هر بخش از وب سایت یا محتوای ان (طبق تعریف ذیل) یا به هر طریق بازتولید یا تکرار ساختار وب یا ارایه وب سایت جهت کسب یا تلاش برای کسب هرگونه متریال، اسناد یا اطلاعات به هر طریقی که مشخصا از طریق وب سایت قابل دسترسی نشده، استفاده کنید.
  5. چنانچه باور دارید که هرگونه محتوا یا محتوای کاربری (طبق تعریف مندرج در اینجا) یا دیگر محتوای موجود در وب سایت در مطابقت با شرایط توافق نامه (ها) یا قوانین قابل اجرا نبوده، شما می توانید این محتوا را به شیوه توصیفی در بند ۱۴ گزارش کنید
  6. وب سایت ممکن است به شما اجازه اضافه کردن محتوا، داده یا اطلاعات خاصی از خودتان را بدهد مانند اجازه ارزیابی محصولات، فروشنده، قراردادن نظرات خودتان و بررسی های مرتبط با محصولات در برخی صفحات وب سایت و همینطور تسلیم پیشنهادات، نظرات، سؤالات و دیگر اطلاعات به زودمال با استفاده از وب سایت/خدمات (مجتمعا «محتوای کاربری» خوانده می شود). شما بعنوان سازنده محتوای کاربری، مسئولیت محتوای کاربری که در وب سایت بارگذاری، اضافه، منتشر، منتقل یا در دسترس قرار داده اید را برعهده دارید. شما بیان می کنید که کلیه رضایت ها و تأییدیه های مربوطه جهت اضافه کردن هر محتوای کاربری را دریافت کرده اید. همچنین بیان می کنید که کلیه محتوای کاربری مطابق با قوانین اجرایی می باشد. شما تصدیق می کنید که زودمال هیچ گونه محتوای کاربری در وب سایت را تأیید نمی کند و در قبال هیچ گونه محتوای کاربری مسئول و متعهد نمی باشد. زودمال حق غیرفعال نمودن دسترسی به محتوای کاربری در وب سایت را برای خود محفوظ می دارد.
  7. شما بدینوسیله یک امتیاز دائمی، غیرقابل فسخ، جهانی، دارای حق امتیاز آزاد و قابل صدور مجوز، و مجوزی برای استفاده، کپی، توزیع، نمایش، نشر، انتقال، در دسترس قرار دهی، بازتولید، اصلاح، و انطباق محتوای کاربری و ایجاد کارهای اقتباسی از محتوای کاربری را به زودمال اعطا می کند. شما نشان می دهید و تأیید می کنید که مالک یا کنترل کننده کلیه حقوق مرتبط با محتوای کاربری می باشید که اضافه کرده اید یا در وب سایت یا از طریق وب سایت ارائه داده اید؛ و اینکه از تاریخ اضافه شدن یا ارائه محتوای کاربری در وب سایت: الف) محتوای کاربری دقیق بوده؛ ب) استفاده از محتوای کاربری که ارائه نموده اید ناقض این شرایط استفاده نبوده؛ و ج) این محتوای کاربری قانونی می باشد.
  8. شما توافق، درک و تصدیق می نمایید ک وب سایت یک پلتفورم الکترونیک در قالب یک بازار الکترونیک و یک واسطه است که یک محل الکترونیک را برای ملاقات و تعامل الکترونیکی کاربران مختلف با یکدیگر جهت شرکت در تجارت و معاملات فراهم می آورد. شما همچنین توافق و تصدیق می کنید که زودمال تنها یک تسهیل کننده بوده و به هیچ نحو یک شریک و کنترل کننده درهیچ یک از تبلیغات، نمایش ها، در دسترس قراردهی ها، پیشنهادهای فروش یا معاملات خرید یا فروش کالاها در وب سایت نبوده و نمی تواند باشد. زودمال فروشنده کالاها نمی باشد. بر همین اساس، هرگونه قرارداد برای فروش/خرید کالاها در وب سایت یک قرارداد دو طرفه میان شما و فروشنده (اگر شما یک خریدار می باشید) یا میان شما و خریدار (اگر شما فروشنده می باشید) است. زودمال نه به شما خرید یا فروش هیچ کالایی را در وب سایت توصیه می کند، نه هیچ یک از این کالاها را تأیید می کند و نه هیچ تضمین، ضمانت نامه یا اطمینانی نسبت به تبلیغات، نمایش ها، در دسترس قراردهی ها، پیشنهادات فروش یا معاملات فروش یا خرید محصولات در وب سایت به شما می دهد. بعلاوه، زودمال هیچگونه ضمانت، تضمین یا اطمینانی درخصوص رفتار هریک از کاربران وب سایت نمی دهد از جمله هیچ ضمانت، تضمین یا اطمینانی از اینکه کاربری (چه خریدار و چه فروشنده) معامله ای را تکمیل خواهد نمود یا محتاطانه عمل خواهد کرد به شما نمی دهد.
  9. زمانی که از وب سایت و/یا خدمات استفاده می کنید، صریحاً نسبت به خودداری از میزبانی، نمایش، بارگذاری، اصلاح، انتشار، انتقال، بروز رسانی یا به اشتراک گذاری هیچ یک از اطلاعات یا محتوایی که
   • به شخص دیگری تعلق داشته و کاربر نسبت به آن هیچ حقی ندارد؛
   • به شدت آسیب زننده، آزاردهنده، کفر آمیز، افتراآمیز، ناپسند، دارای مطالب شهوت انگیز، کودک کام، افترا آمیز، تهاجمی نسبت به حریم خصوصی دیگری، تنفرآمیز، یا نژادپرستانه، از لحاظ اخلاقی ایراددار، همراه با بی احترامی، مرتبط با پول شویی و قمار یا ترویج دهنده آن، یا طور دیگری غیر قانونی به هر نحو ممکن است؛
   • آسیب زننده به افراد زیر سن قانونی می باشد؛
   • همراه با جعل هویت شخص یا شرکتی است، یا بیان کننده دروغین یا غیرواقعی نسبت شما با یک شخص یا شرکت می باشد؛
   • تهدید کننده وحدت، تمامیت، استحکامات، امنیت یا حق حاکمیت یک کشور، و رابطه دوستانه با کشورهای خارجی یا نظم عمومی می باشد یا باعث تحریک تخلف شناخته شده می شود یا مانع از بررسی هر تخلفی می گردد یا نسبت هر کشور دیگری توهین آمیز می باشد؛
   • ناقض ثبت اختراع، علامت تجاری، حق چاپ یا دیگر امتیازات اختصاصی است؛
   • حاوی ویروس های نرم افزاری یا هر کد، فایل یا برنامه کامپیوتری است که بمنظور اختلال، تخریب یا محدود کاردن کارایی منابع کامپیوتری طراحی شده است؛
   • فریبنده یا منحرف کننده مخاطب درخصوص مبدأ پیام ها بوده یا منتقل کننده اطلاعاتی است که به شدت ذاتاً اهانت آمیز یا آزاردهنده می باشند؛
   • شرکت در هر فعالیتی است که باعث تداخل یا اختلال در دسترسی به وب سایت یا خدمات (یا سرورها و شبکه هایی که متصل به وب سایت می باشند) می شود؛
   • تلاش برای دسترسی غیر مجاز به هر بخش یا جزئی از وب سایت، هر سیستم یا شبکه دیگر متصل به وب سایت، هر سرور زودمال، یا هر یک از خدمات پیشنهادی در وب سایت یا از طریق وب سایت، بوسیله هک کردن، استخراج رمز عبور یا هر شیوه غیر قانونی دیگر می باشد؛
   • پروب، اسکن یا تست آسیب پذیری وب سایت یا هر شبکه متصل به وب سایت بوده، یا ناقض امنیت یا اقدامات احراز هویت در وب سایت یا هر شبکه متصل به وب سایت بوده است. شما نمی توانید اقدام به جستجوی معکوس، ردیابی یا تلاش برای ردیابی اطلاعات درخصوص هر کاربر دیگر وب سایت یا بازدیدکننده وب سایت یا هر مشتری دیگری از وب سایت نمایید، شامل جستجوی منبع اطلاعات حساب کاربری زودمال که به شما تعلق ندارد یا استفاده از وب سایت یا خدمات یا اطلاعاتی که توسط وب سایت یا از طریق وب سایت قابل دسترسی یا پیشنهاد شده، به هر نحو، خواه به هدف آشکار سازی اطلاعاتی که شامل و نه محدود به اطلاعات هویتی شخصی غیر از خودتان و ارائه شده توسط وب سایت، باشد یا نباشد؛
   • باعث اختلال یا دخالت در امنیت، یا آسیب زننده به وب سایت، منابع سیستمی، حساب ها، رمزهای عبور، سرورها یا شبکه های متصل یا قابل دسترسی از طریق وب سایت ها یا هر سایت وابسته یا متصل به آنها می باشد؛
   • از وب سایت ها یا محتوا برای هر هدف غیر قانونی یا منع شده طبق توافق نامه، یا به هدف انجام هر فعالیت غیر قانونی یا فعالیت هایی که ناقض حقوق زودمال یا دیگر اشخاص ثالث است، استفاده می کند؛
   • تحریف کننده یا حذف کننده هر بخشی از تعهدات نویسنده، اطلاعیه های قانونی یا دیگر اطلاعیه های مربوطه یا مالکیت ها یا برچسب های مبدأ یا منبع اپلیکیشن یا دیگر اطلاعاتی باشد که در فایل بارگذاری شده گنجانده شده است؛
   • نقض هر یک از دستورالعملها که ممکن است برای هر یک سرویس خاص قابل اجرا باشد.
   • نقض قوانین یا مقررات در حال اجرا
   • شرایط قرارداد را نقض کنید.
  10. شما توافق می نمایید که منفردا نسبت به زودمال و هر شخص ثالث بابت نقض تعهدات خود به موجب شرایط استفاده یا دیگر توافق نامه ها و بابت عواقب این نقض تعهدات (شامل هر گونه ضرر و زیانی که ممکن است متوجه زودمال یا وابسته به آن یا سرمایه گذاران آن باشد) مسئول می باشید.
  11. زودمال محتوای کاربری را پیش نمایش نمی دهد. زودمال هیچگونه تعهدی نسبت به کنترل محتوای کاربری ندارد. اما، زودمال، طبق صلاحدید خود و/یا مطابق با قوانین قابل اجرا می تواند هرمحتوای کاربری را کنترل کرده و در صورتیکه به صلاحدید خود تعیین نماید که هر محتوای کاربری ناقض شرایط کاربری یا هر قانون قابل اجرا می باشد، محتوای کاربری مذکور را از وب سایت حذف نماید. زمانی که زودمال هر محتوای کاربری را از وب سایت حذف می نماید، تلاش منطقی و مناسبی را جهت مطلع ساختن کاربری که این محتوای کاربری را در وب سایت اضافه نموده انجام می دهد. این اقدامات نافی یا کمرنگ کننده موقعیت زودمال بعنوان یک واسطه نبوده و هیچگونه تعهدی را بر زودمال نسبت به محتوای کاربری تحمیل نمی نماید.
  12. شخصاً مسئول تهیه و حفظ تجهیزات کامپیوتری/موبایلی لازم، اتصالات اینترنتی و سایر نرم افزارها و فناوری های مورد نیاز برای دسترسی، کاربرد و تراکنش در وب سایت هستید. ممکن است در مورد خرید و یا استفاده از خدمات، هزینه های دسترسی و داده از سوی شخص ثالث را متحمل بشوید. مسئولیت پرداخت تمام هزینه های مزبور بر عهده شما خواهد بود.
  13. شما باید از این وب سایت، و هر کالابرگ/بن خریداری شده از طریق آن تنها برای استفاده شخصی و غیر تجاری استفاده کنید و نباید اقدام به بازفروش این کالابرگ ها/بن ها به هر شخص دیگر نمایید.
  14. شما ممکن است نیاز به نصب نسخه های بروز شده ای پیدا کنید که توسط ما یا هر شخص ثالثی گاه به گاه برای استفاده از خدمات، محصولات، و وب سایت، شامل دانلودها و قابلیت های مورد نیاز از قبیل قابلیت های رفع اشکال، پچ ها ، قابلیت های ارتقاء یافته، افزونه های مفقوده و نسخه های جدید (مجتمعا «به روزرسانی ها») معرفی می گردند. استفاده شما از محصولات یا وب سایتی که نصب نموده اید مستلزم آن است که شما با دریافت چنین بروز رسانی های درخواستی خودکار توافق نموده اید.
  15. هر گونه خرید کالا از وب سایت تنها و تنها برای استفاده شخصی کاربر می باشد. کاربر بدینوسیله صریحاً توافق می نماید که هر کالا یا خدمات خریداری شده توسط کاربر مورد فروش، بازفروش، تهاتر قرار نخواهد گرفت یا به هر طریق دیگر برای اهداف تجاری یا کسب سود استفاده نخواهد شد. کاربر بدینوسیله تصدیق می نماید که کالاهای خریداری شده قابل انتقال به هیچ شخص ثالثی به هدف کسب سود نمی باشد. بر همین اساس، زودمال حق لغو هرگونه سفارشی که طبق تعیین زودمال براساس معیارهای خاص در زمره «سفارش های فله» طبقه بندی شده را برای خود محفوظ می دارد. هرگونه پاداش یا مزایای ارائه شده توسط زودمال به شما بابت «سفارش فله» تعلق نخواهد گرفت. یک سفارش می تواند بعنوان «سفارش فله» طبقه بندی شود اگر مطابق با معیارهای خاص اتخاذ شده توسط زودمال برای شناسایی «سفارش فله» باشدکه شامل و نه محدود به موارد ذیل است:
   • الف. کالاهای سفارش شده برای بازفروش تجاری و نه مصرف شخصی؛
   • ب. سفارش های چندگانه از یک کالا با یک آدرس؛
   • ج. میزان انبوه از یک کالای سفارش شده؛
   • د. ارائه آدرس نامعتبر در اطلاعات سفارش؛ یا
   • ه. هرگونه عمل سوء در انجام سفارش.
  16. ممکن است سفارش های خاصی وجود داشته باشند که زودمال قادر به پردازش یا انتقال سفارش خریدار به فروشنده نبوده و باید لغو شوند. برخی از شرایطی که ممکن است منجر به ناتوانی زودمال در پردازش یا انتقال سفارش خریدار به فروشنده گردد شامل، و نه محدود به، عدم در دسترس بودن خدمات وب سایت، حوادث غیرمترقبه، محدودیت های اعتباری یا ظن به جعل می باشد.
  17. در صورتی که خریدار چند کالا را در یک معامله خریداری نماید، فروشنده(گان) می توانند کلیه کالاها را با هم ارسال و تحویل نمایند. اما، ممکن است این امر همیشه مقدور نباشد. اگر خریدار چند کالا را در یک معامله خریداری نماید، کلیه محصولات یه یک آدرس تحویل که توسط فروشنده در زمان خرید ارائه شده ارسال خواهد شد. اگر خریدار تمایل به تحویل کالاها در آدرس های مختلف داشته باشد، باید کالاها را بصورت معامله های جداگانه با آدرس های تحویل جداگانه برای هر معامله، در صورت لزوم، خریداری نماید. خریدار توافق می نماید که کالاها می تواند به فردی تحویل داده شود که در محل آدرس تحویل حاضر است.
  18. در برخی موارد، زمانی که خریدار خدمات خاصی را در ارتباط با یک کالا درخواست می نماید، مانند ضمانت، خدمات پس از فروش یا خدمات نصب، خریدار باید مستقیما با فروشنده یا سازنده کالا تماس حاصل نماید. اما، در صورتی که خریدار بابت موضوع مذکور با زودمال تماس بگیرد، زودمال می تواند فروشنده را جهت ارائه یا تسهیل ارائه این خدمات به خریدار مطلع نماید. نقش زودمال در رابطه با تسهیل این خدمات محدود به تسهیل ارتباطات میان خریدار و فروشنده به هدف ارائه این خدمات اضافی است.
 7. محتوا

