Məxfilik və təhlükəsizlik siyasəti

ZoodMall Məxfilik Siyasəti

MÜƏLLİF HÜQUQU BARƏDƏ BİLDİRİŞ

 1. Əgər əksi barədə birbaşa qeyd olunmayıbsa vebsaytda və/və ya ZoodMall mobil tətbiqində (birlikdə "Vebsayt" adlanır) təqdim olunmuş bütün istənilən materiallar üzərində, o, cümlədən qrafik təsvirlər, mətn, video kliplər, reproqrafiya, fonoqramma, demo versiyalar, proqramlar və digər fayllar üzərində müəllif hüququ, məlumat bazası hüququ və oxşar hüquqlar ZoodMall və ya onun filiallarına məxsusdur, onlar tərəfindən nəzarət olunur və ya lisenziyalaşdırılır və müəllif hüququ, ticarət nişanların qorunması üzrə qanunvericilik, əqli mülkiyyətin qorunması üzrə qanunvericlik və digər mülkiyyət hüquqları ilə qorunur və ya əhatə olunur.
 2. Sizin yalnız öz şəxsi qeyri-kommersiya isitifadəniz üçün bu səhifələrdən olan çıxarışları göstərmək, çap etmək və ya endirmək üçün məhdud icazəniz var və siz belə bir materialdan istənilən şəkildə mənfəət götürmək hüququna malik deyilsiz.
 3. Diskə və ya digər yaddaş sisteminə və ya qurğuya yaddaşa verdiyiniz Vebsayt səhifələrinin istənilən nüsxələri yalnız təkrar baxış keçirmək üçün və ya şəxsi istifadə üçün onlardan çıxarış çap etmək məqsədilə istifadə oluna bilər.
 4. Siz (birbaşa və ya dolayısı ilə, o, cümlədən istənilən proqramdan istifadə etmək yolu ilə) aramızda olan yazılı razılaşma vasitəsilə icazə verilmiş hallar istisna olmaqla bizim əvvəlcədən yazılı razılığımız olmadan bu Vebsaytın səhifələrinin hamısını və ya onların istənilən hissəsini endirməklə və ya saxlamaqla elektron və ya digər formada olan məlumat bazası yarada bilməzsiniz.
 5. Bizdən əvvəlcədən icazə almadan bu Vebsaytın heç bir hissəsini çoxaltmaq, hər hansı bir digər vebsayta köçürmək və ya orda saxlamaq olmaz. Həmçinin vebsaytın istənilən səhifələri və ya onların hissələrini hər hansı bir elektron və ya qeyri elektron formada yaymaq, nə də ictimai və ya özəl məlumat axtarışı sisteminə və ya xidmətinə daxil etmək olmaz.
 6. Vebsaytımızın ana səhifəsinə keçid etmək üçün linklərin yerləşdirilməsi tərəfimizdən yüksək qiymətləndirlir, lakin adımız və loqotipimizdən istifadə və Vebsaytımıza keçid üçün linkin yerləşdirilməsi bizim yazılı icazəmizi tələb edir. Xahiş olunur bu məsələ ilə bağlı bizimlə əlaqə saxlayasınız. Bizim əvvəlcədən yazılı icazəmiz olmadan dərin linklərin yaradılması və ya çərçivələməyə icazə verilməyəcəkdir. Biz istənilən vaxt belə bir icazənin geri götürlməsi hüququnu özümüzdə saxlayırıq.
 7. Siz bizim əvvəlcədən yazılı razılığımız olmadan bu Vebsaytda olan istənilən materiallara düzəliş edə, onları təkrar çap edə, yaya, çoxalda, uyğunlaşdıra və ya dəyişdirə bilməzsiniz və ya istənilən materialları ictimai məqsədlər üçün və ya bu Vebsaytdan və ya burada yerləşdirilmiş materiallardan kommersiya məqsədləri üçün istifadə edə bilməzsiniz.
 8. Verilmiş icazə tərəfinizdən istənilən bu müddəalar və ya bu Vebsayta tətbiq olunan digər şərtlər pozulduqda öz qüvvəsini itirir.
 9. Bu Vebsaytın tərkibinə daxil olan heç bir şey və ya onun istənilən xidmətlərinin tərəfinizdən istifadəsi ZoodMall mülkiyyətçiləri və operatorlarının, onun filialları və ya istənilən digər üçüncü tərəfin əqli mülkiyyət və ya digər mülkiyyət hüquqlarına əsasən belə bir hüququn verilməsinin nəzərdə tutulması və ya başqa səbəblərlə verilməsindən asılı olmayaraq, hüququn verilməsi açıq şəkildə ifadə olunan hallar istisna olmaqla hər hansı bir lisenziya və ya digər hüquqların verilməsi kimi nəzərə alınmayacaqdır.

MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

Bu Vebsaytın tərkibi aşağıda qeyd olunan müddəalarla tənzimlənir:

 1. Vebsayın məzmunu yalnız ümumi məlumat və ya istifadəçilər tərəfindən istifadə üçün təqdim olunur (aşağıda qeyd olunduğu kimi).
 2. Bu səhifədə və Vebsaytda olan məlumat vaxtaşırı olaraq yenilənir. Bununla belə biz bu səhifə, Vebsayt və ya onun tərkibinin keyfiyyəti, dəqiqliyi, səmərəliliyi, tamlığı, icrası, xüsusi məqsədə uyğunluğu nöqteyi nəzərdən, o, cümlədən (lakin onlarla məhdudlaşmamaq şərtilə) bu Vebsayta daxil olan qiymət təklifləri və dürüst təsvirlərə münasibətdə olan istənilən zəmanətləri (onların konkret şəkildə göstərilməsi və ya nəzərdə tutulmasından asılı olmayaraq) istisna edirik.
 3. Biz bu Vebsaytın və ya onun istənilən məzmununun və materiallarının istifadəsi və ya onun istifadə olunmasının mümkünsüzlüyü nəticəsində yaranan, eləcə də bu Vebsayt və ya Vebsaytın məzmunun istifadəsi nəticəsində əmələ gələn istənilən hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə əmələ gələn hər hansı bir itkilərə (o, cümlədən, məhdudiyyət tətbiq olunmadan istənilən dolayı itkilər və ya əldən verilmiş kommersiya imkanları və ya layihələr və ya əldən verilmiş mənfəət) görə onların müqavilə, mülki hüquq pozuntusu və ya digər səbəblərdən baş verməsindən asılı olmayaraq məsuliyyət daşımırıq. İstənilən halda bizim istənilən itkilərə münasibətdə məsuliyyətimiz (o, cümlədən ehtiyatsızlıq üzündən) heç bir halda, Vebsayta baş çəkərək ödəniş etdiyiniz təqdirdə, tərəfinizdən ödənilmiş məbləği aşmayacaqdır
 4. Hazırki Vebsayt üçüncü tərəflərin təqdim etdiyi informasiya, qiymət təklifləri və məlumat formasında materiallardan ibarətdir və biz belə materialların məzmunu və ya dəqiqliyi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımırıq və istənilən reklam olunan xidmətlərin zəmanət verilən mövcudluğu barədə hazırki Vebsaytın məzmununa münasibətdə hər hansı-bir zəmanətlər vermirik.
 5. Biz bu Vebsaytın məzmununda zərərli və ya ya dağıdıcı xassələri olan istənilən virus və ya zərərli kodların olmadığına dair heç bir zəmanət vermirik və onlara münasibətdə heç bir məsuliyyət daşımırıq.
 6. Bütün məsuliyyət, o, cümlədən istənilən nəzərdə tutulan şərtlər müvafiq qanunvericiliyin icazə verdiyi tam həcmdə istisna olunur, çünki bu Vebsaytın məzmunu "olduğu kimi" prinsipi əsasında və hər hansı zəmanət verilmədən təqdim olunur. Biz istənilən vaxt və sizi əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən hazırki Vebsaytın bütün məzmununu dəyişmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

Bu Vebsaytın məzmununa münasibətdə İsveçrə qanunuvericiliyi və İsveçrə Ticarət Palatalarının Arbitraj İnstitutunun (arbitrajın keçirilmə yeri - Cenevrə, İsveçrə, arbirtraj İsveçrə Ticarət Palatalarının Arbitraj İnstitutunun 2012-ci il tarixli İsveçrənin Beynəlxalq Arbitraj Reqlamentinə müvafiq olaraq və İsveçrə Ticarət Palatalarının Arbitraj İnstitutu tərəfindən təyin olunan tək arbitr tərəfindən həyata keçiriləcəkdir) eksklüziv yurisdiksiyası tətbiq olunur. Əgər siz tətbiq olunan qanunvericiliklə və ya hazırki şərtlərlə razı deyilsizsə xahiş edirik bu Vebsaytdan istifadə etməyin.

MƏLUMAT TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ SİYASƏT

Biz bizim obyektlərdə olan məlumat və şəxsi məlumata münasibətdə fiziki təhlükəsizliyi təmin edirik və insanlar tərəfindən icazəsiz çıxış təhlükəsizliyimizə mənfi təsir göstərə bilən hallarda Vebsayt, bina, kompüter otaqları, ofis, texnoloji məkanlar, avadanlıq və digər obyektlərə çıxışı məhdudlaşdırırıq.

Bütün kommersiya marağını təşkil edən və ya məxfi məlumat, o, cümlədən şəxsi məlumatlar kompüterdə saxlanılır, əl kartotekasına daxil olan və saxlanılan istənilən məlumat isə qapalıdır və tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində qorunur.

Biz informasiya və şəxsi məlumata çıxışın məhdudlaşdırılması tədbirlərini, o, cümlədən istifadəçilərin avtorizasiyavı və autentifikasiyası üzrə mövcud prosedurları, çıxışın məhdudlaşdırılması üçün proqram vasitələrinə nəzarəti və şifrələmə kimi məlumatların qorunması üçün üsulları tətbiq edirik.

Biz fövqəladə hallarda qorunmalı olan biznes funksiyalarımızı və aktivlərimizi (o, cümlədən şəxsi məlumatları) müəyyən edərək fövqaladə hallar vəziyyətində tədbirlər planı qismində biznesin fasiləsizliyini təmin edən planı tətbiq edirik və zərurət olduqda onların qorunması və bərpası proseduralarını işləyib hazırlamışıq.

Baş verdiyi yerlərdə məlumata icazəsiz çıxış hallarının aşkar olunması və araşdırılması ilə əlaqədar olaraq təhlükəsizliyin pozulmasından bizi agah etməli olan müəyyən təhlükəsizlik tədbirləri tərəfimizdən işlənib hazırlanmışdır. Biz təhlükəsizlik qaydalarının hər bir pozuntusunu araşdırmağa səy göstəririk.

Şirkət ona açıqlanan və ya onun tərəfindən toplanılan şəxsi informasiya və ya məlumatın təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməz.

MƏXFİLİK SİYASƏTİ VƏ MƏLUMATLARIN QORUNMASI ÜZRƏ BƏYANAT

Biz onlayn məxfiliyinizin qorunmasına ciddi şəkildə sadiqik və tərəfinizdən bizə verilmiş şəxsi məlumatları qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görürük. Biz sizdən alınmış məlumatın istifadəsi ilə bağlı müvafiq bəyanatın tələblərinə əməl etmək məqsədilə gələcəkdə də bütün zəruri tədbirlərin yerinə yetiriləcəyini öhdəmizə götürürük.

Biz tətbiq olunan qanunvericilik çərçivəsində bütün öhdəliklərimizə əməl edirik və onlara əməl etməyə davam edəcəyik. Siz isə öz növbənizdə tərəfimizdən sizin məlumatın işlənib emal olunmasına razılığınızı verirsiz.

Məxfilik siyasəti nə sizin, nə də bizim üzərimizə düşən hər-hansı bir müqavilə və ya digər qanuni hüquqların və ya öhdəliklərin əmələ gəlməsini nəzərdə tutmur.

Bizə yardımçı olmaq üçün siz bizim istəyə biləcəyimiz və ya sizə tələb olunan istənilən xidmətləri, məlumatı və ya tələb olunan fəaliyyəti təmin etmək məqsədilə istifadə edə biləcəyimiz məlumatı vaxtaşırı olaraq bizə təqdim edə bilərsiz, buna görə də biz sizinlə əlaqə saxlaya bilər və belə bir xidmətlər və ya aidiyyati fəaliyyət barədə sizə məlumat verə bilərik.

Biz sizdən alınmış məlumatı şirkətlər qrupumuza daxil olan şirkətlərə və tərəfdaşlarımıza təqdim edə bilərik. Siz istənilən vaxt bizə məlumat verərək şəxsi məlumatınızın üçüncü tərəflərə ötürülməməsi və ya paylanılmamasını tələb edə bilərsiz.

Xidmət və ya Vebsaytdan istifadə etmək üçün sizin təqdim etdiyiniz qeydiyyat məlumatı tələb oluna bilər. Biz bu məlumatı saxlayacağıq və tərəfinizdən etiraz daxil edilmədiyi təqdirdə bu məlumatdan sizinlə əlaqə saxlamaq, xidmətlər haqda məlumat vermək və ya adi qaydada, xidmətlərin göstərilməsi və Vebsaytın keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün istifadə edəcəyik.

Məlumat Vebsaytın məhdud çıxışı olan hissələrinə sizə çıxış imkanını təmin etmək, habelə tərəfinizdən istənilən məlumatı poçt üzərindən almanız və ya sizin müəyyən xidmətlərdən faydalanmanız məqsədilə üçüncü tərəflərə açıqlana bilər.

Biz barənizdə olan məlumatı saxlamaq və izləmək üçün kuki fayllarından istifadə edə bilərik. Bu bizə banner reklamının effektivlik meyarını müəyyən etməyə kömək edəcək və Vebsaytın fəaliyyətinin daha dəqiq təhlilinin aparılmasını təmin edəcəkdir. Kuki-faylları veb serverdən sizin brauzerə göndərilən və sizin kompüterdə saxlanılan kiçik fayllardır.

Biz sizin şəxsi informasiya və məlumatınızı qorumaq üçün bütün ağlabatan addımları atırıq və gələcəkdə də onları atmağa davam edəcəyik. Bununla belə biz internetin xüsusiyyətini nəzərə alaraq sizin onlayn açıqladığınız istənilən şəxsi informasiya və ya məlumatın təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilmərik. Biz sizin təqdim etdiyiniz istənilən informasiya və ya məlumatın qorunmasına yardımçı olmaq üçün vaxtaşırı olaraq şifrələmə texnologiyasından istifadə edə bilərik. İstənilən halda siz internet üzərindən məlumatın açıqlanmasının özünəməxsus təhlükəsizlik fəsadlarını qəbul edir və təhlükəsizliyin istənilən pozuntusu ilə bağlı bizim məsuliyyət daşımayacağımızla razılaşırsız. Müvafiq qanunvericiliyə görə tərəfimizdən səhlənkarlığa yol verilməsi və bilərəkdən öhdəliklərimizin icra olunmaması istisna hallarını təşkil edir.

İstənilən vaxtı bizdə olan və sizə məxsus məlumatın qeyri-düzgün olması ilə bağlı narahatlığınız olanda xahiş edirik məlumata düzəliş vermək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Biz hazırki Məxfilik Siyasətini və Məlumatların Qorunması üzrə Bəyanatı öz Vebsaytımızda onların yeni versiyalarını yerləşdirməklə istənilən vaxt dəyişdirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

Şərt və qaydalar

ZOODMALL SATIŞ ŞƏRTLƏRİ

Bu standart satış şərtləri ("Satış şərtləri" ) elektron müqavilə formasında elektron sənəddir. Hazirki satış şərtlərinə yerli qanunvericilik istisna olmaqla fiziki, elektron və ya rəqəmsal imza tələb olunmur.

Hazırki satış şərtləri Alıcı və Satıcı arasında tərəflərin üzərində öhdəlik yaradan hüquqi sənəddir harada ki, Satıcı vebsaytda məhsullarını təklif etmək üçün satışa çıxarmışdır və Alıcı da Satıcının vebsaytda təqdim etdiyi məhsulu almaq üçün Satıcının belə bir təklifini qəbul etmişdir. Hazırki satış şərtləri Satıcı tərəfindən vebsaytda məhsulların reklamı, sərgilənməsi və satışa çıxarılması zamanı Satıcı üçün qüvvədə olacaq və onun üzərində məcburi hüquqi öhdəlik yaradacaqdir. Eyni zamanda onlar Alıcının Satıcının satışa çixardığı məhsulları almağa razilaşdığı zaman Alıcı üçün qüvvədə olacaq və onun üzərində məcburi hüquqi öhdəlik yaradacaqdir.

Hazırki Satış Şərtlərində www.ZoodMall.com ünvanında yerləşən vebsaytdan və "ZoodMall" adı altında olan və tərzində işlənilmiş mobil tətbiqdən (birlikdə Vebsayt) satıcıdan müxtəlif Malları (aşağıdakı tərifə uyğun olaraq) alan İstifadəçiyə (istər ziyarətçi istifadəçi, istərsə də qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi olsun) "Alıcı" kimi, Vebsayt vasitəsilə Alıcı üçün istənilən Malları satışa çıxaran, sərgiləyən, təklif edən, təqdim edən, həmin məhsulun bazar tədqiqat ilə məşğul olan, onu satan və ya çatdıran istənilən fiziki və ya hüquqi şəxsə isə "Satıcı" kimi istinad olunur (bundan sonra "Satıcı" kimi istinad olunur). Hazırki Satış Şərtləri, o, cümlədən, alqı/satqı üçün təklif şərtlərini, Alıcı tərəfindən satış təklifinin qəbul olunmasını və Vebsayt vasitəsilə Satıcıdan mal və xidmətlərin ("Məhsullar") alışını təsvir edir. Hazırki Satış Şərtlərinə vəziyyətdən asılı olaraq Alıcı və Satıcı üzərində məcburi hüquqi öhdəlik yaradan müəyyən bəyanatlar və məsuliyyətdən imtinalar daxildir. Bəzən həm Alıcı, həm də Satıcıya müvafiq qrammatik formaya uyğun olaraq birlikdə "Siz" kimi istinad olunur.

Xahiş olunur istənilən məhsulu satışa çıxarmadan və ya almadan öncə bu satış şərtləri ilə tanış olun. Hazırki istifadə şərtləri müxtəlif razılaşma, şərt, məxfilik siyasəti, istifadə şərtləri və vebsaytın bütün digər siyasətlərinə əlavədir. Satıcı vebsaytda təqdim olunduğu kimi satışa çıxartdığı məhsullar üzrə və ya məhsul təsvirlərində əlavə və ya bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən şərtləri daxil edə bilər ("əlavə satış şərtləri"). Əgər hazırki satış şərtləri və əlavə satış şərtləri arasında hər hansı bir ziddiyyət olarsa əlavə satış şərtləri belə bir ziddiyyət həddində və həmin satışa münasibətdə üstün qüvvəyə malik olacaqdır. Əgər satıcı hazırki satış şərtləri ilə razı olmazsa onda ondan vebsaytda hər hansı məhsulu satışa çıxarmamaq və ya təklif etməmək xahiş olunur. Öz növbəsində əgər alıcı hazırki satış şərtləri və əlavə satış şərtləri ilə razı olmazsa ondan da vebsaytda satışa çıxarılmış və ya təklif olunmuş hər hansı bir məhsulu almamaq və ya almağa cəhd göstərməmək xahiş olunur.

Hazırki Satış Şərtləri istənilən vaxt təkrar nəzərdən keçirilə bilər və buna görə də həm Alıcı, həm də Satıcılardan hər hansı bir Məhsulu satışa çıxarmadan və ya hər-hansı bir məhsulun alşını həyata keçirmədən öncə vaxtaşırı olaraq bu Satış Şərtləri ilə tanış olmaq xahiş olunur. Yenilənmiş Satış Şərtləri ilə Vebsaytda tanış olmaq olar.

Əlavə olaraq sizdən ən son Satış Şərtləri ilə tanış olmaq üçün Vebsayta müntəzəm olaraq baş çəkmək xahiş olunur. Hazırki Satış Şərtlərinin dəyişib dəyişməməsini müəyyən etmək üçün onların dövri olaraq yoxlanılması sizin məsuliyyətiniz olacaqdır, Alıcı isə təklif olunan Mallar üzrə Satıcının Əlavə Şərtlərini də nəzərdən keçirməlidir. Sizdən Vebsayt və aidiyyatı xidmətləri istifadə etmədən öncə tələb olunan qaydada istənilən yeniliklərə xüsusi razılığınızı vermək tələb oluna bilər. Əgər ayrıca razılıq tələb olunmursa Vebsayta və ya hazırki Satış Şərtlərinə edilən bu dəyişikliklər və əlavələrdən sonra sizin Vebsaytdan davamlı istifadəniz belə bir dəyişiklik və ya əlavələrin tərəfinizdən qəbul edilməsi anlamını daşıyacaqdır.

 1. Məhsulun təklif edilməsi və qəbulu

  1. Bununla Satıcı Vebsaytda özü tərəfindən təqdim olunan Məhsulları satmaq üçün təklifini irəli sürür, Alıcı isə öz növbəsində Satıcı tərəfindən belə şəkildə təqdim olunmuş Məhsulları almağa razılığını verən zaman Satıcının belə satış təklifini qəbul edir. Müvafiq olaraq Məhsulun satışı üçün müqavilə Alıcı və Satıcı arasında olan ikitərəfli müqavilə olmalıdır. ZoodMall belə bir ikitərəfli müqavilə üzrə üçüncü tərəf benefisarı deyil. Alıcı Satıcı tərəfindən Məhsulun satışı üzrə təklifi mütləq və qeyd şərtsiz təklif olmadığını anlayır və bununla razılaşır. Satıcı məhsulun Alıcıya çatdırılmasından əvvəl istənilən vaxt belə bir satış təklifini geri çağıra bilər və onun belə bir imtinanın səbəbini göstərmək öhdəliyi yoxdur və Alıcının buna razılığı tələb olunmur və ya onun Alıcıya münasibətdə hər hansı bir məsuliyyəti və ya öhdəliyi olmur. Satıcı və Alıcı ZoodMall-un (i) Satıcı Müqaviləsi, hazırki Satış Şərtləri, Vebsaytdan İstifadə Şərtləri, Məxfilik Siyasəti və ya bir tərəfdən ZoodMall, digər tərfədən isə Satıcı və ya Alıcı arasında bağlanan hər hansı müqavilə və ya siyasətə əsasən istənilən səbəbə görə və ya (ii) istənilən qanunverici, xüsusi məhkəmə və ya məhkəmə orqanının sərəncamı və ya göstərişinə əsasən istənilən satış əməliyyatını, təklifi və ya təklifin qəbulunu ləğv etmək hüququna sahib olduğunu anlayır və buna razılığını verir.
 2. Mallar

  1. ZoodMall həmçinin bütün subyektlərin əqli mülkiyyət hüquqlarına hörmət edir. Əgər siz özünüzə aid əqli mülkiyyət hüquqlarının hər hansı bir şəkildə pozulduğunu hesab edirsizsə onda Əqli Mülkiyyət Hüququnun Pozulması ("ƏM hüququnun pozuntusu üzrə Bildiriş") üzrə bildirişi bizə göndərməyiniz xahiş olunur. Xahiş edirik bizə lazımi qaydada doldurulmuş ƏM hüququnun pozuntusu üzrə bildirişi göndərin.
  2. Satış üçün təklif olunan məhsulun mövcudluğu Məhsul Alıcı tərəfindən alınmamışdan öncə əvvəlcədən xəbərdarlıq verilmədən dəyişə bilər. Bununla belə bəzi vəziyyətlərdə alqı əməliyyatından sonra Məhsul Alıcıya çatdırmaq üçün mövcud olmaya bilər. Belə olan halda Satıcı Alıcıya müraciət etmədən belə alqı əməliyyatını ləğv edə bilər və ya onu ləğv etmək üçün ZoodMall-a təlimat verə bilər və bu zaman nə Satıcı, nə də ZoodMall üzərində hər hansı bir məsuliyyət yaranmır. Əgər ödəniş qəbul olunduqdan sonra Alıcının sifarişi ləğv olunubsa qeyd olunmuş məbləğ Alıcı tərəfindən vəsaitin geri köçürülməsi üçün göstərilmiş bank hesabına və ya Alıcının vasitəsilə ödənişi həyata keçirdiyi ödəniş alətinə və ya Alıcının hər hansı əvvəlcədən ödəniş alətinin hesabına geri ödəniləcəkdir/köçürüləcəkdir. ZoodMall sırf öz mülahizəsinə görə yuxarıda qeyd olunan seçimlərdən vəsaitin geri qaytarılması üsulunu müəyyən etmək hüququna malikdir..
  3. Satıcının Alıcıya Məhsulun satışı ilə əlaqədar olaraq Satıcı Alıcıya aşağıdakılarla bağlı təminat və zəmanətləri verir:
   1. Satıcının Alıcıya ZoodMall tətbiqi üzərindən və ya onun vasitəsilə Məhsulları satmaq hüququ var;
   2. Alıcı Məhsul üzərində mülkiyyət hüququndan lazımi qaydada istifadə edə bilər;
   3. Məhsullar üçüncü tərəflərin xeyrinə olan hər hansı haqqlar və ya məhdudiyyətlərdən azaddır;
   4. Alıcının Məhsulun istehsalçısı və ya satıcısı tərəfindən təqdim olunan bütün zəmanətlərə və digər təminatlara hüququ vardır;
   5. Məhsul ZoodMall tətbiqində göstərilmiş təsvir və spesifikasiyalara uyğun olmalıdır.
   6. Bütün məhsullar üçün satıcının zəmanəti alışdan sonra ən azı 90 gün ərzində qüvvədə olmalıdır.
 3. Qiymət barədə məlumat

  1. Məhsulun Satış Qiyməti məhsulun Alıcı tərəfindən satınalınmasıdan əvvəl hər hansı bir bildiriş verilmədən dəyişə bilər. Satış Qiyməti Vebsaytda "olduğu kimi" prinsipi əsasında təqdim olunur. Texniki səbəblər üzündən Satış Qiymətində ZoodMall tərəfindən istənilən vaxt düzəliş oluna bilən səhvlər ola bilər və belə bir səhv Satış Qiymətinə görə Alıcı tərəfindən satış təklifinin qəbulu, ZoodMall-un mülahizəsindən asılı olaraq, etibarsız sayıla bilər və belə bir əməliyyat ZoodMall və/və ya Satıcı tərəfindən ləğv oluna bilər.
  2. ZoodMall-da olan bütün qiymətlərə əksi göstərilmədiyi halda çatdırma haqqı və vergilər daxildir.
 4. Məhsulun çatdırılması

  1. Məhsul ZoodMall tərəfindən seçilmiş logistika xidmətinin təchizatçısı tərəfindən çatıdrılacaqdır. Nəqliyyat və ya çatdırma və ya tranzti zamanı Məhsulların zədələnməsi, itkisi və ya korlanması riski Alıcının yox Satıcının üzərində olacaqdır. Satıcı çatıdırılan Məhsulların qüsursuz olduğuna və məhz özü tərəfindən Vebsaytda təqdim olunmuş və reklam olunmuş və Alıcı tərəfindən alınmış Məhsullar olduğuna və Vebsaytda göstərildiyi kimi bütün təsvir və spesifikasiyalara uyğun olduğuna təminat və zəmanət verir.
  2. Bəzi məkanlar/ünvanlar ola bilər ki, onlara logistika xidmətinin təchizatçıları və ya Satıcı tərəfindən xidmət göstərilməyə bilər. Belə hallarda Alıcı logistika xidmətinin təchizatçısı və ya satıcı tərəfindən Məhsulu çatdırmaq üçün alternativ çatdırma ünvanını təqdim edə bilər. Alıcı malın göndərilməsindən sonra çatdırma ünvanını dəyişə bilməz.
  3. Xahiş olunur nəzərə alasınız ki, zəmanət verilən göndərmə vaxtı yoxdur və göndərmə vaxtı barədə istənilən məlumat yalnız təxmini səciyyə daşıyır və ona etibar olunmamalıdır. Buna görə də Alıcı və Satıcı arasında Vebsayt və Tətbiq üzərindən və ya onlar vasitəsilə Məhsulun alqı-satqısı üzrə olan müqavilədə vaxt mühüm şərt deyil. Bununla belə, Alıcı aldığı Məhsulun ödənişini etməyənə qədər Məhsul Alıcıya göndərilməyəcəkdir.
  4. Alıcı özü tərəfindən alınmış və ünvan üzrə çatdırımış Məhsulları qəbul etməyə borcludur. Alıcı özü tərəfindən sifariş edilmiş və çatdırılmış Məhsulları qəbul etməyi unutduqda və ya onları qəbul etməkdən imtina etdikdə Alıcı malları qəbul etmədiyinə görə Satıcı qarşında məsuliyyət daşıyacaqdır və bundan əlavə belə bir çatdırma və ya əməliyyat tamamlanmış olsaydı ZoodMall və onun üçüncü tərəflərinin Satıcıdan qazana bildiyi istənilən xidmət haqqı və ya ödənişin itkisi üzrə ZoodMall qarşısında məsuliyyəti öz üzərinə götürəcəkdir. Alıcı belə ziyanın və ya ZoodMall və onun üçüncü tərəflərinin çəkdiyi itkilərin birbaşa və ya dolayı olmadığını təsdiq edir.
  5. Mülkiyyət hüququ və Məhsullar üzərində əşya hüququ da daxil olmaqla digər hüquqlar belə bir Məhsul çatdırıldıqdan və onun qiyməti tam ödənildikdən sonra Satıcıdan Alıcıya keçir. Çatdırılmadan sonra Məhsullar Alıcı tərəfindən qəbul edilmiş kimi sayılır. Məhsul çatdırıldığı andan etibarən təsadüfi itki riski Alıcının üzərinə keçir.
  6. Məhsulun təsdiqlənmiş qəbulu: Əgər Alıcı Məhsulu maskimal olan çatdırma müddəti ərzində almayıbsa o belə təxmin olunmuş çatdırma tarixindən 3 gün müddətində ZoodMall ilə dərhal əlaqə saxlamalı, ZoodMall isə, öz növbəsində, Məhsulun yerini müəyyən etmək və çatdırmaq üçün əlindən gələni etməlidir. Əgər ZoodMall belə bir çatdırma tarixindən 3 gün müddətində Alıcıdan bir xəbər almazsa bu Məhsulun Alıcı tərəfindən qəbul olunması kimi hesab olunacaqdır.
 5. Məhsulların Qaytarılma Siyasəti

  1. Alıcının vəsaitin geri ödənilməsi və ya məhsulun dəyişdirilməsi üzrə Məhsulla əlaqəli şikayətləri ZoodMall-un məhsulların qaytarılması siyasətinə uyğun olaraq nəzərdən keçiriləcəkdir. Bununla belə çatdırma və ya Məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan, boşu boşuna və ya əsassız şikayətlər təqdim olunduğu halda Alıcının vəsaitin geri ödənilməsini və ya məhsulun dəyişdirilməsini tələb etmək hüququ olmayacaqdır.
  2. Hər hansı bir çatdırılmış Məhsulu qəbul etmədən öncə Alıcı məhsulun qablaşdırmasının bütöv olduğuna və korlanmadığına əmin olmalıdır.
  3. Məhsulun qaytarılma prosesi onun xüsusiyyəti və kateqoriyasından asılı olaraq əlavə şərtlərə məruz qala bilər. İstənilən belə əlavə şərtlər Vebsaytda göstərilə və ya alış zamanı Satıcı tərəfindən bəyan oluna bilər.
  4. Əgər Məhsulun qaytarılması lazımı qaydada ZoodMall tərəfindən təsdiq olunubsa Məhsulun alışı zamanı Alıcı tərəfindən əvvəlcədən ödənilmiş Məhsulun qiyməti vəsaitin belə şəkildə geri ödənilməsi üçün Alıcı tərəfindən təqdim olunmuş bank hesabına geri ödəniləcəkdir və ya ödənişin həyata keçirildiyi eyni ödəniş alətindən istifadə edərək geri qaytarılacaqdır ya da Alıcının əvvəlcədən ödəniş imkanı olan istənilən digər ödəniş alətinin hesabına köçürüləcəkdir. ZoodMall-un yuxarıda qeyd olunmuş seçimlər arasından vəsaitin geri qaytarılması üsulunu öz mülahizəsinə görə müəyyən etmək hüququ olacaqdır.
  5. ZoodMall-un Satıcının adından məhsulları dəyişməsi və ya alıcıya vəsaiti geri qaytarması təqdirdə keyfiyyəti tələblərə uyğun olmayan Məhsullar və ya onların hissələri Satıcının mülkiyyətinə keçəcəkdir.
 6. Əməliyyatların / sifarişlərin ləğvi