  1. به استثنای مواردی که صریحاً اشاره شده و بر خلاف هریک از شرایط خدمات اضافی می باشد، زودمال بدینوسیله به شما حقی غیر انحصاری، قابل فسخ و غیر قابل واگذاری اعطا می نماید که بموجب آن به مرور، دانلود و چاپ کاتالوگ کالاها موجود در وب سایت تحت شرایط ذیل بپردازید:
   • شما می توانید بعنوان کاربر ثبت شده یا کاربر میهمان به وب سایت و خدمات دسترسی داشته و از آنها استفاده کنید. اما همه بخش های وب سایت و خدمات برای کاربران میهمان قابل دسترسی نمی باشد.
   • نباید اقدام به اصلاح یا تغییر در کاتالوگ کالاهای موجود در وب سایت نمایید؛
   • نباید اقدام به توزیع یا فروش، اجاره، کرایه، ارائه مجوز یا به هر شکل در دسترس قراردادن کاتالوگ کالاها در وب سایت برای دیگران نمایید؛ و
   • نباید هیچ متن، حق چاپ یا دیگر اطلاعیه های اختصاصی گنجانده شده در کاتالوگ کالای موجود در وب سایت را حذف نمایید.
  2. حقوقی که به شما در کاتالوگ کالاها یا هر یک از دیگر مواد وب سایت اعطا شده، طبق موارد فوق، نسبت به طراحی، صفحه آرایی یا ظاهر کلی وب سایت قابل اعمال نمی باشد. این عناصر وب سایت تحت حقوق مالکیت معنوی محافظت شده اند و قابل کپی برداری یا تقلید بصورت کامل یا جزئی نمی باشند.
  3. هر نرم افزاری که در وب سایت قابل دسترسی است بخشی از اموال زودمال یا فروشندگان زودمال است. شما نمی توانید از هرگونه اپلیکیشن موجود در وب سایت استفاده کرده،‌ آن را دانلود یا نصب نمایید، مگر آنکه صراحتاً بموجب توافق نامه یا اجازه مکتوب از زودمال مجاز به این کار باشید.
 8. حقوق مالکیت معنوی

  1. وب سایت و فرآیندهای آن و انتخاب و ترتیب آنها شامل، و نه محدود به، کلیه متون، تصاویر، رابط های کاربری، رابط های بصری، صداها و موسیقی ها (در صورت وجود)، آثار هنری و دستورالعمل کامپیوتری (مجتمعا «محتوا») بر روی وب سایت، تحت مالکیت و کنترل زودمال یا مجوز دهندگان زودمال بوده و طراحی، ساختار، انتخاب، هماهنگی، کلمه بندی، ظاهر کلی و ترتیبات این محتوا به موجب قوانین حق چاپ، حق اختراع و علامت تجاری و دیگر حقوق مختلف مالکیت معنوی محافظت می شوند. به موجب استفاده از وب سایت،هیچ گونه حق ضمنی یا صریح نسبت به این محتوا به شما اعطا نمی گردد. زودمال حق تغییر و اصلاح محتوا را متناوباً و با صلاحدید خود برای خود محفوظ میدارد.
  2. علائم تجاری، لوگوها و علائم خدماتی که بر روی وب سایت به نمایش گذاشته می شوند («علائم») بخشی از اموال زودمال یا تأمین کنندگان/فروشندگان یا اشخاص ثالث مربوطه می باشد. شما مجاز به استفاده از علائم بدون رضایت قبلی زودمال، تأمین کنندگان/فروشنده یا شخص ثالث مالک آن علائم نمی باشید.
  3. تا زمانی که خلاف آن اشاره نشده یا هر چیز مخالف آن گنجانده نشده یا هر مورد اختصاصی تحت مالکیت یک شخص ثالث قرار نگرفته و صراحتاً ذکر نشده، زودمال مالک کلیه حقوق مالکیت معنوی علامت تجاری «زودمال» و وب سایت آن شامل، و نه محدود به، کلیه حقوق، عناوین و منافع حق چاپ، امتیازات مربوطه، حق اختراعات، مدل های سودمند، طراحی ها، فنون، رموز تجاری و ابتکارات (ثبت اختراع در انتظار)، حسن نیت، کد منبع، متاتگ ها، پایگاه داده ها، متن، محتوا، گرافیک، ایکون ها و هایپرلینک ها می باشد.
  4. به استثنای موارد که صراحتاً در اینجا ارائه شده، شما تصدیق و توافق می کنید که نباید هیچ محتوایی را از هر طریق بدون کسب مجوز لازم از زودمال یا شخص ثالث مالک محتوای مذکور کپی، بازنویسی، اضافه، نمایش، ترجمه، منتقل، بازتولید یا توزیع نمایید.
 9. محتوای شخص ثالث