  1. Satıcı tərəfindən sifarişin ləğvi: Bəzi sifarişlər ola bilər ki, onların Satıcı tərəfindən qəbul edilməsi mümkünsüz ola bilər və Satıcının onları birbaşa ləğv etmək və ya sifarişi ləğv etmək üçün ZoodMalla tapşırıq vermək hüququ vardır. Satıcı sırf öz mülahizəsinə görə isitənilən səbəbdən çıxış edərək sifarişdən imtina etmək və ya onu ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Alıcının sifarişinin ləğv olunması ilə nəticələ bilən vəziyyətlərə, o, cümlədən, lakin məhdudiyyət tətbiq olunmadan, Alıcı tərəfindən sifariş verilmiş Məhsulun olmaması və ya tələb olunan miqdarda olmaması və ya qiymət məlumatında qeyri-dəqiqliklər və ya səhvlərin olması daxildir. Satıcı istənilən sifarişi icraya qəbul etmədən öncə əlavə məlumat və ya informasiyanı tələb edə bilər. Bütün belə ləğvetmələr Alıcıya heç bir müraciət olunmadan aparılmalı və ZoodMall-a münasibətdə onun üzərində hər hansı bir məsuliyyəti yaratmamalıdır. Əgər Alıcının sifarişi ödəniş qəbul edildikdən sonra belə şəkildə ləğv olunarsa qeyd olunan məbləğ vəsaitin geri ödənilməsi üçün Alıcı tərfindən göstərilmiş bank hesabına və ya vasitəsilə ödəniş həyata keçirilmiş Alıcının ödəniş alətinə və ya Alıcının əvvəlcədən ödəniş imkanlı ödəniş alətinin hesabına geri qaytarılacaqdır/köçürüləcəkdir. ZoodMall-un yuxarıda qeyd olunan seçimlərdən vəsaitin geri qaytarılması üsulunu öz mülahizəsinə görə müəyyən etmək hüququ olacaqdır. Məhsulun alışı üçün ZoodMall tərəfindən verilmiş promo kodun istifadə olunduğu təqdirdə belə promo kod altında olan məbləğ sifarişin ləğv edilməsi halında geri qaytarılmaycaqdır.
  2. Alıcı tərəfindən sifarişin ləğvi: Sifarişin ləğv olunması ilə bağlı müraciətlər daxil olduqda Satıcı hər hansı səbəbə görə sifarişlərin ləğv olunması üçün müraciətləri qəbul etmək və ya onlardan imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. Normal biznes təcrübəsi çərçivəsində Satıcıya sifarişin ləğv olunması ilə bağlı müraciət daxil olduqda və sifariş hələ də icraya qəbul olunmadıqda Satıcı sifarişi ləğv edə bilər və ağlabatan vaxt müddətində Alıcıya tam məbləği qaytara bilər. Alıcı sifariş verildikdən 8 saat sonra artıq Satıcı tərəfindən icraya qəbul olunmuş sifarişləri ləğv etmək imkanında olmayacaqdır. Alıcı Satıcının qərarını mübahisələndirməyəcəyinə və sifarişin ləğvi ilə bağlı onun qərarını qəbul edəcəyinə razılaşır.
  3. Sifarişin ZoodMall tərəfindən ləğvi: ZoodMall hər hansı səbəbə görə istənilən vaxt sifarişləri ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Əgər sifariş yerləşdirildikdən 3 gün sonra ödənilməyibsə o ZoodMall tərəfindən ləğv oluna bilər.
  4. Alıcı tərəfindən əldə edilmiş istənilən imtiyazların kompensasiyası: Əgər Alıcı özü və ya Satıcı tərəfindən sifarişi ləğv olunmuş Məhsul üzrə ZoodMall tərəfindən təqdim olunan istənilən marketinq və ya reklam aksiyaları nəticəsində hər hansı imtiyazlardan faydalanıbsa Alıcı belə imtiyazların dəyərinin Alıcıdan geri alınmasına və ya Alıcıya geri ödənilən hər hansı bir vəsaitdən onların kompensasiya edilməsinə razılaşır və ZoodMall-a belə səlahiyyət verir.
 7. Tətbiq olunan qanunvericilik

  1. Hazırki Satış Şərlləri qanunverici aktların ziddiyyət təşkil etməsi prinsiplərinə istinad etmədən İsveçrə qanunvericiliyinə əsasən nizamlanacaqdır. ZoodMall-a qarşı olan bütün mübahisələr eksklüziv olaraq İsveçrənin Ticarət Palatalarının Arbitraj İnsitutu tərəfindən təyin olunan tək arbitr tərəfindən aparılan arbitraj məhkəməsinə yönləndiriləcəkdir. Abritrajın keçirilmə yeri İsveçrənin Cenevrə şəhəri olacaqdır. Arbtiraj məhkəməsi İsveçrənin Ticarət Palatalarının Arbitraj İnstitutunun 2012-ci il tarixli İsveçrənin Beynəlxalq Arbitraj Reqlamentinə müvafiq olaraq aparılacaqdır. Arbitrın qərarı yekun və tərəflər üçün məcburi hüquqi qüvvəyə malik olacaqdır.
  2. Siz hazırki Satış Şərtlərinin sırf sizin üçün nəzərdə tutulduğunu təsdiq edirsiz. Bu şərltər sizin xələf və hüquqi varisləriniz istisna olmaqla hər hansı bir digər şəxsə şamil olunmur.
 8. Kommunikasiyalar

  Hər hansı bir sualınız və ya şikayətləriniz olduğu təqdirdə xahiş edirik ZoodMall müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayın.
 9. ZoodMall tərəfindən məsuliyyətdən imtina

  1. ZoodMall onlayn bazar formasında vasitəçi rolunu oynayır və bu rol satıcı və alıcılar arasında əməliyyatların aparılmasına şərait yaratmaq üçün satıcıya məhsullarını nümayiş etdirmək, reklam etmək, göstərmək, təqdim etmək və satış üçün təklif etmək və alıcıya belə şəkildə təklif olunan məhsulları və digər köməkçi xidmətləri almaq imkanını yaratmaq məqsədilə vebsaytın idarə olunması ilə məhdudlaşır. Müvafiq olaraq Vebsaytda olan məhsulların satışı üzrə istənilən müqavilə satıcı və alıcı arasında ikitərəfli müqavilə olmalıdır. ZoodMall-un belə müqaviləyə münasibətdə heç zaman hər hansı bir öhdəliyi və ya məsuliyyəti olmamalıdır, nə də ZoodMall məhsullar üzərində hər hansı hüquqlara malik olmamalıdır. Məhsullar üzərində mülkiyyət hüququ və onlara münasibətdə digər hüquq və maraqlar birbaşa satıcıdan alıcıya keçməlidir.
  2. ZoodMall vebsayt, tətbiqlər və ya linklə çıxışı olan istənilən səhifələr vasitəsilə çıxış əldə edilməsi mümkün olan və satıcılar tərəfindən təklif olunan istənilən məhsula (o, cümlədən, lakin məhdudiyyət təbiq olunmadan məhsul kataloqlarına) nəzarət etmir, onu tövsiyə etmir və ya ona görə məsuliyyəti üzərinə götürmür. ZoodMall məhsul və ya xidmətin kommersiya yararlılığı, müəyyən məqsədə uyğunluğu və üçüncü tərəfin mülkiyyət hüquqlarının pozulmaması ilə bağlı təminatlar da daxil olmaqla satıcı və ya istənilən üçüncü tərəflərin adından və onların məhsulları ilə bağlı hər hansı bir təminat və ya qarantiyalar vermir və onlara görə məsuliyyəti üzərinə götürmür. Alıcının belə üçüncü tərəflərlə apardığı istənilən əməliyyatlar alıcının öz riski bahasına aparılır. Məhsullar satıcının zəmanət, servis və texniki qulluq üzrə şərtlərinə məruz qalacaqdır və ZoodMall buna görə hər hansı bir məsuliyyəti daşımır. ZoodMall həmçinin məhsulların alıcı tərəfindən istifadəsinə görə hər hansı bir məsuliyyəti üzərinə götürmür.
  3. ZoodMall alıcının satıcıdan aldığı istənilən qeyri-qanuni, digər tərəfin hüququnu pozan, saxta, dublikat, qondarma, qüsurlu və ya qeyri-qanuni şəkildə istehsal olunmuş, təmir olunmuş, vaxtı bitmiş məhsullara görə istənilən məsuliyyətdən imtina edir və ZoodMall məhsulun alıcı tərəfindən satıcıdan alınmış və ya əldə edilmiş məhsulun alışını təsdiq edən sifarişdə təsvir olunmuş spesifikasiyalara dəqiq olaraq uyğun gəlmədiyinə görə hər hansı bir məsuliyyəti üzərinə götürməyəcəkdir.
  4. ZoodMall Satıcının Alıcıya Məhsul satışı üzrə təklifi və ya satışına, onun çatdırılması, Məhsul üzrə zəmanət şərtləri (əgər varsa) və istənilən Məhsulların qaytarılması, məhsula görə ödənilmiş məbləğin geri ödənilməsi və ya sifarişin ləğvinə görə heç bir şəkildə məsuliyyət daşımır.
  5. ZoodMall Məhsulun Satıcısı tərəfindən göstərilmiş satış qiymətinin dəqiqliyinə, münasibliyinə və etibarlı olduğuna dair heç bir zəmanət vermir. Satış qiymətində olan istənilən səhvlərə görə məsuliyyət ZoodMall-a yox Satıcıya aiddir. Qiymətlər, məhsul təsviri və məhsulun mövcud olub olmaması Satıcının məsuliyyətidir.
  6. Alıcı qüsurlu Məhsulu satan Satıcının Alıcının belə qüsurlu Məhsula münasibətdə istənilən iddialarına görə məsuliyyət daşıyacağını və ZoodMall-un buna görə heç bir məsuliyyəti üzərinə götürməyəcəyini birbaşa təsdiq edir.
  7. ZoodMall Məhsulun olmaması, Məhsulun birbaşa Satıcı tərəfindən çatdırılması və zəruri olduqda quraşdırılmasına görə heç bir məsuliyyəti üzərinə götürməyəcəkdir.

ZOODMALL - İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

Bu vebsaytdan istifadə şərtləri ("İstifadə şərtləri" ) elektron müqavilə formasında elektron sənəddir. Hazırki şərtlərə fiziki, elektron və ya rəqəmsal imza tələb olunmur.

Hazırki istifadə şərtləri istifadəçi və zoodmall (hər tərəfə münasibətdə şərtlər aşağıda müəyən olunub) arasında tərəflərin üzərində öhdəlik yaradan hüquqi sənəddir. Hazırki şərtlər tərəfinizdən qəbul (birbaşa və ya dolayı yolla elektron formada və ya elektron sənəd vasitəsilə) olunan kimi qüvvəyə minəcəkdir və vebsaytın istifadə edilməsi məqsədilə (aşağıda verilmiş tərifə müvafiq olaraq) istifadəçi və zoodmall arasında münasibətləri tənzimləyəcəkdir.

www.ZoodMall.com ünvanında yerləşən Vebsaytın və ZoodMall firma üslubunda tərtib edilmiş ZoodMall adlanan mobil tətbiqin hazırki istifadə Şərtləri (birlikdə Vebsayt) "ZoodMall" (bundan sonra "Biz" və ya "Bizə" və ya "Bizim" kimi istinad oluna bilər) və Vebsaytın ziyarətçi istifadəçiləri və ya qeydiyyatdan keçmiş istifadəçiləri (bundan sonra "Siz" və ya "Sizin" və ya"Sizin təşəbbüsünüzlə" və ya "İstifadəçi") arasında münasibətləri tənzimləyir və ZoodMall-un sizə əsasında Vebsayta çıxış təmin etdiyi və ikinci dərəcəli və köməkçi xarakter daşıyan digər xidmətləri göstərdiyi şərtləri təsvir edir ("Xidmətlər").

Xahiş edirik vebsaytdan istifadə etmədən və ya orada qeydiyyatdan keçmədən və ya vebsayt vasitəsilə istənilən material, informasiya və ya xidmətlərə çıxış əldə etmədən öncə bu istifadə şərtlərini diqqətlə oxuyun. Hazırki istifadə şərtləri ilə razılaşmadığınız təqdirdə xahiş edirik bu vebsaytdan istifadə etməyin.

Əgər siz ZoodMall mobil tətbiqindən və ya ZoodMall mobil tətbiqi vasitəsilə Xidmətlərdən istifadə edirsizsə onda belə bir istifadəyə hazırki Şərtlərin tətbiq olunması ilə yanaşı mobil tətbiqin istifadəsini tənzimləyən əlavə şərtlər də daxil ola bilər (məsələn Apple şirkətinin iTunes, Google şirkətinin Play Store, Microsoft şirkətinin Store mağazaları kimi mobil tətbiqlər tərəfindən irəli sürülən şərtlər). Bu əlavə şərtlər, onların tətbiq olunmasının mümkünlüyündən asılı olaraq, istinad yolu ilə hazırki İstifadə Şərtlərinə daxil edilmiş kimi hesab olunur.

 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

  1. ZoodMall onlayn ticarət platforması şəklində vasitəçi rolunu oynayır və onun xidmətləri satıcılara mallarını nümayiş etdirmək, reklam etmək, satış üçün təqdim və təklif etmək imkanını vermək, habelə istənilən İstifadəçiyə Vebsaytdan istifadə etmək imkanı da daxil olmaqla alıcılara belə bir şəkildə təklif olunan malları ("Mallar") almaq və onlarla əlaqəli digər köməkçi Xidmətləri ("Xidmətlər") istifadə etmək fürsətini vermək məqsədilə Vebsaytın idarə edilməsi ilə məhdudlaşır.
  2. Hazırki İstifadə Şərtləri istənilən vaxt ZoodMall tərəfindən yenidən nəzərdən keçirilə bilər və bununla da İstifadəçilərdən Vebsaytdan istifadə etmədən öncə hazırki İstifadə Şərtlərini vaxtaşırı olaraq diqqətlə oxumaq tələb olunur. Yenilənmiş İstfiadə Şərtlərinə Vebsaytda çıxış əldə etmək olar. Sizdən ən cari İstifadə Şərtlərini nəzərdən keçirmək üçün müntəzəm olaraq Vebsayta baş çəkmək xahiş olunur. Bu İstifadə Şərtlərinin dəyişib dəyişməməsini bilmək üçün onları dövri olaraq yoxlamaq sizin məsuliyyətiniz olacaqdır. ZoodMall Vebsaytdan və Xidmətlərdən istifadə etmədən öncə istənilən əlavəyə tələb olunan şəkildə birbaşa və ya dolayı razılığınızı ifadə etməyi sizdən tələb edə bilər. Əgər belə bir ayrıca razılıq tələb olunmazsa sizin belə dəyişikliklərdən sonra Vebsayt və/və ya Xidmətlərdən davamlı istifadəniz bu dəyişikliklərin tərəfinizdən qəbul edilməsi anlamını daşıyacaqdır.
 2. XİDMƏTLƏR

  1. Vebsayt (a) İstifadəçilərə (satıcılara) digər İstifadəçilərə (alıcı / istehlakçılara) müxtəlif Məhsulları reklam etmək, sərgiləmək, satış üçün təqdim və təklif etmək məqsədilə platformanı təmin edən elektron alış-veriş məkanıdır və vasitəçidir və (b) belə bir digər İstifadəçilərin Vebsaytda satıcılar tərəfindən təklif olunan Məhsulların satış təklifini qəbul etmək və Məhsulların alışı üçün satıcılara ödəniş etmək üçün platformadır və (c) Vebsayt vasitəsilə alıcı və satıcılar arasında kommersiya fəaliyyətini asanlaşdıran xidmətləri təmin edir, habelə (d) yuxarıda qeyd olunan xidmətlərə münasibətdə köməkçi olan digər xidmətləri təklif edir. Xidmətlər İstifadəçilərə müxtəlif rejimlər vasitəsilə təklif olunur və buraya müxtəlif Məhsullar üçün istifadə oluna bilən kupon və vauçerlərin verilməsi də daxil ola bilər.
 3. İSTİFADƏ ETMƏK ÜÇÜN UYĞUNLUQ MEYARI

  1. Yaşı 18 (on səkkiz) yaşından az olan azyaşlıların və ya istənilən səbəbə görə hesabları ZoodMall tərəfindən dayandırılan və ya sistemdən silinən istənilən İstifadəçilərin Xidmətlərdən istifadə etməsi qadağandır. Əgər siz yuxarıda qeyd olunan cümləyə əsasən Vebsaytdan istifadə etmək hüququndan məhrum olunmusunuzsa onda sizə Xidmətlərdən və ya Vebsaytdan istifadə etmək qadağandır. Vebsaytdan istifadə edərək siz məcburi hüquqi qüvvəsi olan mülki müqavilələrin bağlanılması üçün hüquqi səlahiyyət yaşına çatmış şəxs olduğunuzu və qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən Xidmətlərdən faydalanması qadağan olan şəxs olmadığınızı təsdiq edirsiz. Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq əgər sizin yaşınız 18 (on səkkiz) yaşından azdırsa xahiş olunur İstifadə Şərtləri ilə valideyniniz və ya qanuni qəyyumunuzla birlikdə tanış olun və belə olan halda hazırki İstifadə Şərtləri ZoodMall və sizin qanuni qəyyumunuz və ya valideyniniz arasında təbiq olunan qanunvericilik tərəfindən müəyyən olunmuş həddə sizə münasibətdə məcburi icraya yönəldilə bilən müqavilə kimi nəzərdən keçiriləcəkdir.
  2. ZoodMall istənilən vaxt hər hansı bir səbəbsiz yeni İstifadəçilərə Vebsaytda təklif olunan Xidmətlərə çıxışı verməmək və ya mövcud istifadəçilərə verilmiş çıxışı dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.
  3. Sizin bu Vebsaytda birdən artıq aktiv Hesabınız (aşağıda tərifi verilir) olmamalıdır. Bundan əlavə sizin öz hesabınızı digər şəxsə satmaq, mübadilə etmək və digər bir şəkildə ötürmək qadağandır. ZoodMall daha böyük miqdarda mükafatların alınması məqsədilə eyni istifadəçinin bir neçə hesabdan istifadə etməsini və ya bir neçə istifadəçi tərəfindən bir hesabın istifadə olunmasını ciddi şəkildə qadağan edir. ZoodMall belə hesablardan qazanılmış mükafatları verməyəcəkdir.
 4. İSTİFADƏÇİ HESABI

  1. Siz Vebsayt və Xidmətlərə qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi və ziyarətçi qismində istifadəçi kimi çıxış əldə edə və istifadə edə bilərsiz. Bununla belə Vebsayıtn və Xidmətlərin heç də bütün bölmələrinə ziyarətçi qismində istifadəçilərə çıxış əldə etmək mümkün olmayacaqdır.
  2. Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər: ZoodMall yalnız tərəfinizdən ZoodMall-a tələb olunan müəyyən İstifadəçi məlumatı təqdim olunduqdan və müəyyən istifadəçi adı və parol vasitəsilə hesab və ZoodMall eyniləşdirmə nömrəsi ("Hesab") yaradıldıqdan sonra Vebsayt vasitəsilə Xidmətlərin müəyyən hissələrini sizin üçün əlçatımlı edir. Siz Vebsaytdakı öz Hesabınızı www.facebook.com, Yahoo korporasiyası və ya onun törəmə şirkətləri, Google korporasiyası və ya onun törəmə şirkətləri, twitter və ya istənilən digər sosial media vebsaytı və ya istənilən digər internet xidmətinə məxsus istifadəçi adı və parol nəzərə alınmaqla Vebsayta çıxış əldə etmək üçün istifadəsinə icazə verilən özünüzə aid üçüncü tərəf vebsaytının istifadəçi adı və parolu ilə daxil olaraq yarada bilərsiniz (Yuxarıda qeyd olunduğu kimi ZoodMall eyniləşdirmə nömrəsi və/və ya digər üçüncü tərəf istifadəçi adına ayrı-ayrılıqda və birlikdə "Hesab Məlumatı" kimi istinad olunur).

   Əgər siz Vebsaytda təqdim olunan Xidmətlərdən faydalanmaq üçün Hesab yaratmaqla İstifadəçi qismində qeydiyyatdan keçmisinizsə siz Hesab məlumatının məxfiliyi və təhlükəsizliyinin qorunması üçün məsuliyyət daşıyacaqsız və siz sizin hesabınızın istifadəsi yolu ilə baş verən bütün fəaliyyətə görə tam öhdəlik daşıyacaqsınız. Bununla bağlı siz aşağıdakılara razılığınızı verirsiniz. (a) Hesab Məlumatınızdan icazəsiz istifadə və ya təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı ZoodMall-a dərhal məlumat verməyi, habelə (b) hər bir sessiyanın sonunda Hesabınızdan çıxdığınıza əmin olmağı.

   ZoodMall tərəfinizdən bu bölümün şərtlərinə əməl etməmə nəticəsində istənilən itki və ya ziyana görə hər hansı bir məsuliyyət daşımır. Tərəfinizdən hesabınızın təhlükəsizliyi və məxfiliyinin təmin olunması üçün kifayət qədər tədbrilərin görülməməsi nəticəsində hesabınızın həm sanksiyalaşdırılmış, həm də qeyri-sanksiyalaşdıırlmış istifadəsindən qaynaqlanan ZoodMall və ya Saytın istənilən digər istifadəçisi və ya ziyarətçilərinin üzləşdiyi itkilərə görə sizin üzərinizə məsuliyyət qoyula bilər.

   Siz Hesabınızda göstərilmiş və Vebsaytın qeydiyyat formasında tərəfinizdən daxil edilmiş məlumatın tam, dəqiq və aktual olduğuna zəmanət verirsiz. Xidmətlərdən istifadə etmək üçün digər istifadəçinin Hesab məlumatından istifadə etmək ciddi qadağan olunur.

   Əgər siz həqiqətə uyğun olmayan, qeyri-dəqiq, köhnəlmiş və ya natamam (və ya vaxt ötdükcə həqiqətə uyğun olmayacaq, qeyri-dəqiq, köhnəlmiş və ya natamam olacaq) məlumatı təqdim etmisinizsə və ya ZoodMall-un belə bir məlumatın həqiqətə uyğun olmaması, qeyri-dəqiq, köhnəlmiş və ya natamam olmasına dair ağlabatan əsasları varsa onda ZoodMall sizin Hesabınızı dayandıra və ya silə bilər və Vebsaytın və/və ya digər Xidmətlərin (və ya onların istənilən hissəsinin) istənilən və bütün cari və gələcək istifadəsi üzərinə qadağa qoya bilər

  3. Ziyarətçi istifadəçilər:Vebsayt həmçinin qeydiyyatsız İstifadəçilərın (həmçinin "ziyarətçi istifadəçiləri" adlanırlar) Xidmətlərə məhdudlaşdırılmış çıxışına imkan verir. Belə istifadəçilər malların alınması və sifarişlərin verilməsi məqsədilə Vebsaytı nəzərdən keçirə və Xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Buna baxmayaraq, sizin yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan müəyyən imtiyazlara çıxışınız olmayacaqdır. Bu imtiyazlar vaxtaşırı dəyişə bilər.
  4. Sizin satıcı və ya alıcı və ya Vebsaytdan hər hansı bir şəkildə istifadə etmək arzusunda olan digər istifadəçi olmanızdan və faydalanmaq istədiyiniz Vebsayt Xidmətlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq sizdən müəyyən şəxsi məlumatın təqdim olunması tələb oluna bilər və ZoodMall müəyyən şəxsi məlumatı toplaya bilər.
 5. ÖDƏNİŞLƏR

  1. Hal-hazırda ZoodMall Vebsaytın nəzərdən keçirilməsi və ya Vebsaytda malların alınması üçün hər hansı bir xidmət haqqı tutmur. ZoodMall Vebsayt və Xidmətlərdən ümumi istifadəyə görə və ya Vebsayt /Xidmətlərin müəyyən xüsusiyyətlərindən istifadəyə görə İstifadəçilərdən müəyyən xidmət haqqı tuta bilər. Siz sizin istifadə etdiyiniz Xidmətlərə şamil oluna bilən istənilən belə xidmət haqqını ödəməyə razılığınızı verirsiz. ZoodMall Vebsayt / Xidmətlərdən məxsusi istifadəyə görə istənilən xidmət haqqının tətbiq olunması, habelə Vebsayt / Xidmətlərdən belə bir istifadəyə görə tərəfinizdən ödənilməli xidmət haqqının məbləği barədə Sizi məlumatlandırmağa çalışacaqdır. Siz Vebsaytdan istifadə etmək üçün tələb olunan xidmət haqqının istənilən vaxt ZoodMall tərəfindən tutulması, dəyişdirilməsi və ondan imtina edilməsi ilə razılaşırsız. Xidmət haqqının dəyişdirilməsindən sonra tərəfinizdən Vebsaytın / Xidmətlərin davamlı istifadəsi sizin belə dəyişiklikləri və bu İstifadə Şərtlərinin belə dəyişikliklərə tətbiq olunmasını qəbul etdiyiniz kimi hesab olunacaqdır.
  2. Siz Vebsaytda Xidmətlərdən faydalanmaq üçün təsdiqlənmş ödəniş platformasına kredit/debet kartı məlumatı və ya əvvəlcədən ödəniş alətinin hesab rekvizitləri kimi düzgün və dəqiq maliyyə məlumatını təqdim edəcəyinizə razılaşırsız. Siz qanuni əsaslarla sizə məxsus olmayan kredit/debet kartından və ya əvvəlcədən ödəniş alətindən istifadə etməyəcəksiniz, yəni istənilən əməliyyat üçün siz özünüzə məxsus kredit/debet kartından və ya əvvəlcədən ödəniş alətindən istifadə etməlisiniz. Tərəfinizdən təqdim olunmuş məlumat fırıldaqçılıq hallarının araşdırılması üçün və ya qanunvericilik, sərəncam və ya məhkəmə qərarı və ya hazırki Məxfilik Siyasətinin Şərtləri ilə tələb olunan hallar istisna olmaqla istənilən üçüncü tərəflər tərəfindən istifadə olunmayacaqdır və ya onlarla paylaşılmayacaqdır. Siz kredit/debet kartınızın və ya əvvəlcədən ödəniş alətinin təhlükəsizliyi və məxfiliyinə görə təkbaşına məsuliyyat daşıyacaqsız. ZoodMall kredit/debet kartınızın və ya əvvəlcədən ödəniş alətinizin səlahiyyətsiz istifadəsi nəticəsində yarana biləcək bütün məsuliyyətdən imtina edir.
  3. ZoodMall-un tək əməliyyat zamanı sizin ödəyə (əgər siz alıcısınızsa) və ya əldə edə biləcəyiniz (əgər siz satıcısızsa) məbləğlərin həddinə dair öz bankları ilə mövcud razılaşmaları ola bilər. Belə bir məhdudiyyətlərin sizə tətbiq olunduğu təqdirdə ZoodMall sizin belə bir məhdudiyyətlərdən xəbərdar olmağınız üçün çalışacaqdır. Buna baxmayaraq, ZoodMall Sizin/kart sahibinin ZoodMall-un öz bankı ilə vaxtaşarı razılaşdırdığı və əvvəlcədən müəyyən olunmuş həddi aşdığınıza görə istənilən əməliyyatın avtorizasiyasının imtina edilməsindən birbaşa və ya dolayı şəkildə qaynaqlanan hər hansı bir itki və ya zərərə görə heç bir məsuliyyət daşımayacaqdır.
  4. Sizin Vebsaytda malları almanız üçün ödəniş etməyiniz məqsədilə hazırki Razılaşmaya (Razılaşmalara) əlavə olaraq, sizin bankınızın, müvafiq maliyyə təşkilatının və/və ya kart verən qurumun şərt və müddəaları sizə də tətbiq oluna bilər. Sizin bankınız, maliyyə təşkilatınız və ya kart verən qurumunuz Vebsaytda məhsulları almaq üçün elektron ödənişlərdən imtina edə bilər və ya tərəfinizdən onların yerinə yetirilməsinin qarşısını ala bilər və ZoodMall-un bunun üzərində heç bir nəzarəti yoxdur və o buna görə heç bir məsuliyyət daşımır.
  5. Sifarişləriniz üçün ödəniş üsulu: ZoodMall İstifadəçilər, yəni alıcı və satıcılar arasında ödənişlərin yerinə yetirilməsi və ZoodMall xidmət haqqı və digər tutmaların toplanılması üçün tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq bank hesablarının açılması üçün üçüncü tərəf ödəniş xidmətlərinin təchizatçıları ilə vaxaşırı olaraq müqavilələr bağlaya bilər. Bu üçüncü tərəf ödəniş xidmətlərinin təchizatçıları tərəfindən göstərilən xidmətlərə üçüncü tərəf bankçılıq xidmətləri və ya kredit kartı ilə ödəniş platformaları, ödəniş aqreqatorları, əvvəlcədən ödəniş alətləri, çatıdırlma xidmətinin təchizatçısına çatdırılma zamanı ödəniş və ya tələb üzrə ödənilən barat vekseli /ödəniş tapşırığı, mobil ödəniş xidmətinin təchizatçıları və ya ödənişin formasından asılı olaraq ödənişin toplanılması, geriyə ödənilməsi və köçürülməsi üçün səlahiyyəti olan və ya bu xidmətləri dəstəkləyən istənilən vasitə daxildir. ZoodMall məhsullar sizə çatdırıldıqdan sonra tərəfinizdən Vebsaytda edilmiş sifarişlərə görə həyata keçirilmiş ödənişlərin köçürülməsinə başlayacaqdır və əməliyyatın tamamlanma tarixi məhsulların sizə çatdırılma tarixi və ZoodMall və satıcılar arasında razılaşdırıla bilən digər əlavə vaxt hesab olunacaqdır.
 6. ÖHDƏLİKLƏR