  1. اطلاعات کلی شخص ثالث مانند کاتالوگ های کالاها، توضیحات و مشخصات کالاها، لیست نمایندگان مجاز فروش، گزارش های اخبار، سرگرمی ها، فن آوری و ویژگی ها، تبلیغات شامل ویدئوها، تصاویر و عکس های کالاها، لینک های وب سایت های شخص ثالث و دیگر داده های منابع خارجی، در وب سایت قابل دسترسی می باشند («محتوای شخص ثالث»). ارائه محتوای شخص ثالث تنها برای اهداف اطلاعات عمومی می باشد. شما تصدیق می کنید که محتوای شخص ثالث که در اختیار شما قرار گرفته از منابعی بدست آمده که باور بر آن است که ارائه شده توسط و متکی بر فروشندگان در فرایند تبلیغ، نمایش و پیشنهاد برای فروش محصولات در وب سایت می باشد. کلیه محتوای شخص ثالث بر مبنای «همانگونه که هست» ارائه می شوند. زودمال نمی توند مالک این محتوای شخص ثالث باشد/ نسبت به این محتوا دارای حقوق یا عنوانی باشد، یا نسبت به صحت، عنوان، قابلیت بازاریابی، عدم نقض و یا تناسب محتوای شخص ثالث با یک هدف مشخص ضمانتی ارائه دهد. زودمال در قبال هرگونه زیانی که شما بدلیل اعتماد به محتوای شخص ثالث یا استفاده از این محتوا متحمل می شوید، مسئول نمی باشد.
  2. در صورتی که هر بخشی از محتوای شخص ثالث حاوی لینک هایی به وب سایت های شخص ثالث باشد و شما از این لینک خارجی بازدید نمایید،‌ توافق می نمایید که این بازدید را با پذیرفتن عواقب، مسئولیت و تعهد آن انجام می دهید. زودمال نسبت به لینک شدن هر وب سایت به وب سایت/خدمات خود یا اطلاعات ظاهر شده دراین وب سایت یا هر یک از کالاها یا خدمات توصیف شده در آن ضمانت یا بازنمایی ارائه نداده و آن را تأیید نمی نماید.
 10. سلب مسئولیت

  1. وب سایت، خدمات، محتوا، محتوای کاربری و هرگونه محتوای شخص ثالث، توسط زودمال و مبتنی بر اصل «همانگونه که هست» بدون هر نوع ضمانت صریح یا ضمنی، قانونی یا غیره، شامل ضمانت های ضمنی عنوان، عدم نقض، قابلیت بازاریابی یا تناسب محتوا با یک هدف مشخص، ارائه شده است. بدون محدود نمودن مراتب فوق، زودمال ضمانت نمی کند که ۱) وب سایت یا خدمات آن، پاسخگوی درخواستهای شما بوده یا در استفاده شما از وب سایت یا خدمات آن، اختلالی رخ نخواهد داد و این خدمات بموقع، امن یا بدون خطا خواهد بود؛ ۲) نتایجی که ممکن است از استفاده از وب سایت یا خدمات بدست آید مؤثر، دقیق یا قابل اعتماد می باشد: ۳) کیفیت وب سایت یا خدمات آن انتظارات شما را برآورده خواهد ساخت؛ یا اینکه ۴) هرگونه خطا یا نقصان در وب سایت یا خدمات آن اصلاح خواهد شد. هر پیشنهاد یا اطلاعات، چه شفاهی و چه کتبی، که شما از زودمال یا از طریق وب سایت/محتوا یا با استفاده از خدمات کسب می نمایید، هیچگونه ضمانتی را که صراحتاً در این شرایط کاربری قید نشده ایجاد نخواهد نمود.
  2. با احتساب حداکثر مجاز قانونی، زودمال هیچ مسئولیتی در ارتباط با محتوای کاربری و/یا محتوای شخص ثالث که برخاسته از حقوق مالکیت معنوی، افترا، حریم خصوصی، تبلیغات، محرومیت یا دیگر قوانین باشد، ندارد. زودمال همچنین هرگونه مسئولیت مرتبط با سوء استفاده، زیان، اصلاحات یا عدم امکان دسترسی به هریک از محتوای کاربری و/یا محتوای شخص ثالث را از خود سلب می نماید.
  3. شما صراحتاً اظهار داشته و توافق می نمایید که،‌ با احتسباب حداکثر مجاز قانونی، زودمال در قبال هرگونه ضرری که ممکن است شما بعنوان عواقب استفاده غیر مجاز از حساب خود یا اطلاعات حساب کاربری در ارتباط با وب سایت یا هر یک از خدمات آن با علم به آن یا بدون آگاهی از آن متحمل می شوید، مسئولیتی ندارد. زودمال تلاش نموده تا از صحت کلیه اطلاعات در وب سایت اطمینان حاصل نماید، اما زودمال کیفیت، دقت یا کامل بودن هریک از داده ها، اطلاعات، محصولات یا خدمات را ضمانت نکرده و هیچ بازنمایی در خصوص آن ها انجام نمی دهد. زودمال نسبت به تأخیر یا عدم امکان استفاده از وب سایت یا ویژگی های مرتبط با آن، ارائه یا عدم ارائه ویژگی ها یا نسبت به هر یک از اطلاعات، نرم افزارها، کالاها، ویژگی ها و تصاویر مرتبط بدست آمده از طریق وب سایت و یا ناشی از استفاده از وب سایت، چه مبتنی بر قرارداد، جریمه، بی توجهی، تعهد جدی یا غیره مسئول نخواهد بود. همچنین زودمال بابت عدم امکان دسترسی به وب سایت حین عملیات تعمیر و نگهداری دوره ای یا هر تعلیق برنامه ریزی نشده ای در دسترسی به وب سایت که ممکن است به دلایل فنی یا هر دلیل دیگری که ورای کنترل زودمال است ایجاد شده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.