  1. Hazırki Razılaşmaya (Razılaşmalara) müvafiq olaraq ZoodMall sizə qeyri-eksklüziv, sublisenziyalaşdırılmayan, ötürülə və geri çağrıla bilməyən və məhdudlaşdırılmış olan Vebsayta və orada olan Xidmətlərə çıxış və istifadə hüququnu verir.
  2. Siz yalnız: (a) Razılaşma (Razılaşmalar) (o, cümlədən hazırki İstifadə Şərtləri) və (b) istənilən tətbiq olunan qanunvericiliyə əsasən icazə verilən məqsədlər üçün Xidmətlər, Vebsayt və onun Məzmunundan (burada təyin edildiyi kimi) istifadə etməyə razılığınızı verirsiz.
  3. Siz Vebsaytda çıxış əldə etdiyiniz istənilən materialların (Məhsul kataloqları kimi) paylanılması, istifadəsi və çoxaldılması üzrə məhdudiyyətlərə əməl edəcəyinizə razılaşırsız.
  4. Siz Vebsayt və Xidmətlərə ZoodMall tərəfindən təqdim olunan interfeyslərdən savayı başqa vasitələrlə çıxış əldə etməyəcəyinizə (və ya çıxış əldə etməyə çalışmayacağınıza) razılığınızı verirsiz. Siz Vebsaytın istənilən hissəsinə və ya Məzmununa (aşağıda tərifi verilib) çıxış əldə etmək, onu kopyalamaq və ya ona nəzarət etmək üçün hər hansı dərin link, robot, "hörümçək" və ya digər avtomatlaşdırılmış qurğu, proqram, alqoritm və ya metodologiyadan və ya digər oxşar və ya ekvivalent əl ilə idarə olunan prosesdən istifadə etməyəcəksiz və ya Vebsaytın naviqasiya quruluşu və ya təsviri üsulunu hər hansı bir şəkildə təkrarlayıb və ya dolayı yolla aşmayacaqsınız, Vebsayt vasitəsilə spesifik olaraq təqdim olunmayan istənilən vasitələrlə hər hansı material, sənəd və ya informasiyanı əldə etməyəcəksiz.
  5. Əgər siz istənilən Məzmunun və ya İstifadəçi Məzmunun (burada tərifi verilmiş kimi) və ya Vebsaytda mövcud olan istənilən digər məzmunun Razılaşmanın (Razılaşmaların) və ya tətbiq olunan qanunvericiliyin şərtləri ilə uyğun gəlmədiyini hesab edirsizsə siz belə bir məzmun barədə məlumat verə bilərsiz.
  6. Vebsayt sizə Məhsul və satıcını qiymətləndirmək, Vebsaytın spesifik səhifələrində Məhsullara münasibətdə qeydləriniz və rəylərinizi yerləşdirmək, habelə Vebsayt / Xidmətlərdən (birlikdə "İstifadəçi Məzmunu" kimi istinad olunur) istifadə edərək ZoodMall-a istənilən təklif, şərh, sual və ya digər məlumatı təqdim etmək üçün sizə özünüzə məxsus müəyyən məzmunu, məlumat və ya informasiyanı yerləşdirməyə icazə verə bilər. Siz İstifadəçi Məzmununun mənbəyi olduğunuz üçün yüklədiyiniz, yerləşdirdiyiniz, nəşr etdiyiniz, ötürdüyünüz və ya Vebsaytda digər şəkildə göstərdiyiniz İstifadəçi Məzmunu üçün məsuliyyət daşıyırsız. Siz istənilən İstifadəçi Məzmununu yerləşdirmək üçün bütün müvafiq razılıq və icazələri aldığınızı təsdiq edirsiniz. Siz bütün belə İstifadəçi Məzmununun tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olacağını da təsdiq edirsiniz. Siz ZoodMall-un Vebsaytda istənilən İstifadəçi Məzmunu üzərində nəzarəti həyata keçirmədiyini və ona görə məsuliyyət və ya öhdəlik daşımadığını qəbul edirsiniz. ZoodMall Vebsaytdakı İstifadəçi Məzmununa çıxışı məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.
  7. Bununla siz ZoodMall-a İstifadəçi məzmununu istifadə etmək, kopyalamaq, paylamaq, göstərmək, nəşr etmək, ötürmək, yerləşdirmək, çoxaltmaq, dəyişdirmək və uyğunlaşdırmaq və İstifadəçi Məzmunundan törəmə işlər yaratmaq üçün müddətsiz, geri çağrılmayan, bütün dünya üzrə tətbiq olunan, təmənnasız və sublisenziyalaşdırılan hüququ və icazəni verirsiz. Siz yerləşdirdiyiniz və ya Vebsaytda və ya onun vasitəsilə digər şəkildə təqdim etdiyiniz İstifadəçi Məzmunu üzrə bütün hüquqlara sahib olduğunuzu və ya onlara digər şəkildə nəzarət etdiyinizi və İstifadəçi Məzmununun bu Vebsaytda yerləşdirildiyi və ya təqdim olunduğu tarixdən etibarən: (i) İstifadəçi Məzmununun dəqiq olduğunu; (ii) Sizin təqdim etdiyiniz İstifadəçi Məzmunundan istifadənin hazırki İstifadə Şərtlərinin tələblərini pozmadığını; və (iii) Belə bir İstifadəçi Məzmununun qanuni olduğunu təsdiq edib və buna dair zəmanət verirsiz.
  8. Siz Vebsaytın müxtəlif istifadəçilərin alış-verişlə məşğul olmaq və əməliyyatları həyata keçirmək üçün elektron şəkildə bir-biri ilə görüşə və ünsiyyətdə ola biləcəyi elektron məkanı təmin edən elektron bazar və vasitəçi formasında elektron platforma olduğuna razılaşırsınız, bunu anlayıb və təsdiq edirsiniz. Siz ZoodMall-un yalnız vasitəçi olduğu və Vebsaytdakı istənilən reklam, nümayiş kampaniyası, təqdimat, satış təklifi və ya Məhsulların alqı-satqı əməliyyatlarına münasibətdə hər hansı bir tərəf olmadığı və ola bilmədiyi və ya onlar üzərində istənilən şəkildə nəzarəti həyata keçirmədiyi ilə razılaşıraq bunu təsdiq edirsiz. ZoodMall məhsulların satıcısı deyil. Müvafiq olaraq Vebsaytda olan məhsulların alqı / satqısı üzrə istənilən müqavilə siz və satıcılar arasında (əgər siz alıcısınızsa) və ya siz və alıcı arasında (əgər siz satıcısınızsa) ikitərəfli müqavilədir. ZoodMall sizə Vebsaytdakı Məhsulların alqı və ya satqısı ilə bağlı tövsiyyələr vermir, bələ Məhsulları reklam etmir, nə də Vebsaytdakı Məhsulların reklamı, sərgilənməsi, təqdimatı, satışa çıxarılması və ya alqı-satqı əməliyyatları ilə bağlı hər hansı bir qarantiya, zəmanət və ya təminat vermir. Bundan əlavə ZoodMall Vebsaytda istənilən İstifadəçinin davranışı ilə bağlı, o, cümlədən hər hansı bir İstifadəçinin (istər alıcı, istərsə də satıcı olsun) istənilən əməliyyatı tamamlayacağına və ya məntiqli hərəkət edəcəyinə dair qarantiya, zəmanət və ya təminat vermir.
  9. Siz Vebsayt və/və ya Xidmətlərdən istifadə etdikdə aşağıdakı xüsusiyyyətlərə cavab verən istənilən informasiya və ya Məzmunu yerləşdirməməyi, nümayiş etdirməməyi, yükləməməyi, dəyişməməyi, nəşr etməməyi, ötürməməyi və ya paylaşmamağı üzərinizə öhdəlik götürürsüz:
   • digər şəxsə məxsus olan və üzərində İstifadəçinin heç bir hüququ olmayan məlumat;
   • həddən artıq zərərli, narahatlıq törədən, təqqiramiz, böhtan xarakterli, əxlaqsız, pornoqrafiya və pedofiliya xarakterli, iftira tərkibli, digər insanın özəl həyatının toxunulmazlığını pozan, nifrət yayan və ya irqi və etnik zəmində qəbuledilməz olan, alçaldıcı, çirkli pulların yuyulması və ya qumar oyunlarına aidiyyatı olan və ya onları təşviq edən və ya digər şəkildə qanuna zidd olan məlumat;
   • azyaşlılara istənilən şəkildə zərər verən;
   • özünü istənilən digər fiziki və ya hüquqi şəxs kimi təqdim etməyə imkan verən və ya sizin müəyyən fiziki və ya hüquqi şəxsə mənsubiyyətinizi yalnış şəkildə göstərən və ya digər şəkildə təhrif edən məlumat;
   • ölkənin birliyi, bütövlüyü, müdafiəsi, təhlükəsizliyi və ya suverenliyini, qonşu dövlətlərlə dostluq münasibətlərini və ya ictimai asayişi təhlükə altına atan və ya məhkəmə ilə təqib olunan istənilən cinayətə səbəb olan və ya onu təhrik edən və ya istənilən cinayətin araşdırılmasına mane olan və ya digər millətlər üçün təqqiramiz olan məlumat;
   • istənilən patent, ticarət nişanı, müəllif hüququ və ya digər mülkiyyət hüquqlarını pozan məlumat;
   • istənilən kompüter resursunun işinin pozulması, məhv edilməsi və ya funksional imkanlarının məhdudlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan proqram təminatı virusları və ya digər proqram kodu, fayl və ya proqram məzmunlu məlumat;
   • alıcını bu kimi mesajların mənbəyi barədə aldadan və ya çaşdıran və ya öz xarakterinə görə çox təqqiramız və hədələyici informasiyanı ötürən məlumat;
   • Vebsayta və ya istənilən Xidmətlərə (və ya Vebsaytla əlaqəli xidmət və şəbəkələrə) çıxışa müdaxilə edən və ya onu pozan fəaliyyətə cəlb edən məlumat;
   • Vebsaytın hər hansı bir hissəsi və ya funksiyasına, Vebsayta qoşulmuş istənilən digər sistem və ya şəbəkələrə, ZoodMall-un istənilən serverinə və ya Vebsaytda və ya onun köməyi ilə təklif olunan istənilən Xidmətlərə təhlükəsizlik sisteminin qırılması, parolun yığılması və ya digər qeyri-qanuni vasitələrlə səlahiyyətsiz çıxış əldə etmək üçün cəhd edən məlumat;
   • Vebsaytın və ya Vebsayta qoşulmuş istənilən şəbəkənin zəifliyini öyrənən, skanlaşdıran və ya sınaqdan keçirən, Vebsaytda və ya ona qoşulmuş istənilən şəbəkədə təhlükəsizlik və autentifikasiya tədbirlərini pozan məlumat. Siz Vebsaytın istənilən digər istifadəçisi, ziyarətçisi və ya ZoodMall-un hər hansı bir digər müştərisinə aid hər hansı bir məlumatı, o, cümlədən sizə məxsus olmayan istənilən ZoodMall hesabını mənbəyinə qədər təkrarlaya, izləyə və ya izləməyə cəhd edə bilməzsiniz və ya Vebsaytı və ya Xidməti və ya Vebsayt vasitəsilə təqdim və ya təklif olunan məlumatı istifadə məqsədinin hər hansı informasiyanı, o, cümlədən, lakin şəxsi eyniləşdirmə məlumatı ilə məhdudlaşmamaqla aşkar edib və ya etməməkdən asılı olmayaraq, hər hansı bir şəkildə istifadə edə bilməzsiniz. Burada Vebsat tərəfindən nəzərdə tutulan şərtlər daxilində belə bir informasiyanın sizə məxsus olması istisnanı təşkil edir.
   • Vebsayt, sistem resursları, hesab, parol, Vebsaytla əlaqəli və ya onun vasitəsilə çıxış təmin olunan server və şəbəkələri və ya istənilən əlaqəli saytların fəaliyyətini pozan və ya onların təhlükəsizliyinə təsir edən və ya onlara digər şəkildə zərər verən məlumatı
   • Vebsayt və ya onun Məzmununu qanuna zidd və ya Razılaşma ilə qadağan olunan istənilən məqsəd üçün istifadə edən, ZoodMall və ya üçüncü tərəflərin hüquqlarını pozan hər hansı qeyri-qanuni və ya digər fəaliyyətə sövq edən məlumat;
   • müəllifin müəyyən olunmasına imkan verən hər hansı bir məlumatı, hüquqi və ya digər zəruri bildirişləri və ya mülkiyyət hüquqlarının mənsubiyyəti üzrə işarələri və ya proqram təminatının və ya yüklənmiş faylın tərkibinə daxil olan digər materialın mənbəyi üzrə nişanları saxtalaşdıran və ya silən məlumat;
   • istənilən konkret Xidmətə şamil oluna bilən davranış kodeksini və ya digər rəhbər prinsipləri pozan məlumat;
   • istənilən tətbiq olunan və qüvvədə olan qanun və qaydaları pozan məlumat;
   • Razılaşmanın şərtlərini pozan məlumat.
  10. Siz ZoodMall və istənilən üçüncü tərəf qarşısında hazırki İstifadə Şərtləri və ya digər Razılaşmalara əsasən Öhdəliklərinizin istənilən pozuntusuna və ya belə bir pozuntunun fəsadlarına (o, cümlədən ZoodMall və ya onun filialları və ya təchizatçılarının üzləşə biləcəyi istənilən itki və zərərə görə) görə müstəsna məsuliyyət daşıyacağınıza razılığınızı verirsiz.
  11. ZoodMall İstifadəçi Məzmununu əvvəlcədən yoxlamır. ZoodMall-un istənilən İstifadəçi Məzmununa nəzarət etmək öhdəliyi yoxdur. Buna baxmayaraq, ZoodMall öz mülahizəsinə görə və/və ya tətbiq olunan qanunvericiliyə müvafiq olaraq istənilən İstifadəçi Məzmunu üzərində nəzarəti həyata keçirə bilər və öz mülahizəsinə görə belə bir İstifadəçi Məzmununun hazırki İstifadə Şərtlərini və ya istənilən tətbiq olunan qanunvericiliyin tələblərini pozması qənaətinə gəldiyi təqdirdə onu Vebsaytdan silə bilər. ZoodMall-un Vebsaytdan istənilən İstifadəçi Məzmununu sildiyi hallarda ZoodMall belə bir İstifadəçi Məzmununu yerləşdirmiş istifadəçini xəbərdar etmək üçün ağlabatan səylər göstərəcəkdir. Belə hərəkətlər heç bir şəkildə ZoodMall-un vasitəçi kimi vəziyyətinə təsir etmir və ya onu zəiflətmir və İstifadəçi Məzmunu ilə bağlı ZoodMall-un üzərinə hər hansı bir məsuliyyəti qoymur.
  12. Siz Vebsayta çıxış əldə etmək, ondan istifadə etmək və onun üzərində əməliyyatlar aparmaq üçün tələb oluna bilən zəruri kompüter / mobil avadanlıq, internet əlaqəsi və digər proqram təminatı və texnologiyalarının işlək vəziyyətdə saxlanılmasına görə müstəsna məsuliyyət daşıyırsız. Sizdən alışınız və/və ya xidmətlərin istifadəsi ilə bağlı internetə çıxışın təmin olunması məqsədilə üçüncü tərəflər xidmət haqqı tuta bilərlər. Siz bütün belə xidmət haqqlarının ödənilməsinə görə məsuliyyət daşıyırsız.
  13. Siz Vebsaytdan və ya onun vasitəsilə alınmış istənilən vauçer/kuponları yalnız şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edəcəksiniz və onları hər hansı bir digər şəxsə təkrar satmayacaqsız.
  14. Xidmətlərlə Məhsullardan və Vebsaytdan istifadə etmək üçün sizə xətaların aradan qaldırılması, düzəlişlər, artırılmış funksional imkanlar, çatışmayan plaqinlər və yeni versiyalar kimi (birlikdə "Yeniləmələr") bizim və ya istənilən üçüncü tərəfin təqdim etidyi yeniləmələri quraşdırmaq tələb oluna bilər. Sizin Məhsullar və ya Vebsaytdan istifadə etməniz üçün tərəfinizdən belə avtomatlaşdırılmış Yeniləmələrin alınmasına razılığınızın verilməsi tələb olunur.
  15. Vebsaytdan Məhsulların istənilən alqısı sırf İstifadəçinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulmalıdır. Bununla İstifadəçi özü tərəfindən alınmış istənilən mal və ya Xidmətləri satmayacağına, təkrar satışa və barterə çıxarmayacağına və ya hər hansı kommersiya və ya mənfəət güdən məqsəd üçün onlardan istifadə etməyəcəyinə birbaşa razılığını verir. İstifadəçi bununla təsdiq edir ki, alınmış Məhsullar mənfəətin götürülməsi üçün hər hansı üçüncü şəxsə ötürülməyəcəkdir. Müvafiq olaraq ZoodMall müəyyən meyarlara müvaviq olaraq "Böyük Sifariş" kimi təsnifatlandırılan istənilən sifarişləri ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. ZoodMall tərəfindən təqdim olunan və tərəfinizdən istifadə olunan istənilən mükafat və ya imtiyazlar "Böyük Sifarişin" yerləşdirilməsi üçün əsas ola bilməz. Sifariş aşağıda qeyd olunanlar daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmamaq şərtilə ZoodMall tərəfindən "Böyük Sifarişin" müəyyən olunması üçün qəbul olunmuş müəyyən meyarları qarşıladığı təqdirdə "Böyük Sifariş" kimi təsnifatlandırıla bilər:
   • Şəxsi istifadə üçün yox, kommersiya təkrar satışı üçün sifariş olunmuş mallar;
   • Eyni ünvana tək məhsulun çatıdırılması üçün çoxsaylı sifarişlərin verilməsi;
   • Eyni məhsulun böyük partiyasının sifariş olunması;
   • Sifariş məlumatında ünvanın yanlış göstərilməsi; və ya
   • Sifarişi yerləşdirmək üçün hər hansı qeyri-qanuni təcrübələrə əl atılması.
  16. Bəzi müəyyən sifarişlər ola bilər ki, onların ZoodMall tərəfindən icraya qəbul olunması və ya alıcının sifarişinın satıcya ötürülməsi mümkünsüz ola bilər və belə sifarişlər ləğv olunmalıdır. ZoodMall-un alıcının sifarişini icraya qəbul edə bilməməsi və ya satıcıya ötürməməsi ilə nəticələnə bilən hallara, məhdudiyyət tətbiq olunmdan, Vebsayt xidmətinin istifadə üçün mövcud olmaması, fors-major vəziyyəti, maliyyə məhdudiyyətləri və ya fırıldaqçılıqla məşğul olma şübhələri daxil ola bilər.
  17. Alıcı bir əməliyyat zamanı bir neçə Məhsul aldığı təqdirdə Satıcı (Satıcılar) bütün belə Məhsulları birlikdə çatdıra bilər. Bununla belə, bu heç də həmişə mümkün olmaya bilər. Əgər alıcı bir əməliyyat zamanı bir neçə məhsul alarsa onda bütün Məhsullar alış zamanı alıcı tərəfindən təqdim olunmuş tək çatdırma ünvanına göndəriləcəkdir. Əgər alıcı Məhsulların fərqli ünvanlara çatdırılmasını istəyərsə onda alıcı Məhsulları ayrıca əməliyyatlar çərçivəsində almalı və zərurət olduğu kimi hər bir əməliyyat üçün ayrıca çatdırma ünvanını təqdim etməlidir. Alıcı Məhsulların tərəfinizdən təqdim olunmuş çatdırma ünvanında olan şəxsə çatdırılmasına razılığını verir.
  18. Alıcının Məhsula münasibətdə zəmanət, satışdan sonrakı xidmət və ya quraşdırma xidmətləri kimi müəyyən xidmətləri tələb etdiyi bəzi hallarda alıcı birbaşa satıcı və ya istehsalçı ilə əlaqə saxlamalıdır. Buna baxmayaraq alıcı bu məsələ ilə bağlı ZoodMall ilə əlaqə saxlayarsa ZoodMall satıcıya belə xidmətlərin alıcıya təmin edilməsi və ya belə bir imkanın yaradılması üçün satıcını məlumatlandıra bilər. ZoodMall istənilən belə xidmətləri təmin etmək öhdəliyini daşımır və daşımayacaqdır. ZoodMall-un belə xidmətlərin təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılmasında rolu belə əlavə xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə alıcı və satıcı arasında ünsiyyətin qurulmasına şərait yaratmaqla məhdudlaşdırılacaqdır.
 7. MƏZMUN

  1. İstənilən tətbiq olunan Əlavə Xidmət Şərtlərində əksi göstərilməyibsə ZoodMall bununla sizə aşağıdakı şərtlər daxilində Vebsaytda olan məhsul kataloqlarını nəzərdən keçirmək, endirmək və çap etmək üçün qeyri-eksklüziv, geri çağrıla bilən və ötürülməsinə icazə verilməyən hüquq verir.
   • Siz məhsul kataloqlarını hazırki İstifadə Şərtlərinə müvafiq olaraq yalnız şəxsi, məlumat almaq və daxili məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiz;
   • Siz Vebsaytda olan məhsul kataloqlarını dəyişə və ya onlara düzəliş edə bilməzsiniz;
   • Siz Vebsaytda digər şəxslər üçün təqdim olunan məhsul kataloqlarını paylaya və ya sata bilməzsiniz, onları icarəyə götürə və verə bilməzsiniz və ya digər şəkildə onları təqdim edə biləməzsiniz; və
   • Siz Vebsaytda mövcud olan məhsul kataloqlarına daxil olan istənilən mətni, müəllif hüququ və ya digər mülkiyyət hüququ barədə bildirişləri silə bilməzsiniz.
  2. Məhsul kataloqlarına və ya yuxarıda qeyd olunduğu kimi istənilən digər materiallara münasibətdə sizə verilmiş hüquqlar Vebsaytın dizaynı, maketi və ya görünüşünə tətbiq olunmur. Vebsaytın belə elementləri əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunur və onları tam və ya qismən kopyalamaq və ya imitasiya etmək olmaz.
  3. Vebsaytda mövcud olan istənilən proqram təminatı ZoodMall və ya onun təchizatçılarının əmlakıdır. Siz Razılaşmada buna birbaşa icazə və ya ZoodMall-un birbaşa yazılı icazəsi olmayana qədər Vebsaytda olan istənilən proqram təminatını istifadə, endirə və ya quraşdıra bilməzsiniz.
 8. ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI

  1. Vebsayt və onun prosesləri, onların seçimi və düzülüşü, o, cümlədən, lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmamaqla Vebsaytda olan bütün mətn, qrafik təsvirlər, istifadəçi və vizual interfeyslər, səs və musiqi (əgər varsa), illüstrasiya və kompüter kodu (birlikdə "Məzmun") ZoodMall və ya onun lisenziyarlarının əmlakıdır və onların nəzarəti altındadır və belə bir Məzmunun tərtibatı, quruluşu, seçimi, əlaqələndirilməsi, ifadəsi, görünüşü və təşkili müəllif hüququ, patent və ticarət nişanları üzrə qanunvericilik və müxtəlif digər əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunur. Sizin Vebsaytdan istifadəniz nəticəsində sizə belə bir Məzmuna münasibətdə heç bir şəkildə, birbaşa və ya dolayı yolla, hər hansı bir hüquqlar verilmir. ZoodMall sırf öz mülahizəsinə görə vaxtaşırı olaraq Məzmunu dəyişmək hüququnu özündə saxlayır.
  2. Vebsaytda göstərilmiş ticarət nişanları, loqotiplər və xidmət nişanları ("Nişanlar") ZoodMall və ya onun təchizatçı/satıcılarının və ya müvafiq üçüncü tərəflərin əmlakıdır. Sizə ZoodMall, təchizatçı/satıcının və ya nişanların sahibi olan üçüncü tərəfin əvvəlcədən icazəsi olmadan Nişanlardan istifadə etmək olmaz.
  3. Əksi göstərilmədiyi və ya istənilən müddəanın məzmunu tam əksini bildirmədiyi halda və ya Saytda üçüncü şəxsin mülkiyyətində olan materialın mövcud olduğu və bu birbaşa şəkildə göstərildiyi hallar istisna olmaqla ZoodMall "ZoodMall" ticarət nişanı və Vebsaytla əlaqəli bütün əqli mülkiyyət hüquqlarının, o, cümlədən, lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmamaqla, bütün və istənilən hüquqların, müəllif hüququ üzrə bütün əmlak və digər hüquqların, aidiyyati hüquqların, patent hüquqlarının, faydalı modellər, dizayn, nou-xau, ticarət sirrləri və ixtiralar (barəsində patent hüququn verilməsi gözlənilən), şirkətin nüfuzu, mənbə kodu, meta-teqlər, verilənlər bazaları, mətn, məzmun, qrafik təsvir, piktoqram və hiperlinklər üzrə hüquqların sahibidir.
  4. Burada birbaşa göstərilən hallar istisna olmaqla siz ZoodMall-dan və ya belə bir Məzmunun sahibi olan üçüncü tərəfdən zəruri icazəni almadan hər hansı Məzmunu hər hansı daşıyıcı vasitəsilə kopyalamayacağınızı, təkrar nəşr etməyəcəyinizi, yerləşdirməyəcəyinizi, nümayiş etdirməyəcəyinizi, tərcümə etməyəcəyinizi, ötürməyəcəyinizi, çoxaltmayacağınızı və ya paylamayacağınızı təsdiq edirsiniz və buna razılığınızı verirsiniz.
 9. ÜÇÜNCÜ TƏRƏFİN MƏZMUNU

  1. Vebsaytda həmçinin məhsul kataloqları, məhsul təsvirləri və spesifikasiyaları, dilerlərin siyahısı, xəbərlər barədə məlumatlar, əyləncə, texnologiya və xüsusiyyətlər, reklam, o, cümlədən məhsulun videoları, təsvirləri və şəkilləri, üçüncü tərəf vebsaytlarına linklər və xarici mənbələrdən olan digər məlumatlar kimi ümumi səciyyə daşıyan üçüncü tərəf məlumatı təqdim olunur ("Üçüncü Tərəflərin Məzmunu"). Üçüncü Tərəf Məzmununun təqdim edilməsi yalnız ümumi informasiya məqsədləri üçündür. Siz sizə təqdim olunmuş Üçüncü Tərəf Məzmununun etibarlı olması ehtimal olunan mənbələrdən götürüldüyünü və ya Vebsaytda Məhsulların reklamı, sərgilənməsi və satışa çıxarılması prosesində satıcılar tərəfindən təqdim olunduğunu təsdiq edirsiz. Bütün Üçüncü Tərəf Məzmunu "Olduğu kimi" prinsipi əsasında təqdim olunur. ZoodMall belə Üçüncü Tərəf Məzmununun mülkiyyətçisi deyil / onun məzmun üzərində mülkiyyət hüququ yoxdur və ya məzmunun dəqiqiliyi, mülkiyyət hüququ, kommersiya yararlılığı, digər tərəfin hüquqlarını pozmaması və ya müəyyən məqsəd üçün yararlılığı üzrə hər hansı bir zəmanəti vermir. ZoodMall sizin belə Üçüncü Tərəf Məzmununa etibar etməyiniz və ya onu istifadə etməyiniz nəticəsində sizə dəymiş hər hansı bir ziyana görə məsuliyyət daşımayacaqdır.
  2. İstənilən Üçüncü Tərəf Məzmununda üçüncü tərəflərin vebsaytına linklər olduqda və tərəfinizdən belə xarici linklər ziyarət edildikdə siz bunu öz riskiniz və məsuliyyətiniz bahasına etdiyinizə razılığınızı verirsiz. ZoodMall Vebsayt / Xidmətlərə linki olan istənilən vebsayta və ya orada olan məlumata və ya orada təsvir olunan istənilən məhsul və ya xidmətlərə dair zəmanət və ya təminat vermir və ya onları dəstəkləmir.
 10. MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

  1. Vebsayt, xidmətlər, məzmun, istifadəçi məzmunu və istənilən üçüncü tərəf məzmunu zoodmall tərəfindən "olduğu kimi", hər hansı bir açıq, nəzərdə tutulan, qanunvericiliklə və ya digər şəkildə müəyyən olunan qarantiyasiz, o, cümlədən nəzərdə tutulan mülkiyyət hüququ, hüquqların pozulmaması, kommersiya yararlılığı və ya müəyyən məqsəd üçün uyğunluq qarantiyaları olmadan təqdim olunur. Yuxarıda qeyd olunanları məhdudlaşdırmamaq şərtilə zoodmall (i) vebsayt və ya xidmətlərin sizin tələbləri qarşılayacağına və ya tərəfinizdən vebsaytın və ya xidmətlərin istifadəsinin fasiləsiz, vaxtı-vaxtında, təhlükəsiz və xətasız olacağına; (ii) vebsayt və xidmətlərdən istifadə nəticəsində əldə edilə bilən nəticələrin səmərəli, dəqiq və ya etibarlı olacağına; (iii) vebsayt və ya xidmətlərin keyfiyyətinin sizin gözləntiləri qarşılayacağına; və ya (iv) vebsayt və ya xidmətlərdə istənilən xəta və ya qüsurların aradan qaldırılacağına dair heç bir zəmanət vermir. Şifahi və ya yazılı formada olmasından asılı olmayaraq sizin zoodmall-dan və ya vebsayt / məzmun vasitəsilə və ya xidmətlərdən istifadəniz nəticəsində əldə etdiyiniz heç bir tövsiyə və ya məlumat hazırki istifadə şərtlərində birbaşa qeyd olunmayan hər hansı bir zəmanəti təşkil etməyəcəkdir.
  2. Tətbiq olunan qanunvericilik tərəfindən yolverilən dərəcədə zoodmall-un əqli mülkiyyət hüquqları, böhtan, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, informasiyanın aşkarlığı, arzu olunmyan məzmunla mübarizə və ya digər qanunlara əsasən istifadəçi məzmunu və/ və ya üçüncü tərəf məzmununa aid heç bir məsuliyyəti olmayacaqdır. Zoodmall həmçinin istənilən istifadəçi məzmunu və / və ya üçüncü tərəf məzmunun yanlış istifadəsi, itkisi, dəyişdirilməsi və ya istifadə üçün mövcud olmaması ilə əlaqədər bütün məsuliyyətdən imtina edir.
  3. Siz tətbiq olunan qanunvericilik tərəfindən maksimum yolverilən həddə zoodmall-un istər biliyinizlə, istərsə də biliyiniz olmadan, bu vebsayt və ya istənilən xidmətlərlə əlaqəli hesabınız və ya hesab məlumatınızın səlahiyyətsiz istifadəsi nəticəsində üzləşə biləcəyiniz istənilən itkiyə görə məsuliyyət daşımayacağını açıq şəkildə anlayır və buna razılığınızı verirsiniz. Zoodmall vebsaytda olan bütün məlumatın doğru olduğunu təmin etməyə çalışmışdır, lakin zoodmall istənilən məlumat, informasiya, məhsul və ya xidmətin keyfiyyəti, dəqiqliyi və tamlığı barədə heç bir zəmanət və ya təminat vermir. Zoodmall müqavilə, hüquq pozuntusu, ehtiyatsızlıq, ciddi məsuliyyət və ya digər əsaslara görə vebsaytın ləngiməsi və ondan və ya onun müvafiq funksional imkanlarından istifadə etmək imkanının olmadığına görə, funksional ımkanların təmin edilməsi və ya edilməməsinə görə və ya vebsayt vasitəsilə əldə olunan və ya vebsaytın istifadəsindən digər şəkildə qaynaqlanan istənilən informasiya, proqram təminatı, məhsul, funksional imkanlar və aidiyyatı qrafikaya görə məsuliyyət daşımayacaqdir. Bundan əlavə zoodmall dövri profilaktika əməliyyatları zamanı və ya texniki səbəbə və ya zoodmall-un nəzarətindən kənar olan istənilən səbəbə görə baş verə bilən vebsayta çıxışın nəzərdə tutulmayan dayandırılmasına görə məsuliyyət daşımayacaqdır.

   Istifadəçi vebsayt vasitəsilə istənilən material və ya məlumatın endirilməsi və ya digər şəkildə əldə edilməsinin sırf öz mülahizəsinə görə və riski bahasına olduğunu və özü tərəfindən belə material və ya məlumatın endirilməsindən nəticələnən kompüter sisteminə dəyən istənilən ziyana və ya məlumat itkisinə görə müstəsna məsuliyyət daşıdığını anlayır və bununla razılaşır. Zoodmall kuponun etibarsızlığına gətirib çıxaran istənilən orfoqrafik səhvlərə görə məsuliyyət daşımır. Zoodmall istər özü , istərsə də üçüncü tərəflər adından sizə təqdim olunmuş istənilən informasiyaya münasibətdə hər hansı bir səhvlər və ya ötürmələrə görə heç bir məsuliyyəti üzərinə götürmür.