   کاربر می پذیرد و توافق می نماید که هر گونه متریال یا داده دانلود شده یا به گونه ای دیگر بدست آمده از طریق وب سایت کاملا با صلاحدید خود او و پذیرفتن عواقب آن انجام شده و کاربر منفردا در قبال هرگونه آسیب به سیستم کامپیوتری یا از دست دادن اطلاعات که ناشی از دانلود این متریال یا داده ها بوده، مسئول می باشد. زودمال بابت هرگونه خطای تایپی که منجر به یک بن غیر معتبر شود مسئولیتی نخواهد داشت. زودمال هیچ تعهدی را بابت هرگونه خطا یا حذف با توجه به اطلاعات ارائه شده به شما چه از سوی خود و چه از سوی شخص ثالث نمی پذیرد.

  4. در صورتی که وب سایت را از هر فروشگاه نرم افزاری آنلاین، ارائه شده توسط شرکت های گوگل پلی و اپ استور (یا شرکت های وابسته به آنها) (مجتمعا «ارائه دهندگان فروشگاه» خوانده می شوند) خریداری کرده/دانلود کرده باشید و هر گونه ایرادی در وب سایت و/یا خدمات آن مشاهده نمودید، شما می توانید فرایند توصیه شده توسط ارائه دهنده فروشگاه را به موجب شرایط قرارد که میان شما و این ارائه دهنده قابل اجرا می باشد،‌ دنبال نمایید. ارائه دهندگان فروشگاه نسبت به هر گونه ۱) تعهدات تضمینی زودمال و مطالبات، خسارات، بدهی ها، زیان ها،‌ هزینه ها یا مخارج مربوطه؛ ۲) تعهد نسبت به کالا/دعاوی حفاظت از مشتری و دعاوی مرتبط با عدم تطابق وب سایت با هر یک از قوانین اجرایی؛ و ۳) هرگونه ادعای شخص ثالث نسبت به نقض حقوق مالکیت معنوی توسط وب سایت/زودمال، متعهد نخواهد بود.
 11. جبران خسارت و محدودیت مسئولیت

  1. شما توافق می نمایید که از زودمال و شرکت های زیر مجموعه، شرکت های تابعه، سرمایه گذاران، نمایندگی ها و مدیران، کارمندان، کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مربوطه آنها (از این پس منفردا و مجتمعا «طرف های جبران خسارت شده» نامیده می شوند) از و در مقابل هرگونه خسارت، بدهی، مطالبه، شکایت، اقدامات قانونی، جریمه، بهره، زیان، تقاضا، هزینه ها و مخارج (شامل هزینه های قانونی و دیگر هزینه های قانونی و پرداخت های مرتبط با این هزینه ها و بهره های قابل دریافت) که بر طرف های جبران خسارت وارد آمده یا متحمل آن ها شده اند که ناشی از یا مرتبط با ۱) نقض توافق نامه (ها) توسط شما بوده؛ یا ۲) هرگونه دعاوی که توسط هر شخص ثالثی به دلیل، ناشی از، مرتبط با استفاده شما از وب سایت تنظیم شده؛ یا ۳) هرگونه ادعا مربوط به اینکه هر محتوای شخص ثالث/محتوا، ‌اطلاعات یا متریال ارائه شده توسط شما باعث ایجاد خسارت برای یک شخص ثالث شده؛ یا ۴) نقض هریک از حقوق دیگری توسط شما، شامل حقوق مالکیت معنوی بوده جبران خسارت نموده، دفاع کرده و آنها را از موارد فوق مبرا نگه دارید.
  2. زودمال می تواند شما را از هرگونه دعاوی که شما در برابر آنها متعهد به جبران خسارت به زودمال می باشید، مطلع نماید. شما سپس ملزم به مشاوره با زودمال درخصوص روند اقدامات در جهت دفاع در برابر این دعاوی خواهید بود. بعلاوه، شما هیچ یک از دعاوی را مصالحه یا تسویه نکرده یا به هرگونه بدهی یا اقدام اشتباه از سوی زودمال بدون رضایت کتبی صریح قبلی زودمال که می تواند توسط زودمال، با صلاحدید خود او، متوقف انکار یا مشروط گردد اقرار نمایید.
  3. به استثنای مواردی که خلاف توافق نامه (ها) باشد، کلیه و مجموعه تعهدات زودمال نسبت به شما تحت این شرایط کاربری و مرتبط با آنها یا هر شکل دیگر از پنج میلیون ریال فراتر نخوهد رفت.
  4. به استثنای مواردی که خلاف توافق نامه (ها) باشد، زودمال، شرکت های زیرمجموعه یا تابعی آن و کارمندان، مدیران، کارگران، شرکا یا عرضه کنندگان مربوطه آنها در هیچ صورت نسب به شما بابت هرگونه خسارت خاص، اتفاقی، غیرمستقیم، تنبیهی به هرشکل شامل خسارات ناشی از از دست دادن کاربری، داده ها یا سود، چه قابل پیش بینی و چه غیرقابل پیش بینی، چه قبلا احتمال چنین خساراتی به زودمال گوشزد شده بود یا نه، یا مبتنی برهر مبنای تعهد شامل نقض قرارداد یا ضمانت، بی توجهی یا دیگر اقدامات مشمول جریمه، یا هر ادعای دیگری که برخاسته از، یا مرتبط با، استفاده شما از، یا دسترسی شما به وب سایت، خدمات یا محتوا باشد، مسئول نخواهد بود
 12. شرایط

  1. توافق نامه مؤثر باقی خواهد ماند تا زمانی که توسط شما یا زودمال طبق رویه که ذیلا تنظیم شده فسخ گردد. اگر شما تمایل به فسخ قرارداد خود با زودمال دارید، می توانید اقدام به فسخ نمایید در صورت

   • عدم دسترسی به و استفاده از وب سایت؛ یا
   • بستن حساب کاربری خود برای کلیه خدماتی که استفاده می کردید، جایی که زودمال این امکان را برای شما فراهم آورده است.
  2. شما توافق می نمایید که زودمال می تواند با صلاحدید خود و بدون اطلاع قبلی، دسترسی شما به وب سایت را لغو کرده و مانع دسترسی بیشتر شما به وب سایت گردد، چنانچه زودمال تعیین نماید که شما مفاد شرایط کاربری یا هر بخشی از توافق نامه (ها) را نقض کرده اید. شما همچنین توافق می نمایید که هرگونه نقض توافق نامه توسط شما موجب آسیب غیر قابل اصلاح به زودمال خواهد شد که غرامت پولی می تواند ناکافی باشد و شما رضایت خود را اعلام می دارید که زودمال هرگونه دستور قضایی یا تساوی عادلانه را که از نظر زودمال در این شرایط ضروری یا مناسب بنظر می رسد، کسب نماید. این اقدامات جبرانی علاوه بر هر اقدامات جبرانی دیگری است که ممکن است مشمول زودمال براساس قانون یا حقوق قانونی شود.
  3. علاوه بر بند ۱۲.۲ که در بالا آمده، زودمال می تواند در هر زمان با اطلاع قبلی یا بدون اطلاع قبلی، این شرایط استفاده (یا بخشی از آن مانند هر یک از شرایط اضافی) را با شما فسخ نماید،