  4. Əgər siz hazırki vebsaytı Apple korporasiyası, Google korporasiyası və ya Blackbery Limited MMC (və ya onların müvafiq filialları) (birlikdə "Proqram təchizatçıları" adlanır) tərəfindən təqdim olunub olunmamasından asılı olmayaraq hər hansı bir onlayn proqram mağazasından alıb/endirib və Vebsayt və / və ya Xidmətlərdə hər hansı bir nasazlıqla üzləşmisizsə, siz özünüz və Proqram Təchizatçısı arasında olan tətbiq olunan müqavilənin şərtlərinə görə Proqram Təchizatçısı tərəfindən tövsiyyə olunan prosesə əməl edə bilərsiniz. Proqram təchizatçıları (i) ZoodMall-un istənilən qarantiya öhdəlikləri və aidiyyati iddia, itki, məsuliyyət, ziyan, xərclər və məsrəflərə görə; (ii) Vebsaytın istənilən tətbiq olunan qanunlara uyğun olmamasına aid olan məhsula görə məsuliyyət /istehlakçıların müdafiəsi üzrə iddialara görə; və (iii) Vebsayt / ZoodMall tərəfindən əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə əlaqəli istənilən üçüncü tərəf iddialarına görə məsuliyyət daşımayacaqdır.
 11. İTKİLƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİ VƏ MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

  1. Siz (i) Tərəfinizdən Razılaşma (Razılaşmalar) şərtlərinin pozulmasından və ya (ii) sizin Vebsaytdan istifadə etmənizə görə və ya onu istifadə etmənizdən qaynaqlanan və ya onunla əlaqəli olan istənilən üçüncü tərəfin qaldırdığı hər hansı bir iddialardan və ya (ii) tərəfinizdən təqdim olunmuş istənilən Üçüncü Tərəf Məzmununun / informasiya və ya materiallarının üçüncü tərəfə ziyan vurduğu ilə bağlı istənilən iddiadan və ya (iv) Sizin istənilən əqli mülkiyyət hüquqları da daxil olmaqla digər tərəfin hüquqlarını pozmanızdan qaynaqlanan, nəticılənən və ya əlaqəli olan məsuliyyətdən azad edilmiş tərəflərə qarşı irəli sürülmüş və ya onlar tərəfindən çəkilmiş hər hansı və bütün itki, iddia, çəkişmə, məhkəmə işi, cərimə, faiz, ziyan, tələb, xərc və məsrəflərin əvəzini ZoodMall-a, onun törəmə şirkəti, filialı, təchizatçısı və nümayəndələrinə və onların müvafiq direktor, mütəxəssis, əməkdaş, podratçı və təmsilçilərinə (bundan sonra ayrı-ayrılıqda və birlikdə "məsuliyyətdən azad edilmiş tərəflər" kimi istinad olunacaq) ödəməyə və onları müdafiə edərək məsuliyyətdən azad etməyə razılığınızı verirsiniz.
  2. ZoodMall sizi ZoodMall-u məsuliyyətdan azad etmək üçün məsuliyyət daşımalı olduğunuz istənilən iddialar barədə məlumatlandıra bilər. Sonra siz belə bir iddianın mübahisələndirilməsində görülməli tədbirlərlə bağlı ZoodMall-a məsləhətləşməlisiniz. Əlavə olaraq, siz ZoodMall-un əvvəlcədən birbaşa yazılı razılığı olmadan hər hansı bir iddianı razılaşdırmamalı və ya nizamlamamalısınız və ya ZoodMall adından hər hansı bir məsuliyyəti və hüquq pozuntusunu qəbul etməməlisiniz və ZoodMall əvvəlcədən belə yazılı razılığın verilməsindən imtina edə bilər və ya onu sırf öz mülahizəsinə görə müəyyən etdiyi müəyyən şərtlər daxilində verə bilər.
  3. Razılaşmanın (Razılaşmaların) istənilən digər şərtlərinə baxmayaraq ZoodMall-un hazırki İstifadə Şərtlərinə və ya istənilən digər sənədlərə əsasən sizin qarşınızda olan tam və cəmi məsuliyyəti 100 (yüz) isverçrə frankı məbləğini üstələməməlidir.
  4. Razılaşmada (Razılaşmalarda) qeyd olunmuş və əksini bildirən istənilən şərtlərə rəğmən ZoodMall, onun törəmə və ya filial şirkətləri və onların müvafiq mütəxəssis, direktor, əməkdaş, tərəfdaş və ya təchizatçıları heç bir halda əvvəlcədən nəzərdə tutulması və ya tutulmamasından asılı olmayaraq və ya ZoodMall-a belə ziyanların ehtimalı barədə məlumatın verilməsi və ya verilməməsindən asılı olmayaraq istifadə, məlumat və ya mənfəət itkisindən əmələ gələn itkilər da daxil olmaqla hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, dolayı, nəticədə əmələ gələn, nümunəvi və cəzalandırıcı itkilərə görə və ya istənilən digər məsuliyyət nəzəriyyəsinə əsasən, o, cümlədən müqavilə və ya zəmanət şərtlərinin pozulmasına, ehtiyatsızlıq və ya digər qeyri-qanuni fəaliyyətlərə görə və ya Sizin Vebsayt, Xidmətlər və ya Məzmundan istifadəniz və ya onlara çıxışınızdan qaynaqlanan və ya onlarla əlaqəli olan qaldırılmış istənilən digər iddiaya görə sizin qarşınızda məsuliyyət daşımayacaqdır .
 12. RAZILAŞMANIN MÜDDƏTİ

  1. Razılaşma aşağıda qeyd olunduğu kimi ona ya Siz ya da ZoodMall tərəfindən xitam verilənə qədər qüvvədə olacaqdır. Əgər siz ZoodMall ilə razılaşmanıza xitam vermək istəyirsinizsə siz

   • Vebsaytı ziyarət etməməklə; və ya
   • ZoodMall sizə belə bir seçim verdiyi təqdirdə istəfadə etdiyiniz bütün Xidmətlər üzrə hesabınızı bağlamaqla bunu edə bilərsiz.
  2. ZoodMall tərəfinizdən hazırki Razılaşma (Razılaşmaların) şərtlərinin pozulmasını müəyyən edərsə Siz ZoodMall-un sırf öz mülahizəsi əsasında və sizi əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən sizin Vebsayta çıxışınıza xitam vermək və Vebsayta gələcək çıxışınızın qarşısını almaq hüququna malik olduğuna razılığınızı verirsiz. Siz həmçinin tərəfinizdən Razılaşma (Razılaşmalar) şərtlərinin istənilən pozuntusunun ZoodMall üçün fəsadının aradan qaldırılması mümkün olmayan və pul şəklində əvəzinin ödənilməsi uyğun olmayan ziyanla nəticələnəcəyinə razılığınızı verir və ZoodMall-un belə bir vəziyyətdə özünün münasib saydığı məhkəmə qadağası şəklində hüquqi müdafiə vasitələrini və ya ədalət hüququna görə hüquqi müdafiə vasitələrini əldə etməsinə razılığınızı verirsiz. Bu vasitələr ZoodMall-un qanuni normalar və ədalət hüququna görə faydalana bildiyi bütün digər hüquqi müdafiə vasitələrinə əlavədir.
  3. Yuxarıdakı 12.2 müddəasına əlavə olaraq ZoodMall istənilən vaxtı, Sizə əvvəlcədən xəbardarlıq verib və ya verməməklə sizinlə olan hazırki İstifadə Şərtlərinə (və ya istənilən fərdi Əlavə Şərtlər kimi onların hissəsinə) xitam verə bilər bu şərtlə ki,

   • ZoodMall tərəfindən sizə Xidmətlərin göstərilməsi ZoodMall-un qənaətinə görə kommersiya nöqteyi nəzərdən artıq məqsədəuyğun hesab olunmasın;
   • ZoodMall, hər hansı səbəbdən və ya səbəbsiz olaraq, Vebsayta, Xidmətlərə (və ya onların istənilən hissəsinə) çıxışın dayandırılmasına qərar versin; və ya
   • ZoodMall Vebsaytın və / və ya Xidmətlərin işləməsinə mane olan gözlənilməz texniki problemlərlə üzləşmiş olsun.
  4. ZoodMall həmçinin hər hansı səbəbə görə və ya səbəbsiz sizin Hesabınıza tamamilə və ya qismən xitam verə bilər və ya Xidmətlərə çıxışınızı tam və ya qismən məhdudlaşdıra bilər. Konkret xidmətə şamil olunan hər hansı Əlavə Şərtlərdə göstərilə bilən hallardan savayı Hesabınıza xitamın verilməsinə aşağıdakılar daxil ola bilər: (i) Vebsayt daxilində və ya Xidmətlərə münasibətdə bütün təkliflərə çıxışın dayandırılması; (i) Şəxsi məlumat, istifadəçi adı və parol və Hesabınızla (və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə) əlaqəli bütün müvafiq məlumat, fayl və materiallar və tərəfinizdən yüklənmmiş istənilən İstifadəçi Məzmunu da daxil olmaqla Hesab məlumatına çıxışın dayandırlması; və (ııı) Xidmətlərin gələcək istifadəsinə qadağanın qoyulması.
  5. Siz çıxışa xitam verilməsi üzrə bütün halların sırf ZoodMall-un mülahizəsinə görə edildiyinə və ZoodMall-un Hesabınıza (və onu müşayiət edən Hesab Məlumatınızın silinməsi) və ya Sizin Vebsayt və Xidmətlərə çıxışınıza xitam verilməsinə görə sizin və ya istənilən üçüncü tərəfin qarşısında məsuliyyət daşımayacağına razılığınızı verirsiz.
  6. Yuxarıda qeyd olunanlara baxmayaraq hazırki Razılaşmanın dayandırılması / vaxtının bitməsindən sonra qüvvədə qalan şərtlər "ZoodMall" tərəfindən onlara xitam verildiyi təqdirdə və verilənə qədər qeyri-müəyyən müddət ərzində qüvvədə qalacaqdır. ZoodMall sizin hazırki Vebsaytda alışınız üçün sifarişinizi qəbul etmiş satıcılara bu Razılaşmaya xitam verildiyini bildirə bilər və belə məlumatı aldıqdan sonra satıcılar alış üçün sifarişi ləğv edə bilərlər. ZoodMall həmçinin sizin qarşınızda üzərinə heç bir öhdəlik və ya məsuliyyəti götürmədən Vebsaytda sizə aid olan bütün yerinə yetirilməmiş sifarişləri ləğv edə bilər.
 13. TƏTBİQ OLUNAN QANUNVERİCİLİK VƏ YURİSDİKSİYA

  1. Hazırki İstifadə Şərtləri və Vebsaytda və ya onun vasitəsilə aparılmış bütün əməlyyatlar və Siz və ZoodMall arasında olan münasibətlər qanunverici aktların ziddiyyət təşkil etməsi prinsiplərini nəzərə almadan İsveçrə qanunvericiliyinə əsasən nizamlanacaqdır.
  2. Siz hazırki sənəd, Vebsayt, İstifadə Şərtləri, Razılaşma (Razılaşmalar) və ya Vebsaytda və ya onun vasitəsilə həyata keçirilmiş istənilən əməliyyatlardan və ya Siz və ZoodMall arasında olan münasibətlərdən qaynaqlanan və ya onlarla əlaqəli olan bütün iddia, fikir ayrılıqları və mübahisələri eksklüziv olaraq İsveçrənin Ticarət Palatalarının Arbitraj İnsitutu tərəfindən təyin olunan tək arbitr tərəfindən aparılan arbitraj məhkəməsinə yönləndirilməsinə razılığınızı verirsiz. Abritrajın keçirilmə yeri İsveçrənin Cenevrə şəhəri olacaqdır. Arbtiraj məhkəməsi İsveçrənin Ticarət Palatalarının Arbitraj İnstitutunun 2012-ci il tarixli İsveçrənin Beynəlxalq Arbitraj Reqlamentinə müvafiq olaraq aparılacaqdır. Arbitrın qərarı yekun və tərəflər üçün məcburi hüquqi qüvvəyə malik olacaqdır.
 14. KOMMUNİKASİYALAR

  Siz Vebsaytdan istifadə etdikdə və ya ZoodMall-a elektron poçt və ya digər məlumat, informasiya və ya kommunikasiyanı göndərdikdə siz ZoodMall ilə elektron sənədlərlə ünsiyyətdə olduğunuza razılaşır və bunu anlayırsız və siz ZoodMall-dan dövri olaraq və zərurət olduğu kimi elektron sənədlər vasitəsilə kommunikasiyaları almağa öz razılığınızı verirsiz. ZoodMall sizinlə elektron poçt və ya Vebsaytdakı bildirişlər və ya Vebsaytdakı və ya mobil telefonunuzdakı elektron sənədlərlə ünsiyyətdə olacaqdır və bu da tətbiq olunan qanunvericiliklə yolverilən maksimal həddə bildiriş/elektron sənəd vasitəsilə adekvat məlumatlandırma vasitəsi hesab olunacaqdır.

 15. DİGƏR MÜDDƏALAR

  1. Bildiriş: Hazırki İstfiadə Şərtləri ilə bağlı ZoodMall-dan daxil olan bütün bildirişlər sizə emayl və ya Vebsaytda ümumi bildiriş vasitəsilə çatdırılacaqdır. Hazırki İstfiadə Şərtlərinə müvafiq olaraq ZoodMall-a təqdim olunmuş istənilən bildiriş biizə elektron poçt vasitəsilə göndərilməlidir.
  2. Hüquqların ötürülməsi:Siz Razılaşmaları və ya hazırki sənədlə sizə verilmiş istənilən hüquq və ya öhdəlikləri hər hansı bir üçüncü şəxsə həvalə edib və ya digər şəkildə ötürə bilməzsiniz və hüquqların istənilən şəkildə belə həvalə olunması və ya ötürülməsi və ya ehtimal olunan həvalə olunması və ya ötürülməsi lap əvvəldən etibarsız sayılacaqdır. ZoodMall-un Razılaşmaya əsasən hüquq və/və ya öhdəlikləri əvvəlcədən Sizin razılığınızın alınması tələbi olmadan ZoodMall tərəfindən istənilən üçüncü şəxslərə sərbəst həvalə oluna və ya digər şəkildə ötürülə bilər. ZoodMall Razılaşmaya əsasən bildiriş vermə tələbərinə müvafiq olaraq sizi hüquqların belə həvalə olunması və ya ötürülməsi haqqında məlumatlandıra bilər. ZoodMall-un Vebsaytla əlaqəli ZoodMall-un biznesini satın alan üçüncü tərəfə sizin hesabınızı və hesab məlumatını ötürmək hüququ olacaqdır.
   • Müqavilə müddəalarının ayrı-ayrılıqda qüvvədə olması: Əgər, hər hansı səbəbdən, səriştəli yurisdiksiyasının məhkəməsi Razılaşmanın istənilən müddəasının və ya onun hər hansı bir hissəsinin icra olunmasını mümkünsuz hesab edərsə həmin müddəa onda əks olunan tərəflərin niyyətini həyata keçirmək məqsədilə maksimum yolverilən həddə icra olunacaqdır və Razılaşmanın qalan hissəsi tam qüvvədə qalmağa davam edəcəkdir. ZoodMall belə bir müddəanın icra olunmasına imkan yaratmaq üçün ona ağlabatan şəkildə düzəlişlər edə bilər və belə bir düzəliş hazırki İstifadə Şərtlərinə düzəlişlərin edilməsi şərtlərinə müvafiq olaraq qüvvəyə minəcəkdir.
   • Hüquqdan imtina: Tərəfin Razılaşmanın istənilən müddəasını və ya istənilən aidiyyatı hüququ icraya yönəldə bilməməsi və ya tətbiq etməməsi və ya onun icraya yönəltməsi və ya tətbiqini gecikdirməsi həmin tərəfin belə bir müddəa və ya hüquqdan imtina etməsi kimi hesab olunmayacaqdır. Bu sənədə müvafiq olaraq tərəfin bir və ya bir neçə hüququnun tətbiqi hazırki İstifadə Şərltərinə və ya qanunun qüvvəsinə və ya ədalət hüququna əsasən belə bir tərəfin malik olduğu istənilən hüquq və ya hüquqi müdafiə vasitələrindən imtinanı və ya onların tətbiqinin istisnasını təşkil etməyəcəkdir. Tərəfin hüquqdan istənilən imtinası yalnız yazılı qaydada tərtib olunmalı və belə bir tərəfin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmalıdır.
   • Razılaşma tərəflərinin münasibətləri:Siz və ZoodMall müstəqil podratçısınız və hazırki İstifadə Şərtlərində heç bir müddəa siz və ZoodMall arasında tərəfdaşlıq, birgə müəsisə, şəxslər assosiyasiyası, agentlik (açıqlanmış və ya açıqlanmamış), franşiza, ticarət nümayəndəliyi və əmək münasibətlərinin yaradılması kimi şərh oluna bilməz. Əlavə ehtiyat tədbiri kimi aydınlıq xatirinə qeyd olunur ki, ZoodMall-un sizin üçün və / və ya sizin adınızdan Məhsulların alqı və ya satqısı üçün hər hansı Müqavilə bağlamaq hüququ yoxdur və həm siz, həm də ZoodMall bu Razılaşmaya razılaşma tərəfləri əsasında daxil olmusunuz.
   • Fors-major:Əgər hazırki İstifadə Şərtlərinə və ya ZoodMall ilə digər Razılaşmaya əsasən və ya digər üçüncü tərəflərin istənilən alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı (məsələn loqistika xidmətinin təchizatçısı, sifarişlərin icrası mərkəzi, ödəniş platforması və sairə) əmək mübahisələri, tətil, təbii fəlakətlər, daşqın, ildırım, kəskin hava şəraiti, material çatışmazlığı, normalaşdırmanın tətbiqi, kommunal və ya kommunikasiya xəttlərinin sıradan çıxması, zəlzələ, müharibə, inqilab, terror aktı, mülki iğtişaşlar, düşmən dövlətlərin hərəkətləri, blokada, embarqo və ya ya istənilən hökumətin və ya məhkəmə orqanının və ya belə bir hökumətin nümayəndəsinin qanuni qüvvəyə malik olan qanunverici aktı, sərəncamı, çağırışı, qaydası, fərmanı və ya tələbi və ya bu müddəada hallandırılan və oxşar olub olmamasından asılı olmayaraq ZoodMall-un və ya ZoodMall üçün subpodratçı qismində xidmətləri təmin edən üçüncü tərəflərin ağlabatan nəzarətindən kənar olan istənilən digər hərəkətlər səbəbindən hər hansı bir xidmət və ya öhdəliyin icra olunmasının qarşısı alınarsa, məhdudlaşdırılarsa, gecikdirilərsə və ya bu prosesə müdaxilə olunarsa və bunların qarşısını ağlabatan ehtiyat tədbirləri ilə almaq mümkün olmazsa (hər biri "Fors-major hadisəsi") onda ZoodMall belə Fors-Major hadisəsinin həddi çərçivəsində və onun davam etdiyi müddət boyunca öz öhdəliklərinin icrasıdan azad olunacaqdır. ZoodMall bu Razılaşmaya görə öz öhdəliklərinin icrasını davam etmək üçün bütün ağlabatan kommersiya səylərini göstərməlidir.

Ən yaxşı qiymət zəmanəti üzrə şərtlər

Ən Yaxşı Qiymət Zəmanəti üzrə ZoodMall-un Şərtləri

ZoodMall-un Ən Yaxşı Qiymət üzrə Zəmanət Proqramı ("ƏYQZ") yalnız "Ən Yaxşı Qiymət üzrə Zəmanət" etiketi ilə olan məhsullara tətbiq olunur və aşağıdakı şərt və müddəalarla tənzimlənmir ("ƏYQZ Şərt və Müddəaları"). ƏYQZ Şərtləri ZoodMall-da tətbiq olunan ümumi şərt və müddəalara əlavə olaraq tətbiq olunur.

 1. Sifarişin tamamlanmasından sonra 15 gün müddətində məhsul səhifəsində olan iddia düyməsi vasitəsilə ƏYQZ iddia forması təqdim olunmalıdır.
 2. ƏYQZ iddia forması məhsulun görünən qiymətlər, tarix və vaxt ştampı ilə müqayisəsini göstərən ekran təsvirləri ilə və onun müvafiq URL səhifələri ilə birlikdə təqdim olunmalıdır.
 3. İddia yalnız ZoodMall-da sifariş uğurla tamamlandığı halda etibarlı sayılcaqdır. Alışın edildiyini yolxlamaq məqsədilə alıcıdan etibarlı sifariş nömrəsi tələb olunur.
 4. Hər bir istifadəçinin ümumi maksimal kompensasiya məbləği $100 təşkil edən həftədə yalnız üç (3) uğurlu iddia etmək hüququ var (alış tarixində və ya iddianın təqdim olunma tarixində və ya ZoodMall-un mülahizəsinə görə iddianın qəbul olunduğu təqdirdə valyuta mübadilə kursuna əsasən hesablanaraq yerli valyutada ödənilir). Həmin həftə ərzində təqdim olunan istənilən əlavə iddialar rədd ediləcəkdir.
 5. Qiymət fərqi ölkədə aktiv olan onlayn e-ticarət üzrə rəqib vebsaytlarda mövcud olan məhsulların xalis satış qiymətinə müvafiq olaraq hesablanacaqdır və bu zaman onlar tərəfindən təklif olunan vauçer/kupon, keşbək və ya kredit kartı kampaniyaları, göndərmə haqqı və sairə kimi xüsusi kampaniyalar nəzərə alınmayacaqdır, lakin vergi və gömrük rüsumları nəzərə alınacaqdır. İddianın təqdim edilməsi və qərarın qəbul edilməsi müddəti arasında məhsul qiymətində olan istənilən dəyişiklik (dəyişikliklər) ilkin qiymətin hesabatına və təzminata təsir etməyəcəkdir.

  Yuxarıdakı 4-cü maddənin şərtlərindən asılı olaraq uğurlu iddia üzrə cəmi təzminat ZoodMall-da 3 ay etibarlılığı olan kuponlar formasında qiymət fərqinin 200%-nı təşkil edəcəkdir.
  Təzminat əmsalı xüsusi kampaniyalar zamanı əvvəlcədən bildiriş olmadan dəyişə bilər.
 6. Qiymət müqayisəsi üçün təqdim olunan məhsullar rəqib şirkətin təklif etdiyi eyni:
  • Növdə
  • Təsvir/spesifikasiyada
  • Brenddə
  • Rəngə
  • Vəziyyətdə
  • Model ilində
  • Təqdim olunan pulsuz nümunələrdə
  • Ölçüdə
  • Zəmanət şərtlərində
  • Mənşədə (yerli və ya beynəlxalq) olmalıdır. Bura məhsul dəstləri də daxildir, bir şərtlə ki, dəstə daxil olan bütün məhsullar eyni olsun.
 7. Rəqibin vebsaytında olan məhsul hələ də ehtiyatda olmalıdır (yəni satılmamalıdır) və bizim tərəfimizdən yoxlama aparılan zaman daha aşağı qiymətə onlayn alış üçün mövcud olmalıdır.
 8. Bütün qiymət istinadları yalnız yerli valyutadadır.
 9. Təsdiqlənmiş iddialar üzrə məlumat Push bildirişləri və ya emeyl vasitəsilə sifarişin tamamlanmasından sonra bir həftə içində daxil olacaqdır.
 10. Bu fəaliyyətə münasibətdə istənilən mübahisə ZoodMall tərəfindən həll olunaraq qərarlaşdırılacaqdır. Bütün qərarlar yekun hesab olunacaqdır.
 11. ZoodMall hesabı qeyri-düzgün vəziyyətdə olan istifadəçidən daxil olan istənilən iddianı rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
 12. ZoodMall ƏYQZ şərtlərini əvvəlcədən bildiriş vermədən dəyişmək hüququnu özündə saxlayır. ƏYQZ şərtləri və ZoodMall-da tətbiq olunan digər şərtlər arasında ziddiyyət yaranarsa ZoodMall-un bu ziddiyyəti öz mülahizəsinə görə həll etmək hüququ olacaqdır.
 13. Qiymətlər istənilən zaman dəyişə bilər, lakin dəyişikliklər tərəfimizdən sizə Sifarişin Qəbulunu artıq göndərdiyimiz sifarişlərə təsir etməyəcəkdir.
 14. Bizim saytda çoxlu miqdarda məhsul var və bizim səyylərimizə rəğmən bizim saytda göstərilən bəzi məhsulların qiymətinin düzgün göstərilməməsi halları həmişə baş verə bilər. Biz göndərmə prosedurunun bir hissəsi olaraq qiymətləri adətən yoxlayacağıq ki, məhsulun düzgün qiyməti tərəfimizdən bəyan olunan qiymətdən az olduqda məhsul sizə göndərildikdə sizdən daha aşağı qiymət tutulsun. Əgər məhsulun düzgün qiyməti bizim saytda göstərilən qiymətdən daha yüksəkdirsə biz adətən, öz mülahizəmizə görə məhsulu göndərmədən öncə təlimat vermək üçün ya sizinlə əlaqə saxlayacağıq ya da sizin sifarişinizi rədd edəcəyik və bu imtina barədə sizə məlumat verəcəyik. Əgər biz sizin sifarişi yerləşdirdiyiniz tarixdən sonra ağlabatan vaxt müddətində sifariş zamanı təqdim etdiyiniz əlaqə məlumatı ilə sizinlə əlaqə saxlaya bilməriksə biz sifarişi ləğv edilmiş kimi hesab edəcəyik və email vasitəsilə sizə bildiriş göndərəcəyik
 15. Qiymət səhvi açıq-aşkar göründükdə və birmənalı olduqda və tərəfinizdən səhv qiymətin göstərilməsinin ehtimal edilməsi mümkün olduğu təqdirdə belə bizim hətta Sifarişin Qəbulunu sizə göndərdiyimizdən sonra məhsulu sizə yanlış (daha aşağı) qiymətə təqdim etmək öhdəliyimiz yoxdur.

Məhsulların qaytarılması və təzminatı siyasəti

Məhsulların Qaytarılma Siyasəti

ZoodMall müştərilərimiz üçün ən yaxşı alış-veriş təcrübəsini təmin etməyə səy göstərir.

Əgər sizə çatıdırılan məhsul sifarişinizə uyğun olmazsa, qüsurlu və ya zədəli olarsa siz çatdırılmadan sonra 14 gün müddətində onları bizə qaytara bilərsiz. Bununla belə müştərinin istəyinə görə sifarişin ləğv olunması ilə bağlı malları yalnız sifariş verildikdən sonra ilk 8 saat ərzində qaytarmaq olar.

 • Zədələnmiş məhsul (məhsulları) aldıqda siz bağlamanı aldığınız andan 48 saat ərzində bizim Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlamalısınız.
 • Mallar yeni vəziyyətdə olmalıdır və bütün aksessuarlarla (istifadəçi təlimatı, zəmanət kartları, mənşə sertifikatı daxil olmaqla) və onlarla əldə olunmuş pulsuz hədiyyələrlə birlikdə orijinal qablaşdırmada qaytarılmalıdır.
 • Qaytarılan məhsul istifadə olunmamalı və ya quraşdırılmamalıdır və ya ona hər hansı bir məlumatlar daxil edlilməməlidir.
 • Qaytarılan malların rəsmiləşdirilməsi üçün bağlamaya daxil olan bütün məhsullar qaytarılmalıdır.
 • Siz bəzi məhsulların (Məsələn Süd Qatqıları) açılmadığına əmin olmalısınız, çünki əks halda qaytarılan malı sizdən qəbul etməyəcəklər.

Xahiş olunur nəzərə alasız ki, gigiyena (alt paltarı və sairə) və logistika səbəblərindən bəzi malları qaytarmaq mümkün deyil.

Əgər sizin tərəfinizdən qaytarılan mal yuxarıda qeyd olunan bütün tələbləri qarşılıyırsa və siz malın qaytarılmasını rəsmiləşdirmək istəyirsizsə siz sifariş səhifəsindəki malın yanında "Müştəri Xidməti ilə Əlaqə Saxla" mətninin üzərinə klikləyərək qaytarılma proseduruna başlaya bilərsiz.

Və ya siz +7 727 3110790 telefon nömrəsi vasitəsilə birbaşa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiz. Əgər müvafiq qiymətləndirmədən sonra tərəfinizdən qaytarılan malın qaytarılma tələblərini qarşılaması təsdiqlənərsə (Mallar ZoodMall anbarına çatdırıldıqdan sonra 5 iş günü ərzində) biz sizi bu barədə xəbərdar edəcəyik və 14 gün müddətində vəsaitinizi geri qaytarıcağıq. Əgər tərəfinizdən qaytarılan mal qaytarılma tələblərini qarşılamazsa həmin məhsul yenidən sizə geri göndəriləcəkdir.

Malların Qaytarılması/Vəsaitin Geri ödənilməsi və ya sifarişin ləğv edilməsi istənilən tez korlanan mallara tətbiq olunmur. Aldığınız malın sizi tamamilə qane etməsinə əmin olmaq üçün xahiş olunur sifariş çatdırılan kimi bağlamanın içini yoxlayın.

Təzminat siyasəti

Vəsaitin geri ödənilməsi mal geri qaytarıldıqda və ya sifariş ləğv olunduqda baş verir. Siz sifarişiniz sizə çatdırlandan sonra 14 gün müddətində vəsaitin geri ödənilməsi üçün müraciət edə bilərsiz. Siz Sifariş səhifəsində malın yanında olan "Müştəri Xidməti ilə Əlaqə Saxla" nişanını klikləyə bilərsiz.

Qaytarılan mallara gəldikdə vəsait mal ZoodMall anbarına çatdırıldıqda və onun malların qaytarılma tələblərinə uyğun gəlməsi təsdiqlənəndə geri ödəniləcəkdir.

Əgər alışınız zamanı istənilən kredit, endirim və ya xüsusi təklif kodları tətbiq olunubsa sifarişin ləğv olunmasının təşəbbüskarı ZoodMall və ya Satıcının olması halları istisna olmaqla onlar sizə qaytarılmaycaqdır.

Sizə geri ödənilən vəsait tərəfinizdən ödənilən məbləğə bərabər olacaqdır.

 • Əgər ZoodMall tərəfindən malın əvəzlənməsi və ya vəsaitin geri ödənilməsi həyata keçirələrsə keyfiyyəti tələblərə uyğun gəlməyən mallar və ya onların hissələri ZoodMall-un mülkiyyətinə keçir.
 • Qaytarılan malların çatdırılma xərcinin əvəzi aşağıdakı hallarda geri ödəniləcəkdir:
 • Sifariş Satıcının günahı ucbatından ləğv olunub.
 • Malın zədələnməsi/qüsurlu olmasına görə qaytarılması.
 • Malın çatışmayan hissələrə/elementlərə görə qaytarılması
 • Uyğun olmayan/səhvən göndərilmiş malın qaytarılması.

Ödənişlərin təzminatı

Mümkün olduqda, ödəniş məhsul üçün edilən ödəniş üsulu (kredit kartı/debet kartı/internet bankçılıq və ya ödəniş platforması) vasitəsilə geri qaytarılacaqdır. ZoodMall ödənişin geri qaytarılma üsulunu müəyyən etmək hüququna malikdir.

ZoodMall geri ödənilmiş vəsaitin sizin hesabınıza konkret bir müddət ərzində çatmasına zəmanət vermir. Ödənişi 14 gün müddətində almadığınız təqdirdə xahiş edirik bankınız və/və ya ödəniş xidmətinin təchizatçısı ilə əlaqə saxlayasız.

ZoodMall heç bir bildiriş göndərmədən ödənişlərin geri qaytarılmasının işlənilmə mexanizmini istənilən vaxt dəyişmək hüququnu özündə saxlayır

Sual vermək
Çat