   • بند خدمات قابل ارائه به شما توسط زودمال به نظر زودمال دیگر از لحاظ تجاری قابل اعتماد نمی باشد؛
   • زودمال انتخاب کرده است که با دلیل یا بدون دلیل به دسترسی به وب سایت یا خدمات (یا هر بخشی از آن) ادامه ندهد؛ یا
   • در صورتی که زودمال با مسئله یا مشکل پیش بینی نشده فنی روبرو گردد که مانع کار کردن وب سایت و/یا خدمات شود.
  4. زودمال همچنین می تواند کلیه یا بخشی از حساب کاربری شما یا دسترسی شما به خدمات را با دلیل یا بدون دلیل لغو کرده یا به تعلیق درآورد. به استثنای مواردی که در هر شرایط اضافی قابل اجرا در خصوص یک نوع خدمات تنظیم شده، لغو حساب کاربری شما می تواند شامل: ۱) حذف دسترسی به کلیه پیشنهاداتی که داخل وب سایت یا مرتبط با خدمات ارائه می شود؛ ۲) غیرفعال کردن دسترسی به اطلاعات حساب شامل اطلاعات شخصی شما، نام کاربری و رمز ورود شما به سایت، و کلیه اطلاعات، فایل ها و متریال مرتبط که بخشی از حساب شما بوده یا همراه با حساب شما (یا هر بخشی از آن) می باشد و هر محتوای کاربری که توسط شما بارگذاری می شود؛ و ۳) منع استفاده بیشتر از این خدمات.
  5. شما توافق می نمایید که کلیه فسخ ها تنها با صلاحدید زودمال انجام می شود و زودمال نسبت به شما یا هر شخص ثالثی برای هر اقدام به فسخ حساب شما (و حذف اطلاعات حساب کاربری شما) یا دسترسی شما به وب سایت و خدمات تعهدی نخواهد داشت
  6. به استثنای مراتب فوق، این شرایط توافق نامه حاضر که به هدف بقا فسخ/انقضای این توافق نامه تنظیم شده بر قوت خود باقی خواهند ماند تا زمانی که زودمال تصمیم به لغو آنها بگیرد. زودمال می تواند فروشندگانی را که سفارش خرید شما را در وب سایت پذیرفته اند، مطلع نماید که این قرارداد فسخ شده و با این اطلاعات فروشندگان می توانند سفارش خرید را باطل کنند. زودمال می تواند همچنین کلیه سفارش تکمیل نشده شما در وب سایت را بدون تحمل تعهد یا مسئولیتی نسبت به شما لغو نماید.
 13. قوانین حاکم و حوزه قضایی

  1. این شرایط کاربری و کلیه معاملاتی که در وب سایت یا از طریق وب سایت انجام شده و ارتباط میان شما و زودمال تحت کنترل و مطابق با قوانین کشور افغانستان و بدون ارجاع به تناقض اصول قانونی می باشد.
  2. شما توافق می نمایید که کلیه دعاوی، اختلافات و مناقشات برخاسته به موجب یا مرتبط با، یا مربوط به وب سایت، شرایط استفاده حاضر، توافق نامه (ها) یا هر معاملاتی که در وب سایت یا از طریق وب سایت انجام می گردد یا رابطه میان شما و زودمال باید منحصرا به داوری توسط تنها داور منتخب موسسه اتاق داوری سوییس ارجاع داده شود. محل داوری شهر ژنو در سوییس خواهد بود. داوری باید مطابق با قوانین داوری بین المللی سوییس .............. مصوب مؤسسه اتاق داوری ایران برگزار گردد. تصمیمات داور قطعی وبرای طرفین الزام آور می باشد.
 14. ارتباطات

  زمانی که شما از وب سایت استفاده می کنید یا ایمیل یا دیگر اطلاعات، داده ها یا مکاتبات را به زودمال ارسال می نمایید، شما توافق می نمایید که با زودمال از طریق ثبت الکترونیک ارتباط برقرار می نمایید و رضایت خود را جهت ارتباطات با ثبت الکترونیک از زودمال بصورت دوره ای و در صورت، و در زمان لزوم دریافت می کنید. زودمال با شما از طریق ایمیل یا اطلاعیه ها که در وب سایت منعکس می کند یا ثبت الکترونیکی در وب سایت یا به شماره گوشی همراه شما ارتباط برقرار می کند که خدمات کافی اعلام/ثبت الکترونیک به حداکثر میزان مجاز به موجب قوانین جاری محسوب می گردد.

 15. متفرقه

  1. اطلاعیه ها: کلیه اطلاعیه ها با توجه به شرایط کاربری حاضر از سوی زودمال به شما توسط ایمیل یا اطلاعیه های عمومی که در وب سایت منتشر می شود منتقل می گردد. هر اطلاعیه ای که به زودمال متعاقب این شرایط کاربری ارائه می گردد باید از طریق ایمیل به ما ارسال شود.
  2. واگذاری ها: شما نمی توانید توافق نامه ها یا هر امتیاز اعطایی یا تعهد مرتبط با آنها را به هر شخص ثالث واگذار یا منتقل نمایید و این واگذاری یا انتقال یا واگذاری و انتقال ادعا شده از ابتدا ملغی و باطل می باشد. حقوق زودمال و/یا تعهدات زودمال به موجب توافق نامه قابل واگذاری می باشند یا توسط زودمال به هر شخص ثالث بدون نیاز به رضایت قبلی شما قابل انتقال می باشند. زودمال می تواند شما را از این واگذاری یا انتقال مطابق با الزام ارسال یادداشت بموجب توافق نامه مطلع نماید. زودمال حق انتقال حساب کاربری شما و اطلاعات حساب کاربری به شخص ثالث که کسب و کار زودمال را که در وب سایت انجام می گردد خریداری کرده، منتقل نماید.
   • تقسیم پذیری: در صورتی که به هر دلیلی، دادگاه ذیصلاح تشخیص دهد که هر یک از مفاد توافق یا بخش از آن غیرقابل اجراست، آن ماده باید تا بیشترین حد مجاز، اجرا شود به گونه ای که بر قصد طرفین که به واسطه آن ماده بازتاب می شود، تأثیر بگذارد و مابقی توافق به قوت و نفوذ خود باقی خواهد ماند. زودمال می تواند به روشی معقول، ماده مزبور را اصلاح کند تا قابل اجرا شود و این اصلاح طبق مفاد اصلاح در این شرایط استفاده، عملی می شود.
   • سلب: هر ناتوانی یا تأخیر توسط یک طرف در اجرای هر یک از مفاد این توافق نامه یا هریک از حقوق مرتبط با آن، موجب سلب مسئولیت طرف دیگر نسبت به آن مفاد یا حقوق نمی شود. اجرای یک یا چند حق از حقوق یک طرف نباید سلب تعهد یا لغو یا توقف اجرای حقوق یا اقدامات جبرانی موجود برای آن طرف به موجب شرایط کاربری حاضر در قانون باشد. هر سلب مسئولیت توسط یک طرف باید تنها مکتوب باشد و توسط نماینده قانونی آن طرف اجرا گردد.
   • رابطه طرف های اصلی قرارداد: شما و زودمال پیمانکاران مستقل می باشید و هیچ بخشی از شرایط استفاده حاضر به منزله ایجاد یک رابطه شراکتی، سرمایه گذاری مشترک، ایجاد مشارکت بین افراد، نمایندگی (افشا شده یا غیر افشا شده)، حق امتیاز، نمایندگی فروش یا رابطه استخدامی میان شما و زودمال نمی باشد. بعنوان احتیاط فراوان، اعلام می گردد که زودمال هیچ حقی برای انعقاد هرگونه قرارداد فروش یا خرید محصولات برای شما یا از سوی شما نداشته و شما و زودمال تنها با مبنای طرف قرارداد با طرف قراداد با هم وارد این قرارداد شدید.
   • حوادث غیرمترقبه: اگر انجام هریک از خدمات یا تعهدات بموجب شرایط کاربری حاضر یا دیگر توافق نامه که توسط زودمال یا دیگر اشخاص ثالث در انجام معاملات خرید و فروش (مثلا: ارائه دهنده خدمات پشتیبانی، مرکز تکمیل معاملات، درگاه های پرداخت، غیره) منعقد گردیده، منع، محدود، دچار تأخیر یا تداخل به هر دلیل شامل اختلاف کاری، اعتصابات، حوادث قهریه، سیل ها، رعد وبرق، هوای بد، کمبود مواد، جیره بندی، اختلاف در ارتباطات، زمین لرزه، جنگ، انقلاب، اقدامات تروریستی، جنگ های داخلی، اقدامات دشمنان عمومی، تحریم، انسداد یا هر گونه قانون، دستور، اعلان، مقررات، دستورالعمل، تقاضا یا الزامات که اثر قانونی و حقوقی از سوی هر دولتی یا هر مقام قضایی یا نماینده آن دولت یا هر اقدام دیگر باشد چه مشابه یا غیر مشابه با موارد که در این بند اشاره شد، که فرای کنترل معقول زودمال یا اشخاص ثالث وابسته به آن که این خدمات را بعنوان پیمانکاران فرعی برای زودمال انجام می دهند باشد و امکان جلوگیری از آنها با تدابیر معقول (هرکدام یک « رویداد غیرمترقبه») نبوده، زودمال از انجام این خدمات یا تعهدات تا زمانی که و تا دوره ای که این رویداد غیر مترقبه پابرجاست معذور خواهد بود. زودمال کلیه تلاش های تجاری لازم برای ادامه اجرای تعهدات خود را بکار خواهد بست.

شرایط و ضوابط ضمانت بهترین قیمت

شرایط و ضوابط زودمال برای تضمین بهترین قیمت

برنامه ضمانت بهترین قیمت در زودمال (BPG) فقط به کالاهایی که برچسب "ضمانت بهترین قیمت" را دارند و با شرایط "BPG" مطابقت دارند، تعلق می گیرد. شرایط BPG نیز علاوه بر شرایط و ضوابط زودمال اعمال می شوند.

 1. دسترسی به فرم شکایت BPG از طریق دکمه شکایت در صفحه محصول تا 15 روز بعد از تکمیل سفارش امکان پذیر است.
 2. عکس اسکرین شات از کالای مورد نظر به همراه نمایش قیمت، timestamp و تاریخ پیدا کردن آن در اینترنت و نیز لینک URL مربوط باید ضمیمه فرم شکایت BPG شود.
 3. شکایت فقط زمانی معتبر است که مراحل سفارش در زودمال تکمیل شده باشد. همچنین خریدار باید شماره سفارش معتبری که گواه خرید کالا است ارائه دهد.
 4. هر کاربر مجاز است هر هفته نهایتا 3 شکایت موفق و تا سقف 100 دلار خسارت داشته باشد (ارز های محلی مطابق نرخ روز ثبت سفارش، ثبت شکایت یا تاریخ پذیرش شکایت در زودمال تبدیل می شوند). هر شکایت دیگری که در همان هفته ثبت شود، رد خواهد شد.
 5. تفاوت قیمت طبق قیمت نهایی محصول در فروشگاه های اینترنتی رقیب فعال در کشور شما محاسبه می شود. هزینه هایی مانند تخفیف ها، کوپن ها و بن های خرید، کارت های هدیه ارائه شده توسط آن فروشگاه و قیمت حمل قابل قبول نیست اما مالیات های پرداختی را شامل می شود. هرگونه تغییری در قیمت محصول از زمان ثبت شکایت تا بررسی و تصمیم گیری در مورد آن تاثیری در گزارش و شکایت اولیه ندارد. طبق مورد 4 خسارت کلی برای یک شکایت موفق، کوپن خرید 3 ماهه معادل 200% اختلاف قیمت شکایت مذکور است. محاسبه تبدیل خسارت ممکن است بدون اخطار قبلی در زمان تخفیف های ویژه متغیر باشد.
 6. کالاهایی که برای شکایت اختلاف قیمت ثبت می شوند باید در شرایط زیر با کالای موجود در زودمال مشابه باشند:
  • نوع
  • توضیح/مشخصات
  • برند
  • رنگ
  • شرایط
  • سال ساخت
  • هدایای رایگان
  • اندازه
  • شرایط ضمانت
  • مبدا (محلي یا بین المللی) در مورد بسته بندی فروشگاه باید نوع بسته و تعداد محصولات در هر بسته نیز مشابه باشد.
 7. محصول مشابه در فروشگاه رقیب باید حتما برای خرید موجود باشد (مثلا موجودی آن به اتمام نرسیده باشد) و قیمت آن پایین تر از قیمت کالای مشابه در فروشگاه ما باشد تا ما به شکایت رسیدگی کنیم.
 8. تمامی قیمت ها باید به ارز محلی شما باشد.
 9. شکایات پذیرفته شده توسط ایمیل یا پیام های سیستمی ظرف مدت یک هفته پس از تکمیل سفارش به اطلاع شما می رسند.
 10. هر گونه اختلاف در این رابطه باید توسط زودمال بررسی و حل شود. همه تصمیم گیری ها باید به نتیجه نهایی برسند.
 11. زودمال می تواند درخواست ها و شکایت های حساب های کاربری با شرایط غیر معمول را رد کند.
 12. زودمال می تواند بدون اخطار قبلی شرایط BPG را تغییر دهد. در مواقعی که اختلافی بین شرایط BPG و قوانین و شرایط زودمال باشد، زودمال اختیار تصمیم گیری در برابر این اختلافات را دارد.
 13. قیمت ها ممکن است در بعضی مواقع تغییر کنند. ولی این تغییر قیمت اگر پس از پذیرش سفارشات باشد تاثیری ندارد.
 14. محصولات زیادی در سایت ما وجود دارند و همیشه این احتمال وجود دارد که علی رغم همه تلاش های ما، گاهی قیمت محصولی اشتباه وارد شده باشد. معمولا بررسی قیمت ها به هنگام ارسال سفارش صورت می گیرد. در این صورت اگر قیمت واقعی محصول پایین تر از قیمت ذکر شده باشد با قیمت پایین تر برایتان ارسال می شود. اگر قیمت واقعی بالاتر از قیمت ذکر شده باشد معمولا طبق تصمیم گیری زودمال یا با شما تماس می گیریم تا تصمیم نهایی تان را اعلام کنید یا سفارش شما را لغو می کنیم و از لغو مطلعتان می کنیم. اگر طی یک بازه زمانی معقول نتوانستیم از طریق اطلاعات تماسی که زمان ثبت سفارش وارد کرده اید با شما تماس بگیریم؛ سفارش لغو و از طریق ایمیل به اطلاعتان می رسد.
 15. ما مسئولیتی در قبال تحویل کالای ارزان تر نداریم. حتی پس از آن که سفارش به دستتان رسیده باشد و قیمت به صورت بارز اشتباه و مشخص باشد به نحوی که خودتان هم منطقی متوجه شوید که قیمت اشتباه است.

سیاست استرداد و بازپرداخت

سیاست استرداد

زودمال تلاش می کند تا بهترین تجربه ممکن در خرید را برای مشتریان فراهم آورد.

درصورت دریافت کالای ناقص، آسیب دیده یا غیرمنتطبق با شرح کالا، می توانید کالای مذکور را ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ تحویل مرجوع نمایید. اما استرداد کالا بدلیل انصراف از خرید تنها باید ظرف ۸ ساعت نخست از زمان ارسال سفارش انجام پذیرد.

 • درصورت تحویل کالا(ها)ی آسیب دیده، می توانید با تیم پشتیبانی ما ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل تماس حاصل فرمایید.
 • · کالای دریافتی باید در وضعیت نو و در بسته بندی اولیه همراه با کلیه لوازم جانبی (شامل دستورالعمل ها، کارت های ضمانت، گواهی تأیید صحت کالا) و هدایای رایگان همراه با کالا مرجوع گردد.
 • محصول نباید استفاده یا نصب شده یا اطلاعاتی در آن وارد شده باشد.
 • درمورد اقلامی که در قالب بسته بندی اجزاء دریافت شده اند، جهت انجام مراحل استرداد، باید ابتدا اجزاء در محل تعبیه شده منظم شده و سپس بازگردانده شود.
 • قبل از استرداد، اطمینان حاصل فرمایید که هیچ بخشی از محصول (مانند شیرخشک) باز نشده، در غیر اینصورت استرداد محصول غیرقابل قبول می باشد.

لطفا دقت بفرمایید که به دلایل بهداشتی (لباس زیر و مشابه آن) و لجستیکی، برخی اقلام غیر قابل استرداد می باشند.

در صورت رعایت کلیه شرایط فوق در استرداد کالا و تمایل به ادامه مراحل استرداد،‌ می توانید با کلیک دکمه پشتیبانی مشتریان در کنار کالا از صفحه سفارش خود، مراحل استرداد را آغاز نمایید.

و یا می توانید مستقیما با ما با شماره 00982188704677 تماس برقرار نمایید در صورتی که استرداد کالا پس از ارزیابی (طی مدت ۵ روز کاری از تاریخ ورود اقلام به انبار زودمال) معتبر شناخته شده و تأیید گردد، ما شما را مطلع نموده و ظرف مدت ۱۴ روز مبلغ کالا را به شما بازپرداخت می نماییم. در صورت عدم تأیید استرداد، کالا به شما بازپس فرستاده خواهد شد.

استرداد/بازپرداخت یا انصراف از سفارش شامل کالاهای فاسد شدنی نمی باشد. جهت حصول اطمینان از رضایت از محصولی که دریافت نموده اید، لطفا محتویات کالا را به محض رسیدن سفارش خود بررسی نمایید.

قوانین استرداد

انجام مراحل بازپرداخت درصورت استرداد یا انصراف امکان پذیر می باشد. شما می توانید درخواست بازپرداخت را حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از تحویل سفارش خود ارائه دهید. شما می توانید درخواست خود را با کلیک دکمه پشتیبانی مشتریان در کنار کالا از صفحه سفارش خود انجام دهید.

در مورد اقلام مرجوعی، مراحل بازپرداخت همزمان با ورود محصول مرجوعی به انبار زودمال و تأیید صحت آن انجام می گیرد.

درصورت استفاده از کدهای اعتباری، تخفیفی یا تبلیغی، این مبالغ به شما بازگردانده نخواهند شد مگر آنکه درخواست انصرف از سوی زودمال یا فروشنده باشد.

شما تنها بابت مبالغ پرداختی مشمول بازپرداخت می شوید.

 • درصورت ارائه کالای تعویضی یا بازپرداخت به خریدار توسط زودمال، کالای غیر منطبق با سفارش خریدار یا قطعات مربوط به ان بخشی از اموال زودمال خواهد شد.
 • هزینه ارسال کالاهای استردادی در موارد ذیل بازپرداخت می شود:
 • لغو سفارش توسط فروشنده
 • مرجوعی به دنبال آسیب دیدگی/نقص کالا
 • مرجوعی به دلیل کالا یا قطعات مفقودی
 • مرجوعی به دلیل اقلام دریافتی اشتباه یا نامربوط

انجام بازپرداخت

باز پرداخت، در صورت امکان، از طریق کارت بانکی یا درگاه پرداخت) خواهد بود که پرداخت محصول نیز انجام شده است. تنها به تشخیص و صلاحدید زودمال نحوه بازپرداخت تعیین می گردد.

زودمال زمان ورود مبالغ بازپرداخت به حساب شما را تضمین نمی نماید. لطفا درصورت عدم دریافت مبلغ ظرف ۱۴ روز با بانک خود یا ارائه دهنده درگاه پرداخت تماس بگیرید.

زودمال حق اصلاح مکانیزم پردازش و انجام بازپرداخت ها در هر زمان و بدون اطلاع قبلی را برای خود محفوظ می دارد.

سوال خود را بپرسید
چت